USAs sentralbank holder renten uendret på 0,5-0,75 prosent

Federal Reserve og sentralbanksjef Janet Yellen lar som forventet renten bli liggende i ro, men sjeføkonom tror neste heving kan være kort tid unna.

RENTEBESLUTNING: Sentralbanksjef Janet Yellen og Federal Reserve holdt renten uendret onsdag.

Foto: Win Mcnamee AFP
  • Asgeir Aga Nilsen
  • Sophie Lorch-Falch
Publisert:

Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve holder styringsrenten uendret i intervallet 0,50 til 0,75 prosent etter rentemøtet som ble avsluttet onsdag.

Rentebeslutningen er i tråd med hva det store flertallet av økonomene hadde forventet. Ifølge renteverktøyet til CME var det priset inn en sannsynlighet på 96 prosent for uendret rente.

- Det var verken ventet at renten skulle endres eller at det skulle signaliseres noe nytt. Det ble ingen endring og ingen signaler på politikksiden, oppsummerer sjeføkonom i Swedbank, Harald Magnus Andreassen, til E24.

Ser moderat bedring i økonomien

Ifølge sentralbankens pressemelding stemte 10 av medlemmene i den pengepolitiske komiteen for uendret rente, altså var beslutningen enstemmig.

Sentralbanken skriver i begrunnelsen at arbeidsmarkedet fortsetter bedringen og at økonomiske aktivitet fortsetter ekspansjonen i et moderat tempo.

Les også

Derfor vil ikke Trump gi deg rentesjokk

Den viser til at sysselsettingsveksten er solid samtidig som arbeidsledighetsraten holder seg nær lave nivåer.

I tillegg er det moderat økning i husholdningenes forbruk, men svake bedriftsinvesteringer, bemerker Fed, som peker på at selv om inflasjonen har økt de siste kvartalene er den fortsatt under det langsiktige målet på 2 prosent.

– I lys av realiserte og forventede arbeidsmarkedsforhold og inflasjon besluttet komiteen å beholde intervallet for styringsrenten på 0,5 til 0,75 prosent, lyder konklusjonen.

Innretningen av politikken er fortsatt ekspansiv, noe som støtter ytterligere bedring av arbeidsmarkedet og en retur til inflasjon på 2 prosent, mener Fed, som venter at de økonomiske forholdene vil tilsi kun gradvise rentehevinger.

- Ingenting hindrer renteøkning

- Det er kanskje en erkjennelse av at inflasjonen har steget noe her, og man sier at arbeidsmarkedet strammer seg til, men at man vil se an utviklingen før man bestemmer veien videre. Det vil ta tid før renten kommer opp til 3 prosent, sier Andreassen.

Les også

Trump-sjokk i markedet gir gullrush

Den siste renteendringen skjedde i desember. Da høynet Federal Reserve renten til dagens nivå, ganske nøyaktig ett år etter at renten ble hevet for første gang siden før finanskrisen.

Andreassen ser en mulighet for at neste økning kan komme allerede ved møtet i mars.

- Det er ingenting her som hindrer en renteøkning i mars måned, dersom dataene blir gode, noe de har vært hittil.

Selv om renten ble liggende i ro denne gangen er det forventninger om hevninger i løpet av året, noe Fed også signaliserte før jul.

Ved møtet i desember ble det presentert en rentebane som indikerte tre økninger i 2017. Også i 2018 og 2019 forventet medlemmene tre renteøkninger.

Usikkerhet om Trump

En usikkerhetsfaktor er hvordan president Donalds Trump politikk vil virke inn på økonomien. Signaler er gitt om både skattelettelser og økt pengebruk på infrastruktur.

Andreassen hadde ikke ventet at sentralbanken ville komme med henvisninger til finanspolitikken, og kveldens rentemøte viser at sentralbanken foreløpig velger å være tilbakeholden om hvordan Trump-administrasjonen utgjør et usikkerhetsmoment.

Les også

Japan slår tilbake mot nytt valutaangrep fra Trump

- De vil ikke eskalere konflikten med administrasjonen. Man tar det heller når det kommer, enn å si nå hva man vil gjøre dersom noe kommer. Sentralbanken vil ikke være veldig aggressiv på å gi signaler tidlig, sier han.

Ligger til rette for rentehopp

I det amerikanske arbeidsmarkedet har arbeidsledighetsraten falt til under fem prosent. Sammen med en inflasjon som er nær målet på to prosent tror sjeføkonomen forholdene ligger til rette for renteøkninger.

- Arbeidsledigheten i USA er lav, langt lavere enn normalt, og folk oppfatter at arbeidsmarkedet er stramt. Lønnsveksten tiltar og kostnadsveksten er allerede over inflasjonsmålet. Inflasjonen ligger i realiteten på inflasjonsmålet, sier han, og fortsetter:

- Renten er fortsatt svært lav. Alt i alt ligger det til rette for at renten vil heves raskere enn markedet venter, og det styrkes av at den nye administrasjonen ønsker å føre mer ekspansiv finanspolitikk ved å senke skattene og øke offentlige utgifter.

Les også

Japan slår tilbake mot nytt valutaangrep fra Trump

Les også

Trump-sjokk i markedet gir gullrush

Les også

Disse traff best og dårligst på spådommene om norsk økonomi

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Rentemøte Den amerikanske sentralbank (Fed)
  2. Janet Yellen

Flere artikler

  1. Mener renteøkning kan være passende «ganske snart»

  2. USAs sentralbank setter opp renten

  3. «Alle» venter renteøkning i USA

  4. Yellen hever renten

  5. Sjeføkonom: – Spenningen handler om «dot-plot»-et