Bratt nedtur i verdensøkonomien. Børsene feirer med opptur.

Stengte økonomier og krise går sammen med børsfest. Oppturen på børsene kan varsle at bedre tider er på vei.

Børsen i Tokyo har tatt seg godt opp etter det første koronasjokket.
 • Sigurd Bjørnestad (Aftenposten)
Publisert:

De siste ukene har det kommet grusomme kvartalstall for produksjonen i Europa og USA.

Foreløpige tall for EU viser at bruttonasjonalproduktet (BNP) falt med knapt 12 prosent fra første til andre kvartal i år.

«Dette er med god margin det største fallet siden denne statistikken startet i 1995», skriver Eurostat, som er EUs statistikkprodusent.

Samtidig som bedriftene innskrenker i stor stil har de store børsene verden rundt vist pen oppgang siden bunnen i mars.

Hva er det som skjer? Er produksjon og sysselsetting, såkalt realøkonomi, helt frikoblet fra det som skjer i aksjemarkedene?

12 prosent ned i EU

Aller verst er det i Spania der samlet produksjon skrumpet med nesten en femtedel fra første til andre kvartal. Men i alle de store EU-landene sank produksjonen med over 10 prosent.

Børsene er på sin side tilbake i området der de var før koronakrisen. Svært mye er hentet inn, selv om de fleste fortsatt ligger noe under. London-børsen i Brexit-land er et unntak og ligger fremdeles lavt.

Les på E24+

Skal børsene fortsette til himmels – eller vil resesjonen treffe amerikansk økonomi hardt?

To mulige forklaringer

Sjefstrateg Peter Hermanrud i meglerhuset Sparebank1 Markets trekker frem to mulige forklaringer på den sterke kontrasten mellom historisk dårlige BNP-tall og aksjemarkeder på opptur:

 • aksjemarkedet tror nedturen er forbigående og ser for seg at økonomien er tilbake med god vekst og gode overskudd i næringslivet om noen kvartaler
 • sentralbankene har tilført økonomiene svært mye penger som nå jakter på avkastning i aksjemarkedene.
Sjefstrateg Peter Hermanrud, Sparebank1 Markets.

Tre aksjeindekser fra USA: S&P 500 er for 500 representative selskaper, Dow Jones består av 30 store selskaper, blant annet tunge industribedrifter, og Nasdaq har stor tyngde av teknologiselskaper.

Aksjeindeksen FTSE 100 dekker de 100 mest verdifulle selskapene på børsen i London.

Aksjeindeksen DAX dekker 30 store selskaper på børsen i Frankfurt.

Aksjeindeksen Nikkei dekker børsen i Tokyo.

Hovedindeksen på Oslo Børs.

Forklaring 1: Dette er tipping

Hermanrud tror mest på den siste forklaringen.

– Sentralbankene kjøper opp både sikre og risikable lånepapirer i stor stil. Dermed blir det mye ledige penger som i stor grad søker risiko i håp om god avkastning. Dette driver opp aksjekursene uten at markedet skjeler så mye til selskapenes økonomiske resultater og fremtidsutsiktene, sier han.

Han sammenligner mye av det som skjer i verdens aksjemarkeder med tipping.

– Store aktører investerer i aksjer mer på grunnlag av håp og tro enn på rasjonelle forventninger om økonomiens videre utvikling, sier han.

Les også

Kraftig resultatfall for Oslo Børs-selskapene: – Mange som sliter

Forklaring 2: Det er bedre tider

Analysesjef Morten Jensen i meglerhuset DNB Markets har et annet budskap enn Hermanrud. Jensen tror oppturen i aksjemarkedet er uttrykk for forventninger om bedre tider. Og det er ikke uten grunn, mener han.

– Kvartalstallene for økonomien ser dårlige ut. Det er bedre å se på månedstall. Bunnen for produksjon og sysselsetting var i april. De store økonomiene har gått oppover både i mai og juni. Aksjemarkedet satser på at dette fortsetter, sier Jensen.

Med andre ord: Etter å ha falt kraftig i mars og april har aksjemarkedet bestemt seg for å se gjennom den økonomiske nedturen.

Morten Jensen, DNB Markets

Børsene ser ikke oppturer før de er der

Hermanrud er tvilende til aksjemarkedets evne til å se inn i fremtiden.

– Ved tidligere nedturer i verdensøkonomien har aksjemarkedet ikke vært villig til å ta inn over seg den neste oppturen før økonomien er ganske normalisert, sier han.

«Normalisering» er ikke det verden nå opplever. Derfor: Opptur i dårlige tider tyder på at aksjemarkedet blir drevet av noe annet enn gode utsikter for jobber og vekst.

– Jeg tror ikke aksjeoppgangen denne gangen varsler noen snarlig opptur, sier Hermanrud.

Børsoppgangen er et positivt tegn

Jensen er overrasket over doseringen i den økonomiske politikken.

– Hadde noen sagt i februar at det skulle komme et virus som ramponerte verdensøkonomien og at USA skulle øke den offentlige pengebruken med et beløp som tilsvarer bortimot 20 prosent av BNP, så ville de fleste ledd. Men det var akkurat dette som skjedde, sier Jensen.

I tillegg har rentekutt og andre tiltak fra sentralbankene bidratt ytterligere til å få opp farten ut av krisen.

– Vi har sett den meste ekspansive økonomiske politikken noensinne. Dette har virket og gitt aksjemarkedet ny fremtidstro, sier han.

Han mener det går an å argumentere for fortsatt økonomisk vekst fremover, gitt at det ikke kommer et nytt stort smitteutbrudd.

– Oppturen i aksjemarkedene et positivt tegn og et varsel om at det verste forhåpentlig er over, oppsummerer Jensen.

Les også

Apple er igjen verdens mest verdifulle selskap

Tech veier tungt

USAs teknologiselskaper er verdens mest verdifulle og veier svært tungt på børsene. De har gjort det meget bra økonomisk gjennom koronakrisen og blitt belønnet på børsen.

– Omtrent halvparten av oppturen på de amerikanske børsene skyldes teknologiselskapene og farmasiselskapene, sier Jensen.

Blant teknologiselskapene står de såkalte FAANG-selskapene (Facebook, Apple, Amazon, Netflix og Google (Alphabet)) for rundt halvparten av veksten.

– Men vi skal ikke overdrive deres rolle. USAs børser har gått best, men det er opptur på børsene i alle land. Teknologiselskapenes vekst kan ikke bortforklare at dette er en bred oppgang, sier Jensen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Økonomi
 2. Aksjer
 3. BNP
 4. Koronaviruset
 5. Verdensøkonomien
 6. Økonomisk politikk
 7. S&P 500

Flere artikler

 1. Oslo Børs har lagt coronanedturen bak seg: Steg til ny rekord

 2. Beste kvartal på Oslo Børs på 10 år: – Minner nesten om en spekulativ boble eller en mani

 3. Betalt innhold

  Denne «tiåringen» skremmer verdens rikeste mennesker

 4. Den britiske børsens tid som «verdens mest upopulære» kan være over

 5. Teknologiaksjene falt på Wall Street