Norges største handelspartner snus på hodet av brexit: – Oppskrift på mulig kaos

Norge eksporterte varer for 215,4 milliarder til Storbritannia i 2018, som gjør landet til vårt klart største eksportmarked. Brexit uten en handelsavtale med EU kan dermed ramme norsk næringsliv hardt. 

TÅKETE: Norsk olje og gass forventer ikke bråbrems for eksport til Storbritannia, men for leverandørindustrien kan en hard brexit få følger. Dette bildet er fra Johan Sverdrup-feltet.
Publisert:

Sannsynligheten for at britene krasjer ut av EU uten en handelsavtale har økt, etter at parlamentet tirsdag ga et overveldende flertall mot Mays utkast til utmeldingsavtale.

Norges handel til Storbritannia har i dag gode vilkår gjennom EUs interne marked. Men forlater britene EU uten en handelsavtale, kan dette strupe deler av eksporten til vårt største marked.

I 2018 sto Storbritannia for:

  • 21,5 prosent av verdiene i norsk eksport, som utgjør 215,4 milliarder kroner.
  • 86,2 prosent av eksporten til britene var i fjor petroleumsprodukter. Det utgjør nesten en tredjedel av norsk petroleumseksport.
  • 3 prosent av norsk eksport til Storbritannia var matvarer, som hovedsakelig er sjømat. Det utgjør 6 prosent av matvareeksporten fra Norge.
  • 3,6 prosent av norsk eksport til Storbritannia er maskiner og transportmidler, som er 9,2 prosent av all eksport i varegruppen.

Tallene er hentet fra SSB.

Les også

Eksperter om veien videre: – Over 50 prosent sannsynlighet for at de blir værende i EU

Leverandørindustrien mest utsatt


For flere millioner briter kommer gassen til oppvarming og komfyr fra Norge. Handelen av olje og gass er styrt direkte mellom Norge og Storbritannia, og ikke via EU. Det gjør at industrien ikke venter en større smell på grunn av brexit.
– Det er heller ingen direkte signaler på at Storbritannia vil trenge mindre norsk olje og gass fremover. Men usikkerheten brexit skaper for europeisk politikk og fremtidige handelsavtaler skaper bekymring, sier Erling Kvadsheim, som er internasjonal direktør for Norsk olje og gass.


Den mest direkte effekten ved en hard brexit vil trolig leverandørindustrien merke, sier Kvadsheim.

Les også

Mays brexit-avtale stemt ned – kraftig pundbyks


– EØS-avtalen gjør at varer og tjenester fra leverandørindustrien ikke er pålagt toll. Men usikkerheten om hvilke tollregler som vil gjelde etter brexit er ganske bekymringsfull for oss.
Dersom tollsatsene for olje og gass øker, kan det bremse britenes etterspørsel. Det samme kan en økonomisk nedtur for britene.

USIKKERHET: Norsk leverandørindustri kan bli hardt rammet av brexit, sier Erling Kvadsheim, som er internasjonal direktør for Norsk olje og gass.

Hard brexit: – Verst mulige alternativet

I 2018 eksporterte Norge 14.8000 tonn sjømat til en verdi av 6,2 milliarder kroner til britene.

– For norsk sjømatnæring vil en hard brexit være det verst mulige alternativet. Da vil alle regler rundt eksport og handel bli opphevet, og usikkerheten bli enda større, uttaler Sjømatrådets fiskeriutsending i Storbritannia, Hans Frode Kielland Asmyhr, i en pressemelding onsdag.

Les også

«Hard brexit» kan gi full fly-stopp til Storbritannia

Inntil videre går handelen med britene som normalt.

– Vi håper at debatten om veien videre får en avklaring i løpet av de nærmeste dagene slik at vissheten for norsk sjømateksport blir avklart så raskt som mulig, skriver Asmyhr videre.

– Oppskrift på kaos

NHO har laget en sjekkliste for hva næringslivet må være obs på, uavhengig av hvordan brexit måtte utvikle seg. NHO mener tirsdagens overveldende nei i parlamentet øker sannsynligheten for en uryddig brexit.

– En uryddig brexit er oppskrift på mulig kaos, som vil ramme både Storbritannia, kontinentet og herunder også norske bedrifter, sier sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum.

For næringslivet er det viktig at myndighetene er flinke til å informere om prosessen og hvordan brexit vil påvirker rammevilkårene for eksport, mener NHO-økonomen.

– I tillegg er det viktig at Norge fortsetter det diplomatiske arbeidet, slik at det raskest mulig blir dialog mellom Norge og Storbritannia om fremtidig avtaler for bevegelser av varer, tjenester og personer.

Les også

Brexit-siden skeptisk til økonomiadvarslene

Dørum sier det er vanskelig å forutse konsekvensene for enkeltsektorer og bedrifter, siden eksporten mellom land inngår i kompliserte verdikjeder.

– Et godt eksempel er bilindustrien. Hver eneste bil består av en rekke deler fra mange ulike land. Disse delene kan igjen være sammensatt av komponenter fra flere land. Selv om raufossmiljøet ikke eksporterer mye direkte til Storbritannia, kan produksjonen her likevel gå ned, dersom større handelshindre gjør at tysk bilindustri ikke får tak i viktige deler fra Storbritannia, produserer mindre, og dermed kjøper mindre fra Norge.

USIKKERHET: Sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum, sier at kompliserte verdikjeder for internasjonal handel gjør det vanskelig å si hva brexit har å si for norsk industri.
Publisert: