Britiske analytikere antyder tredobling av energiprisene

Britiske husholdninger sliter tungt med rekordhøye energipriser, men det kan bli mye verre. En ny analyse antyder at prisene kan tredobles fra dagens nivå.

ENERGIFATTIGDOM: Rundt 45 millioner briter ventes å bli rammet av det som omtales som «energifattigdom» i løpet av vinteren.
  • NTB-DPA
Publisert: Publisert:

Analysen fra konsulentselskapet Auxilione er egnet til å skape alvorlig bekymring i millioner av britiske familier.

De fleste britiske forbrukere har en maksprisavtale som begrenser hvor mye de betaler for energi hver dag. Maksprisen tilsvarer i dag et årlig forbruk på 1.971 pund for en teoretisk, gjennomsnittlig husholdning. Husholdninger som bruker mer enn snittet, betaler mer.

Analytikerne advarer imidlertid om at maksprisen vil øke kraftig i månedene som kommer. Toppunktet kan komme i april neste år, da det anslås en gjennomsnittlig makspris som tilsvarer årlige utgifter på 6.089 pund. Det tilsvarer rundt 70.000 norske kroner.

Det antas at presset på britiske myndigheter for å gjøre noe med situasjonen, vil øke i månedene som kommer. Rundt 45 millioner briter ventes å bli rammet av det som omtales som «energifattigdom» i løpet av vinteren. I mange hus vil temperaturen bli holdt svært lav i forsøk på å spare penger.

Publisert: