Den amerikanske sentralbanken varsler to rentehopp i 2023: – Et markert taktskifte

Den amerikanske sentralbanken ser for seg to rentehopp i løpet av 2023, og øker anslaget på inflasjonen til 3,4 prosent i 2021.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets
Publisert:

Saken oppdateres...

Den amerikanske sentralbanken, kalt Federal Reserve eller bare Fed, holder som ventet styringsrenten i USA uendret. Det vil si nær null.

Men der Fed før hadde lovet å holde renten uendret frem til 2023, varsler sentralbanken nå to rentehopp innen utgangen av 2023.

– Dette er et markert taktskifte fra Federal Reserve, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets til E24.

– Vi ser at rentebanen er løftet betydelig opp, og jeg tror Fed nå gjør det eneste riktige: De forbereder markedene på at dagens politikk ikke vil vare så lenge som vi trodde. Det er bedre at de signaliserer en omlegging nå, enn at de skal kjøpe obligasjoner til evig tid. For det har vært åpenbart for mange at det er lite sannsynlig, fortsetter sjeføkonomen.

Blant analytikere har man gitt oppmerksomhet til hva sentralbanken kom til å si om obligasjonskjøpene. I flere måneder har sentralbanken kjøpt obligasjoner verdt 120 milliarder dollar i måneden, for å presse rentene ned.

På dagens rentemøte nevner ikke Fed nedtrapping av obligasjonskjøp, mens på pressekonferansen etterpå forteller sentralbanksjef Jerome Powell at enhver nedtrapping vil bli varslet lenge på forhånd. Det betyr at støttekjøpene fortsetter i overskuelig fremtid.

Sentralbanksjef Jerome Powell holder styringsrenten i USA uendret, men varsler rentehopp i 2023.

Hvert medlem av den amerikanske rentekomité lager sin egen rentebane før rentemøtet starter, og USAs rentebane er medianen av disse uavhengige rentebanene. Grafen under viser hvert av medlemmenes antagelser om renten fremover.

Medianforventningen er at første rentehopp kommer i 2023, og at renten da vil lande på over 0,5 prosent.

Ingen av rentekomitéens medlemmer tror det kommer et rentehopp i 2021, og et flertall tror det heller ikke kommer rentehopp i 2022.

Her ser man hva hvert av medlemmene i rentekomitéen tror vil skje med renten fremover. Feds signaler om gangen i renten fremover er resultatet av medianforventningen blant medlemmene av Feds rentekomité.

Tror inflasjonen er forbigående

Både i april og mai var den amerikanske prisveksten sterkere enn ventet.

I mai alene hadde USAs kjerneinflasjon sin sterkeste årlige oppgang siden 1992, med en vekst på 3,8 prosent.

Det er godt over sentralbankens mål, som normalt er på 2 prosent. Men i fjor endret Fed strategien og åpnet for at inflasjonen kunne overstige målet mens økonomien beveger seg ut av viruskrisen.

Siden har sentralbanken fastholdt at den sterke prisveksten vil være forbigående. Det gjentok også sentralbanken på dagens møte.

Bakgrunnen for oppgangen er gjenåpningseffekter, høyere råvarepriser og flaskehalser på tilbudssiden. Dessuten var inflasjonen langt lavere i fjor, så årets inflasjon ser ekstra høy ut i forhold.

Fed tror også at inflasjonen i USA vil ende på 3,4 prosent i år. I mars trodde derimot ikke sentralbanken at inflasjonen skulle bli mer enn 2,4 prosent. Neste år tror derimot sentralbanken inflasjonen vil være nede igjen på 2,1 prosent.

Sentralbanken tror også den amerikanske økonomien vil vokse 7,0 prosent i år, opp fra deres tidligere estimat på 6,5 prosent.

Estimatet på arbeidsledigheten var det samme som før: 4,5 prosent. Det tilsvarer rundt åtte millioner arbeidsledige i USA.

Den amerikanske sentralbanken holder stødig kurs ut av corona.

Børsen faller

De store børsindeksene i USA lå dårlig an før rentebeslutningen kom. Den brede S&P 500-indeksen var for eksempel ned 0,28 prosent for dagen.

Etter beslutningen om uendret nullrente faller S&P videre nedover 0,7 prosentpoeng, mens industrielle Dow Jones og tek-tunge Nasdaq opplever lignende tap.

Renten på tiårige statsobligasjoner får et kraftig løft rett etter rentebeslutningen. Før beslutningen var renten 1,48 prosent. Like etter er renten oppe på 1,54 prosent.

Wall Street faller etter rentebeslutning
Publisert:
Gå til e24.no