Håper på fornuftig Trump–politikk

USAs finanspolitikk må følge en bærekraftig kurs mener sentralbanksjef Janet Yellen i Federal Reserve.

HÅPER AT TRUMPS POLITIKK BLIR BÆREKRAFTIG: Sentralbanksjef Janet Yellen.

Foto: Joshua Roberts Reuters
  • Johan Nordstrøm
Publisert: Publisert:

Janet Yellen møtte til høring i Kongressen tirsdag kveld. Der ga hun uttrykk for at det er viktig at det er viktig at USAs finanspolitikk må følge en bærekraftig kurs.

– Jeg håper også at finanspolitiske endringer vil være forenlige med å sette amerikanske finansregnskaper på en bærekraftig kurs, sa Yellen.

Dette er så nær du kan komme en klar offentlig melding til USAs 45. president Donald Trump, som har lovet å bruke mer penger på skattelette og infrastruktur og få fart på amerikansk økonomi.

– Mens det er ikke min hensikt å mene noe om konkrete skatte- eller utgiftsforslag, vil jeg peke på viktigheten av å forbedre veksttakten i økonomien på lengre sikt og heve amerikanske levestandard ved en politikk som tar sikte på å bedre produktiviteten, sa Yellen.

Trump-politikk kan gi høyere rente

Seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets pekte i slutten av januar på dette dilemma overfor E24.

– At han [red. Trump] både skal føre en ekspansiv finanspolitikk og bidra til høyere vekst, kan gi høyere inflasjon som fører til at Fed hever rentene mer enn de ellers ville ha gjort. Dette vil bety en sterkere dollar i en verden hvor andre sentralbanker holder sine renter lave og fortsetter med kvantitative lettelser, sa Magnussen til E24.

Yellen understreket også i talen at den aktuelle banen for styringsrenten kan endres som en respons på endringer i de økonomiske utsiktene. Også endringer i finanspolitikken eller andre økonomiske politikk kan påvirke de økonomiske utsiktene.

Yellen mener at å vente for lenge med å heve renten vil være uklokt.

– Å vente for lenge med å heve rente ville være uklokt. Det kan potensielt føre til at Federal Reserves pengepolitiske komité (FOMC) til slutt må heve renten raskt, noe som kan risikere å forstyrre finansmarkedene og skyve økonomien inn i resesjon, sa Yellen under sin tale.

GÅR STERKERE: USAs sentralbanksjef, Janet Yellen, sendte dollaren sterkere da hun talte for Kongressen tirsdag. Når denne grafen faller, som viser dollarens verdi mot euro, betyr det at dollaren styrkes.

Foto: InFront

Dette vil Fed se etter fremover

Hun viste samtidig til at ferske data tyder på at arbeidsmarkedet fortsetter å styrke seg og inflasjonen er på vei opp mot 2 prosent, i tråd med Feds forventninger.

Fed holdt som forventet styringsrenten uendret i intervallet 0,50 til 0,75 prosent etter rentemøtet som ble avsluttet i begynnelsen av februar.

Den siste renteendringen skjedde i desember. Da høynet Federal Reserve renten til dagens nivå, ganske nøyaktig ett år etter at renten ble hevet for første gang siden før finanskrisen.

– På våre kommende møter, vil den pengepolitiske komiteen vurdere om sysselsetting og inflasjon fortsetter å utvikle seg i tråd med disse forventningene, i så fall vil en ytterligere justering av styringsrenten trolig være hensiktsmessig, sa Yellen.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Janet Yellen

Flere artikler

  1. Mener renteøkning kan være passende «ganske snart»

  2. Trumps dollarhodepine

  3. USA rører ikke renten

  4. Han kan kapre verdens mektigste bankstilling

  5. USAs sentralbank hever renten