Spetalen om «brexit»: – Britene er vinnerne

Markedets reaksjon på «brexit» er at det er britene som blir vurdert som vinnerne, mener investor Øystein Stray Spetalen. Han får motbør fra lederen for Europabevegelsen, som mener «alle» er tapere.

BREXIT ER OFFISIELT: Britene har stemt for å forlate EU.
  • Johan Nordstrøm
  • Bjørn Haugan
  • Astrid Dalen
Publisert: Publisert:

Investor Øystein Stray Spetalen sier at markedets reaksjon på «brexit» er at det er britene som blir vurdert som vinnerne.

– Per nå er aksjekursene i Storbritannia ned bare 4,6 prosent. Den tyske er ned 7,3 prosent og den spanske og italienske er ned 10-11 prosent, sier Spetalen i en e-post.

– Hva viser det?

– Det viser at finansmarkedet mener det som har skjedd er en fordel for Storbritannia, sammenliknet med EU-landene. Det er britene som er markedsvinnerne.

Leder for Europabevegelsen, Jan Erik Grindheim, er uenig.

– Det kan se ut som om Storbritannia kommer bedre ut, men det kommer sikkert å gå dårligere med Storbritannia på lang sikt. Alle er tapere økonomisk, sikkerhetsmessig, politisk og kulturelt, sier Grindheim til E24.

Han trekker frem at EU tar i mot 47 prosent av eksporten fra Storbritannia, og en gjenbyråkratisering vil gjøre handelen tregere.

– Det vil bli mer komplisert å drive handel. Det vil ta mer tid, krefter og penger, sier Grindheim.

Flere kan komme til å ta en «exit»

– BRITERNE ER VINNERE: Det mener investor, milliardær og trader Øystein Spray Spetalen.

Samtidig understreker han at årsaken til at det kan se ut som om Storbritannia kommer bedre ut av løsrivelsen, skyldes at usikkerheten for EU er større enn usikkerheten for Storbritannia.

Nå som Storbritannia kommer til å løsrive seg fra EU, kan det utløse at flere lander melder seg ut av EU, mener Grindheim.

– Nå vokser usikkerheten i EU. Spørsmålet er om det bli flere land som gjør en «exit». Det er uro rundt Schengen-samarbeidet som er veldig viktig for at samarbeidet i Europa skal fungere, sier Grindheim.

Han tilføyer:

– Det har allerede vært signaler fra land som Nederland. Kombinert med flyktingsituasjonen og holdningene til denne i Polen og Ungarn, er det mye usikkerhet.

Han viser også til at det i går ble kjent at i Danmark var det kun 41 prosent av befolkningen som støttet en «bremain».

For Storbritannia er det viktig med fri tilgang på varer, tjenester og kapital, men samtidig ønsker ikke Storbritannia fri flyt av personer.

Les også

Meglernestor om «brexit»: - Følger Spania etter, er helvetet løs

– Hvis alle skulle gjøre dette, blir det som å ha kaken og spise den. EU baserer seg på en stor avgivelse av suverenitet for at samarbeidet skal fungere, sier Grindheim.

Han peker også på at nå vil EU trenge sterke politiske ledere som forsvarer EU.

– EU vil trenge flere Merkel, sier Grindheim.

For Norge sin del mener han at det er viktig å beholde et godt forhold til EU.

– Vi må fortsette å jobbe med det inre markedet og ytterligere integrering, sier Grindheim.

Vanskelig vei foran seg

Storbritannia blir høyest sannsynlig den store taperen etter en «brexit», tror professor og senterleder ved Arena, senter for europaforskning ved UiO, Erik Oddvar Eriksen:

– For det første kommer de svakerestilte britene, som har behov for nye jobber og bedre velferdsordninger, til å lide også i fremtiden. Videre vil det bli vanskelig for britisk

Erik Oddvar Eriksen, professor og senterleder ved Arena, senter for europaforskning ved UiO.

økonomi å konkurrere når de ikke lenger har full adgang til markedet og får konkurrert på like vilkår.

Storbritannia har en vanskelig vei foran seg, peker Eriksen på. I løpet av de neste to årene må landet forhandle om å komme seg ut, og alle gjenværende medlemslandene må blant annet stemme over en utmeldingsavtale for Storbritannia.

– Alle som har vært gjennom en skilsmisse, vet at det er en vanskelig prosess. I denne «skilsmissen» blir det en lang vei for å komme ut. Og deretter må Storbritannia forhandle om avtaler som gir dem mulighet til å komme inn igjen i EU-markedet. Dette vil mellomtiden få store økonomiske konsekvenser for landet, mener Eriksen.

EU vil kunne stå igjen som vinner, men det avhenger av at de får til en riktig politikk.

– Britene har vært en hemsko med tanke på å få til en dypere integrasjon i EU. Nå kunne man fått momentum for en slik bevegelse, med utgangspunkt i den opprinnelig tanken om en europeisk føderasjon. Men jeg tror ikke på det selv, sier Eriksen, og legger til:

– Det er to grunner til det: For det første har du nasjonalistiske bevegelser over hele linjen i Europa. Og selv om de ikke skulle oppnå makt i noen av landene, så vil ikke de etablerte partiene tirre velgermassene deres. For det andre er det sterke markedsliberalistiske krefter blant annet i Tyskland, som jobber for å fortsette en nyliberal politikk.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Brexit

Flere artikler

  1. – Det vil være fullstendig katastrofe

  2. Samles ved graven uten klar kurs videre

  3. Tror norsk brexit-press skyldes norsk valgkamp

  4. Hva om britene vil ut? Slik starter en «brexit»

  5. – Kan stå foran år med usikkerhet