Stormaktenes handelskrig

Resesjonsfrykten består tross våpenhvile mellom USA og Kina

Det er lite optimisme å spore blant økonomene etter den ferske handelsavtalen mellom USA og Kina. En ny Reuters-undersøkelse gir fortsatt 30 prosent sjanse for resesjon i USA de neste par årene.

Til tross for at Kinas visestatsminister Liu He og USAs president Donald Trump nylig undertegnet den første fasen av handelsavtaler er det lite som tyder på oppsving i den amerikanske økonomien.

KEVIN LAMARQUE / X00157
 • Camilla Knudsen
Publisert: Publisert:

Handelsavtalen mellom USA og Kina som ble inngått forrige uke, er ikke nok til å gi et oppsving i den økonomiske veksten hos verdens to største økonomier de nærmeste årene, ifølge økonomer.

Avtalen, som er første fase i forhandlingene, setter et foreløpig stopp for gjensidige økninger i tollbarrierene som har pågått siden starten av 2018.

Sannsynligheten for resesjon i USA er likevel ikke redusert, ifølge en Reuters-undersøkelse tatt opp den siste uken, samtidig med nok en IMF-nedjustering av vekstutsiktene.

Les på E24+

Handelskrigen mellom USA og Kina forklart i 9 punkter

Den viser at økonomene fortsatt ser 30–35 prosent sjanse for amerikansk resesjon de neste to årene, og 20–25 prosent sannsynlighet for at nedturen kan komme allerede i år.

Økonomien i USA er nå inne i en rekordlang oppgangskonjunktur som har vart i over ti år. Det har ført til spekulasjoner om at en skikkelig oppbremsing kan nærme seg.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets tror ikke handelsavtalen som nylig er inngått er nok til å løfte investeringene vesentlig.

Cicilie S. Andersen, E24

– Stor sannsynlighet for at Trump annullerer

«Nå er spørsmålet om de videre forhandlingene lykkes, slik at handelsbarrierene igjen kan bygges ned. Vi mener at dette er lite sannsynlig», skriver DNB Markets’ sjeføkonom Kjersti Haugland i sin rapport om økonomiske utsikter, publisert denne uken.

Hun tror avstanden mellom de to partene i gjenstående, svært viktige spørsmål er for stor.

I tillegg til prinsipiell uenighet om styring og subsidiering av næringsliv i Kina, tror Haugland heller ikke at Kina klarer å overholde forpliktelsen om å øke importen fra USA med 200 milliarder.

«I løpet av neste år venter vi at det vil bli tydelig at Kina ikke klarer å oppfylle forpliktelsen. Da er det stor sannsynlighet for at president Trump, som vi da venter er gjenvalgt, vil annullere avtalen», skriver hun videre.

– Tviler på langvarig våpenhvile

Dermed er det fortsatt betydelig usikkerhet rundt videre forhandlinger mellom de to stormaktene.

Valget i USA i november er også en joker. DNB Markets tror opprullingen til valget kan bety mindre dramatikk i form av brå handelspolitiske kast.

«Den nysignerte fase 1-avtalen mellom de to supermaktene må ses i lys av
president Trumps ønske om å vise til resultater og få økonomisk og markedsmessig medvind inn mot valget, skriver DNB Markets, som tviler likevel på at våpenhvilen vil være langvarig.

Les også

DNB Markets venter taktskifte: – 2019 blir trolig det siste året med «oljeboom»

Handelskrigen trekkes til stadighet fram som en av hovedgrunnene til nedjusteringer av globale vekstutsikter, nå sist fra IMF. Organisasjonen understreker også at fase-1-avtalen ikke fjerner usikkerheten rundt handelskrigen.

Økonomene i Reuters-rundspørringene har lenge utpekt handelskrigen som den største nedsiderisikoen for amerikansk økonomi og advart om at den vil bringe den neste resesjonen nærmere.

«Handelsavtalen kan i noe grad oppmuntre til næringsinvesteringer på kort sikt, men avtalen er midlertidig og ustabil. Det er veldig sannsynlig at den bryter sammen, og det vil undergrave tilliten igjen. Så ethvert løft for økonomisk vekst vil være kortvarig», sier Rabobank-strateg Philip Marey til Reuters.

I den omfattende undersøkelsen til Reuters er det ikke en eneste av økonomene som tror handelsavtalen vil føre til et betydelig vekstoppsving.

«Resesjonsoddsene, som vi setter til rundt én av fire i 2020, vil øke og minske i takt med utviklingen på fronten av handelskrigen», sier BMO-økonomen Sal Guatieri til nyhetsbyrået.

Økonomene ser fortsatt 30 prosent sannsynlighet for resesjon i USA i løpet av de nærmeste to årene, ifølge medianen i en Reuters-undersøkelse.

Reuters

Svak vekst i årene som kommer

Økonomene tror avtalen kan redusere den største risikoen knyttet til økonomisk vekst, men venter likevel at BNP-veksten i USA ikke stiger noe særlig det nærmeste halvannet året fra den siste rapporterte raten på 2,1 prosent (tredje kvartal 2019), ifølge Reuters.

Noen økonomer tror veksten kan ha bunnet ut, men spår ingen bratt V-formet oppgang av den grunn. Usikkerhet rundt valget trekkes også fram.

DNB Markets er mer pessimistisk og venter at BNP-veksten vil dempes ytterligere de kommende tre årene til 1,4 prosent i 2023 – ett prosentpoeng lavere enn veksten i 2019.

Meglerhuset minner om at investeringsnedgang i USA de siste kvartalene også er knyttet til en mer strukturell nedgang i energisektoren, i tillegg til problemer hos den amerikanske flyprodusenten Boeing knyttet til ulykkesflyet 737 Max.

DNB Markets tror derimot ikke på resesjon, men tar forbehold om at det nå er flere risikofaktorer på nedsiden enn på oppsiden.

«Vi holder fast på vårt syn om at handelshindringene vil bygge seg videre opp, etter en midlertidig våpenhvile i år. Da er det naturlig å vente seg
at tollsatsene som ble avlyst i år, blir realiserte», heter det i DNB Markets’ rapport.

«I neste omgang kan satsene skrus ytterligere opp, og nye, ikke-tariffære barrierer legges til.»

Les på E24+

Dette er tegnene på at en resesjon kan være på vei i USA

Ingen renteheving i USA

Av de over hundre økonomene som Reuters spurte, ventet samtlige at den amerikanske sentralbanken (Fed) ville holde renten uendret på 1,50-1,75 prosent på møtet neste uke.

TD-securites-økonomen Jim O’Sullivan sier at veddemålene rundt Fed stort sett bare går i en retning nå – at renten enten er på hold eller at det blir kutt i år.

«Det er praktisk talt ingen sjanse for at de strammer inn (hever renten)», sier han til Reuters.

Les saken fra Reuters her
Les på E24+

Aksjerallyet gikk mest sannsynlig uten deg. Hva gjør du nå?

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Stormaktenes handelskrig
 2. Handelskrig
 3. USA
 4. DNB Markets
 5. Kina
 6. Resesjon
 7. Rabobank

Flere artikler

 1. Økonomer om handelsavtale: – Usikkerheten er ikke borte

 2. USA og Kina har signert første fase av handelsavtalen

 3. Trump: Gjennombrudd i handelssamtalene med Kina

 4. Annonsørinnhold

 5. Analytikere: Skadene etter Trumps handelskrig vil vedvare

 6. Kina bekrefter enighet om handelsavtale med USA