Fed-referat: Senket renteprognoser etter bankuro

Den amerikanske sentralbankens møtereferat viser forventninger om en «mild resesjon» senere i år.

Den amerikanske sentralbanksjefen
Publisert:

Det fremgår av referatet fra sist rentemøte i mars da styringsrenten ble satt opp enda en gang, til tross for bankkollapser og markedsuro.

Referatet gir et innblikk i sentralbankens vurderinger.

Les også

Sentralbanktopp: Bankuroen øker resesjonsfaren

Sentralbanken Federal Reserve peker på at prognosene for økonomien inkluderte en «mild resesjon» som starter senere i år.

En resesjon er kort forklart økonomisk nedgang.

Deretter vil økonomien hente seg inn igjen de påfølgende to årene, venter Federal Reserve.

Bankuro senket renteforventninger

Medlemmene av rentekomiteen merket seg også bankuroen.

Flere av medlemmene oppga at effektene av uroen på økonomisk aktivitet og prisvekst førte til at de senket sine rentevurderinger.

Disse medlemmenes vurdering av hva som var en tilstrekkelig høy rente, var nå lavere enn hvis de kun skulle sett på de økonomiske nøkkeltallene.

Nøkkeltallene over prisvekst, sysselsetting og økonomisk aktivitet hadde vært sterkere enn ventet siden det forrige møtet i februar, vurderte medlemmene.

– De bemerket imidlertid også at utviklingen i banksektoren som skjedde sent i perioden mellom møtene, påvirket deres syn på økonomien og utsiktene for rentepolitikken, og usikkerheten rundt de utsiktene, heter det i referatet.

Medlemmene understreket også at det vil være spesielt viktig å følge med på utviklingen i kredittmarkedene og andre finansielle forhold, for å vurdere økonomien, arbeidsmarkedet og prisveksten.

Når det gjelder renteutviklingen fremover var det viktig å ta hensyn til effekten av renteøkningene som allerede er gjort, at det tar en stund før rentehevinger virker inn på økonomien og prisveksten og utviklingen i økonomien og finansielle forhold, vurderte komiteens medlemmer.

Les også

«Dr. Doom» om Fed: – Uansett hva de gjør, så ender de opp i trøbbel

Flere bankkollapser, først i USA og så den sveitsiske storbanken Credit Suisse, sendte bølger gjennom rentemarkedene i mars.

Det skapte også usikkerhet om sentralbankenes renteplaner fordi uroen kan dempe bankenes utlån og dermed også økonomien.

Men sentralbankene i USA og Europa har likevel fortsatt med renteøkninger. Blant annet har Federal Reserve understreket at den har alle verktøy for å holde banksystemet trygt.

Kjemper mot prisveksten

Etter rentemøtet i mars satt Federal Reserve opp styringsrenten til intervallet mellom 4,75 og 5 prosent, det høyeste siden før finanskrisen i 2008.

Sentralbanken har satt opp renten i store, hyppige sprang i forsøket på å tøyle en skyhøy prisvekst. Det skal skje ved at høyere renter demper aktiviteten i økonomien, og i neste omgang demper prispresset.

Det langsiktige inflasjonsmålet i USA er, som i Norge, rundt to prosent. Men prisveksten har skutt langt over målet.

Onsdag viste ferske tall fra statistikkfløyen til det amerikanske arbeidsdepartementet at prisveksten dempet seg i mars, men fortsatt var den langt over målet.

Publisert:

Her kan du lese mer om