DRAR INN 2,5 MILLIONER AKSJER: Hafslund kaller tilbake Rec-aksjer for shorting

Hafslunds Rec-aksjer er ikke lenger tilgjengelig for shorting.

LONG REC: Konsernsjef Christian Berg i Hafslund.

Roald, Berit
  • Jakob Schultz
Publisert:,

Storaksjonær Hafslund har i lang tid lånt ut aksjer til shortsalg i Renewable Energy Corporation (Rec)

OSE

REC

. Rec annonserte i slutten av mars en emisjon på 4 milliarder kroner og i den forbindelse trekker Hafslund ut sine aksjer fra short-markedet.

- Vi har kalt tilbake aksjer vi har lånt ut til shorting. Vi pleier alltid kalle tilbake utlånte aksjer i forbindelse med generalforsamlinger og før årsskiftet, sier finansdirektør Morten J. Hansen i Hafslund til E24.

Hafslund tar dette grepet til tross for at selskapet fortsatt har kontroll over tegningsrettene når aksjene er utlånt.

- Juridisk sett stemmer det at det uansett er vi som har rettigheten selv om de er lånt ut til shorting men vi liker å være på den sikre siden, sier Hansen.

- Kaller tilbake på kort varsel

- I avtalene når vi låner ut aksjer sørger vi alltid for å ha muligheten til å kalle tilbake aksjene på kort varsel, legger han til.

Les også:

Hafslund har hatt 2,5 millioner aksjer til utlån, det tilsvarer 3,2 prosent av selskapets totale beholdning av Rec-aksjer. Hafslund er nest største Rec-aksjonær med 11,5 prosent av selskapet.

- Vi har nå kalt tilbake alle de 2,5 millioner utlånte aksjene i Rec, bekrefter Hansen som ikke vil kommentere om aksjene vil lånes ut igjen når emisjonen er over.

Han vil heller ikke avsløre hvorfor de ikke låner ut en større andel av beholdningen eller hvor mye Hafslund tjener på å fristille aksjene.

- Hafslund vurderer til enhver tid markedet og betingelsene i forbindelse med eventuelle utlån av Rec-aksjer fra vår beholdning. Både etterspørsel og fee varierer og fee fastsettes dermed av markedet. Fee Hafslund mottar for utlån av aksjer inntektføres løpende som finansinntekter, sier Hansen.

Kursoppgang

Rec-kursen stiger 1,3 prosent og handles klokken 10.30 til 27 kroner aksjen etter at 3,1 millioner aksjer til en verdi av 86 millioner kroner er handlet.

Følg Rec-aksjen på E24 Børs

Hafslunds Rec-aksjer til utlån tilsvarer altså dagens foreløpige omsetning.

10 prosent til utlån

Ifølge analysebyrået Data Explorers var det ved børsslutt torsdag i forrige uke 65 millioner Rec-aksjer utlånt til shortsalg. Det tilsvarer rundt 10 prosent av Recs utestående aksjer.

- Tilbaketrekking av aksjer til utlån kan ha betydning for handelen i Rec, men husk at rundt halvparten av de shortede aksjene i Rec egentlig blir benyttet som en hedge (sikring) mot investeringer i de konvertible obligasjonene Rec har utstedt, sier analytiker Will Duff Gordon i Data Explorers til E24.

- Det at hele 10 prosent av selskapet er lånt ut til aksjer betyr derfor ikke nødvendigvis at alle tror på kursfall, legger han til.

Ingen emisjonsgaranti

Mens hovedaksjonær Orkla, som eier 40 prosent i Rec, har varslet at de vil delta med sin forholdsmessige del i emisjonen, har ikke Hafslund gitt Rec den støtten.

- Vi har ikke tatt noen avgjørelse til om vi kommer til å delta i emisjonen eller ei. Vi kommer til å bruke perioden fram til slutten av tegningsperioden for å avgjøre om vi skal benytte alle tegningsrettene, noen eller ingenting.

- Vi vurderer dette i forhold til hva som best ivaretar våre akjsonærverdier. For øvrig har ingen ytterligere kommentar utover det vi tidligere har kommunisert, sier Hansen.

Les mer:

Dumpet Rec i november

Hafslund solgte i slutten av november i fjor Rec-aksjer for 635,4 millioner kroner til kurs 35,6 kroner aksjen.

Les mer:

Grunnen var at selskapet ville ha tilbake pengene det hadde investert i Rec i forbindelse med emisjonen i juli i fjor.

- Hafslund vil fortsette å være en langsiktig eier i Rec og har sterk tro på selskapet og dets fremtidsutsikter. Hensikten med denne transaksjonen er å frigjøre den kapitalen som ble bundet opp i REC i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen i juli 2009, sa konsernsjef Christian Berg dengang.

Finansdirektøren vil ikke kommentere om Hafslund har planer om videre nedsalg.

- På spørsmål om vi har planer om å selge oss ned referer jeg til børsmeldingen i forbindelse med salget i november, sier Hansen til E24.

Les også:

Til forsiden

Her kan du lese mer om

  1. Renewable Energy Corporation

Flere artikler

  1. Denne grafen avkrefter rykter om Frontline

  2. Lite shortsalg av DNO

  3. Disse norske aksjene shortes mest

  4. Annonsørinnhold

  5. 50 prosent hopp for Sevan-short

  6. Rec mot ny bunn etter resultatvarsel