KPMG ga Silicon Valley Bank grønt lys: 14 dager senere kollapset banken

Og 11 dager før Signature Bank ble stengt av amerikanske myndigheter, hadde KPMG signert revisjonen.

Silicon Valley Bank gikk over ende lørdag.
Publisert: Publisert:

Ifølge Wall Street Journal ga revisjonsselskapet KPMG både Silicon Valley Bank og Signature Bank en godkjent revisjonsberetning bare dager før de to bankene kollapset.

Nå vil KPMGs forhold til de to bankene bli gjenstand for gransking og søksmål, hvor et avgjørende spørsmål er hva revisjonsselskapet visste om de to bankenes økonomiske situasjon.

Revisjonen gjaldt for 2022, altså før bankenes problemer oppsto. Men både i Norge og i USA har revisorer et ansvar for å påse at selskapet omtaler forhold som kan skape utfordringer for fortsatt drift av selskapet.

KPMG har ikke ønsket å kommentere saken på bakgrunn av taushetsplikt, men i en uttalelse har revisjonsselskapet sagt at det ikke er ansvarlig for ting som skjer etter at en revisjon er fullført.

Les også

Bankkollapsen i USA: Oljefondet har tapt milliardbeløp

«Problemer for revisoren»

Den 24. februar signerte KPMG revisjonsberetningen til Silicon Valley Banks morselskap, SVB Financial Group.

SVB fikk problemer etter at kunder tok penger ut av banken raskere enn det som var håndterbart.

Dermed måtte SVB ta grep. Banken solgte gjeldspapirer, obligasjoner, for å øke likviditeten. Obligasjonene har falt i verdi etter at rentene har steget raskt og SVB måtte dermed selge obligasjonene med et stort tap.

Etter et mislykket forsøk på å selge selskapet, og hente penger er den største bankkollapsen siden 2008 et faktum.

«Sunn fornuft tilsier at en revisor som går god for et regnskap på den 16. største banken i USA som to uker senere kollapset uten forvarsel, vil skape problemer for revisoren», sier Lynn Turner som var regnskapssjef for det amerikanske finanstilsynet SEC fra 1998 til 2001. Det melder Wall Street Journal.

Les også

Finanstilsynet: Ingen indikasjoner på at norske aktører har vesentlig eksponering

Hva visste KPMG?

To avgjørende spørsmål for granskingen av KPMG, er når bankenes problemer for alvor startet og når bankens ledelse og KPMGs revisorer ble klar over krisen.

Ifølge Wall Street Journal, toppet Silicon Valley Banks innskudd seg ved slutten av første kvartal 2022. Siden falt det med 25 milliarder dollar, tilsvarende 13 prosent, i løpet av de neste ni månedene.

Det betyr at innskuddene falt i perioden KPMG reviderte selskapet.

Dersom nedgangen påvirket bankens likviditet i denne perioden, må det diskuteres hvorvidt KPMG burde ha fått selskapet til å inkludere denne informasjonen i regnskapet eller endret konklusjonen i revisjonsberetningen hvis de nektet.

«Siden revisjonsberetningen var godkjent, er spørsmålet om KPMG visste – eller burde visst – hva som foregikk», skriver WSJ.
Ifølge den amerikanske revisjonsstandarden AS 2801 har revisor også et ansvar for å undersøke hendelser etter balansedagen. Hensikten er å avdekke informasjon som bør fremkomme i regnskapet. Revisor skal blant annet ha samtaler med selskapets ledelse, og lese styrereferater og rapporter på selskapets økonomi.

Stengt av myndighetene

Søndag besluttet amerikanske myndigheter å stenge ned den New York-baserte banken Signature Bank.

– I dag tar vi avgjørende grep for å sikre den amerikanske økonomien ved å forsterke publikums tillit til vårt banksystem. Dette steget vil sikre at det amerikanske banksystemet fortsetter å gjøre sine vitale oppgaver i å beskytte innskudd og gi tilgang til kreditt for husholdninger og selskaper på en måte som legger til rette for sterk og bærekraftig økonomisk vekst, skrev finansminister Janet Yellen, Fed-sjef Jerome Powell og FDIC-topp Martin J. Gruenberg i en uttalelse.

1. mars hadde KPMG signert bankens revisjonsberetning.

Signature Bank hadde ikke de samme balanseproblemene som Silicon Valley Bank, men ble blant annet rammet av lavere innskudd.

Publisert: