FEDERAL RESERVE: Fed mener resesjonen er her

Den amerikanske sentralbanken er dypt bekymret, både for lav vekst og høy inflasjon.

Publisert:

Den amerikanske sentralbanken (Fed) publiserte tirsdag kveld referatet fra rentemøtet i midten av mars. Dette avslører at de fleste medlemmene i rentekomiteen mener at amerikansk økonomi nå er i resesjon, eller tilbakegang.

- Det er dyster stemning i rentekomiteen, sier sjeføkonom Steinar Juel i Nordea Markets til E24.

På dette rentemøtet, som var i påskeuken, senket USA styringsrenten med 0,75 prosentpoeng til 2,25 prosent.

Redd for boligprisene

Ifølge referatet mener sentralbanken nå at BNP i USA vil falle i første halvår, og at veksten blir svak i andre halvår i år.

- Det er enighet rundt bordet om at USAs økonomi vil være i resesjon eller tilbakegang i første halvår i år. Mange er også redde for et mer alvorlig, både dypere og mer langvarig, tilbakeslag, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities.

Les mer om hva en resesjon er: -

Det er utviklingen på boligmarkedet som vekker bekymring.

- Komiteen er veldig bekymret for boligprisene, for forholdene i kredittmarkedet og for utviklingen i privat forbruk, sier Andreassen.

To ville ikke

To av medlemmene i rentekomiteen, Plosser og Fisher, ville likevel ikke senke renten så mye som 0,75 prosentpoeng.

- De ville heller løse problemene i finansmarkedet med tilførsler av penger, sier Juel.

Dagen før rentekuttet i påsken reddet Fed investeringsbanken Bear Stearns

NYSE

BSC

fra konkurs i en dramatisk operasjon. I denne fikk banken JPMorgan

NYSE

JPM

tilført 30 milliarder dollar i lån, for å kunne oppfylle Bears forpliktelser.

Les også Erik Bruces kommentar:

Inflasjonen bekymrer

Plosser og Fisher delte bekymringen for en meget svak økonomisk utvikling. De viste imidlertid til at banken allerede hadde senket renten med 2,25 prosentpoeng.

Inflasjonen i USA ligger nå på drøyt 4 prosent i året.

Plosser og Fisher fryktet at et for kraftig rentekutt vil fyre opp inflasjonen ytterligere, og legge til rette for høyere inflasjonsforventninger i den amerikanske befolkningen.

- Fed er i villrede, sier Andreassen.

Les også hva lederen for USAs konjunkturinstitutt sier:

Publisert: