Wall Street bratt ned etter Powell-tale

Sentralbanksjef Jerome Powell advarer om at det vil «smerte» noe fremover i kampen mot den høye prisveksten. S&P 500 falt over 3 prosent.

Publisert:

Investorer har ventet i spenning på ordlyden i Powells tale og hvorvidt han vil være «haukete» eller «duete». I pengepolitikken omtales man gjerne som hauk eller due avhengig om man vil ha henholdsvis høyere eller lavere styringsrenter.

– Å gjenopprette prisstabilitet vil sannsynligvis kreve å opprettholde en restriktiv politikk i noen tid. Historien advarer sterkt mot å løsne politikken for tidlig, sier Fed-sjefen.

Sentralbanksjefen lovet fredag ​​at Fed vil «bruke verktøyene våre med kraft» for å angripe inflasjonen som fortsatt nærmer seg det høyeste nivået på mer enn 40 år. Det påpekes også at størrelsen på rentehevingen i september vil være avhengig av «totaliteten på kommende data».

Uttalelsene til Powell bidro først til å sende de toneangivende indeksene på Wall Street flere veier, før det igjen snudde ned.

Slik endte handelsdagen, og uken:

  • Industritunge Dow Jones falt 3,03 prosent
  • Teknologiindeksen Nasdaq Composite falt 3,94 prosent
  • Brede S&P 500 endte ned 3,37 prosent

Dette var det største fallet for S&P 500 siden midten av juni, ifølge Bloomberg.

Spesielt teknologiselskaper rammes på børs av frykt for høyere renter ettersom disse ofte er verdsatt basert på potensiell inntjening i fremtiden. Høyere renter og dermed dyrere finansiering gjør lovnadene om fremtidig inntjening mindre verdt.

– Klart budskap

– Det var et veldig klart budskap om at det å bekjempe inflasjonen er hovedmålet. Powell snakket lite om nedsiderisikoen for den økonomiske veksten, sier Nordeas sjefstrateg Erik Bruce, som har lest gjennom talen.

– Jeg synes det heller mer i retning av at det blir nok en renteheving på 0,75 prosentpoeng ved neste Fed-møte, sier han.

Dette har blitt utfallet ved begge de to siste rentemøtene hos den amerikanske sentralbanken.

– En kraftig marsjordre

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets sier også at Powell var klar i talen.

– Han tok av hanskene. Nå er han mye klarere på at de ikke gir seg før de har lykkes, sier Andreassen og tilføyer:

– En kraftig marsjordre. Powell har ikke sagt det så klart før som nå. De vil gjøre alt de kan for å bringe etterspørselen ned.

Andreassen påpeker at det å lykkes ikke innebærer at inflasjonen kommer ned som følge av fallende bensin- eller matpriser faller, men at lønnsveksten må ned. Det krever svekkelse i arbeidsmarkedet.

– Det er ikke uten kostnad å gjøre dette, sier han.

Men Fed er bestemt på å gjøre jobben, ut i fra Powells tale.

− Som Wolden-Bache (Norges sentralbanksjef, journ. anm.) også sa er kostnadene ved å vente større enn å ta dem nå.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets sier at Powell var klarere i sin sak nå enn noen gang før.

– Ikke bærekraftig

USAs sentralbanksjef snakket i sin tale om viktigheten av å redusere etterspørselen i markedet.

– Han er mye klarere på nødvendigheten av å måtte svekke arbeidsmarkedet for å få lønnsveksten under kontroll enn det han har vært tidligere, sier sjeføkonomen til.

Andreassen forklarer at hovedjobben til Fed nå er å få redusert den prosentvise veksten i lønnskostnadene per produserte enhet. Den burde ned på 2-tallet.

– I dag er den underliggende veksten i kostnadene på over det dobbelte, sier han.

– Videre vil økte renter og svakere etterspørsel føre til at bedriftenes marginer blir presset ned etter å ha steget mye, og har bidratt til at prisveksten blir for høy. Marginene til selskapene steg kraftig i andre kvartal fordi prisene steg nesten 12 prosent. Produksjonskostnadene økte også. Dette er selvsagt ikke bærekraftig, legger sjeføkonomen til.

Flere rentehevinger

Noen timer før Powells tale kom nyheten om at prisveksten i USA har avtatt noe. Den såkalte PCE-inflasjonen, som sentralbanken følger tett, gikk ned til 6,3 prosent på årsbasis i juli. Det langsiktige inflasjonsmålet i USA er som i Norge rundt to prosent.

Den kraftige prisveksten i landet har lagt et enormt press på Powell. Han må finjustere pengepolitikken for å bekjempe inflasjonen, uten å forårsake flere tap av jobber enn nødvendig.

Etter at det kom triple rentehevinger på 0,75 prosentpoeng både i juni og i slutten av juli, er renteintervallet i USA nå oppe i 2,25–2,5 prosent.

Unik betydning

Der arrangeres den årlige «Jackson Hole»-konferansen, hvor rundt 120 økonomer, investorer og politikere møtes for å diskutere økonomisk politikk. Og for første gang siden 2019 er arrangementet fysisk igjen, etter to år med en virtuell versjon.

Arrangementet som først ble holdt i 1978, har fått en unik betydning fordi det er et forum der beslutningstagere diskuterer pressende økonomiske spørsmål, ifølge New York Times. I tillegg er det ofte et sted for store kunngjøringer eller viktige ideer.

På Jackson Hole for to år siden ble Fed-sjefen hyllet for å ha reddet den amerikanske økonomien fra en pandemikrasj. Under årets møte er stemningen annerledes, skriver Financial Times.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om