Stålarbeidere danner transatlantiske fagforbund

Stålarbeidere i Storbritannia og USA går sammen i det som kalles det første transatlantiske fagforbund.

Publisert:

Sammenslåingen ses som tegn på at globaliseringen nå også har nådd fagbevegelsen.

Amerikanske United Steelworkers (USW) er klar til å kunngjøre fusjon med britiske Unite. Den formelle kunngjøringen vil komme på USWs landsmøte i Las Vegas i juli, het det på London-avisen Daily Telegraphs nettsider mandag.

Det sammenslåtte forbundet får ifølge finansavisen Financial Times over 2,5 millioner medlemmer. Men lederne for prosjektet vil ikke nøye seg med det. De håper at samarbeidet over Atlanteren er første skritt på veien mot et globalt fagforbund.

Kontakt

Ifølge Daily Telegraph ønsker de amerikanske og europeiske stålarbeiderne seg tilslutning også fra de nye økonomiske stormaktene i Øst-Europa, Latin-Amerika og Asia. Unites leder Derek Simpson skal allerede ha hatt kontakt med australske og østeuropeiske kolleger.

- I motsetning til løsere oppbygde internasjonale faglige organisasjoner, skal den nye organisasjonen fungere som ett enkelt forbund. Det vil unytte sitt samlede medlemskap til koordinerte forhandlinger med flernasjonale arbeidsgivere, skriver den amerikanske forretningsavisen Wall Street Journal.

Avisen påpeker samtidig at det foreløpig er usikkert i hvilken grad medlemmer i ett land vil godta bruk av sine ressurser i et annet land. Men andre mener at globaliseringen av næringslivet er en så klar utfordring til fagbevegelsen verden over, at den må komme med et tilsvarende klart svar.

Samling

I Storbritannia har tallet på fagorganiserte gått ned fra 13,2 millioner i 1979 – da den konservative statsministeren Margaret Thatcher kom til makten på et program der kamp mot fagbevegelsens makt var et sentralt punkt – til under 7,5 millioner i dag. Fagbevegelsen har svart på denne utviklingen med å samle seg i færre og større forbund.

Unite ble dannet i fjor ved en sammenslutning av industriarbeiderforbundet Amicus og transportarbeiderforbundet T&G. Amicus brakte med seg tidligere samarbeidsavtaler med USW og med det tyske gigantforbundet IG Metall inn i Unite.

Unites medlemmer er ansatt i flere britiske nøkkelkonserner, som BP, British Airways og Rolls-Royce. United Steelworkers representerer 850.000 ansatte i produksjonen av stål, aluminium, glass og andre industrivarer i USA og Canada.

Til forsiden

Publisert: