USA skapte 228.000 nye jobber i november

Antallet nye jobber i verdens største økonomi overrasker positivt og ledigheten holder seg på det laveste siden 2000, men lønnsveksten var ikke lik sprek som enkelte ventet.

FERSKE TALL: De tett fulgte arbeidsmarkedstallene fra USA kunngjøres fredag.
Publisert:

Det ble skapt 228.000 nye arbeidsplasser i USA utenom jordbruket i november, viser nye tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet.

Konsensusforventninger innhentet av Bloomberg tilsa 195.000 flere sysselsatte.

Samtidig blir forrige måneds jobbvekst justert til 244.000 og septembertallene revideres til pluss 38.000.

Ukens høydepunkt blant de mange nøkkeltallene er den siste oppdateringen fra det amerikanske arbeidsmarkedet, over utviklingen i sysselsetting, arbeidsledighet og lønnsvekst.

Etter et par måneder der tallene har vært preget av effekter fra orkanene som har herjet ventet økonomene at statistikken denne gangen ville gi et mer riktig bilde av arbeidsmarkedet.

Laveste ledighet siden 2000

En separat undersøkelse viser at arbeidsledighetsraten var uendret på 4,1 prosent, som ventet.

Les også

Nærmere skattereform i USA: – Alt annet like er dette positivt for aksjer

Det er den laveste ledigheten siden 2000.

Aktører på leting etter signaler om hvor hurtig sentralbanken Federal Reserve vil sette opp renten følger også nøye med på lønnsutviklingen.

Allerede neste uke møtes sentralbanktoppene for å sette renten, og det er ventet en ny renteheving.

Med høyere lønnsvekst følger typisk høyere inflasjon, noe som baner vei for flere renteøkninger,

Lav inflasjon har dessuten vært pekt på som et av forholdene som så langt har bidratt til et ganske så beskjedent tempo i Feds rentehevinger.

Sist måned økte de timelønningene med 0,2 prosent, mens lønnsveksten det siste året er på 2,5 prosent.

Det er imidlertid hakket svakere enn lønnsveksten på 0,3 prosent for november som blant annet Nordea ventet.

Les også

Deutsche Bank: Norsk boligboble en av truslene i 2018

– Renten heves som planlagt

Seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets ser rapporten som en bekreftelse på et sterkt arbeidsmarked, noe som tilsier videre renteoppgang.

– Oppgangen i antall sysselsatte var noe større enn ventet. Tross sterkt jobbvekst, holder lønnsveksten seg moderat. Ledigheten er lav, og ble uendret på 4,1 prosent i november. Rapporten tilsier at renten heves som planlagt neste uke og at Fed fortsetter innstrammingene neste år, skriver han i en kommentar.

Revisjonene av sysselsettingsveksten de to foregående månedene var små, påpeker Magnussen.

– Veksten tok seg opp for bygg og anlegg etter orkanene, og det var sterk oppgang for utdanning og helse samt forretningsmessig tjenesteyting, skriver han.

Les også

– Bør være fri for orkanstøy

Les også

JP Morgan: Dette er det magiske tallet for en ny amerikansk skiferolje-boom

Les også

Kan få 388 mrd. i skattelette med Trump-reformen

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om