Kraftig rentekutt fra Russlands sentralbank

28. februar høynet Bank of Russia renten med 10,5 prosentpoeng. Nær fem måneder senere er renten godt under nivået fra da Russland invaderte Ukraina.

Sentralbanksjef Elvira Nabiullina i Bank of Russia
Publisert:

Ved lunsjtider fredag kutter Russlands sentralbank renten med 1,50 prosentpoeng til 8,0 prosent.

Sentralbanken var på forhånd ventet å kutte renten med minst 0,50 prosentpoeng, ifølge Reuters.

Renten er nå på det laveste nivået siden i fjor høst.

– Bank of Russia vil vurdere om det er nødvendig å kutte styringsrenten ytterligere i andre halvår, skriver sentralbanken.

Lavere inflasjon

Fire dager etter Russlands invasjon av Ukraina hevet sentralbanken renten fra 9,5 til 20 prosent. I månedene etterpå har Bank of Russia senket renten i høyt tempo.

Fredagens rentekutt kommer etter at inflasjonen i Russland forrige uke var på 15,39 prosent på årlig basis, ned fra 15,62 prosent uken i forveien, ifølge data fra det statlige statistikkbyrået Rosstat.

– Nåværende konsumprisvekst er fortsatt lav, noe som bidrar til en ytterligere nedgang i årlig inflasjon, skriver sentralbanken.

Nå forventer Bank of Russland en årlig inflasjon i 2022 på 12–15 prosent. I 2023 forventes det at inflasjonen vil falle til 5–7 prosent. Først i 2024 forventer sentralbanken at prisveksten vil komme ned til inflasjonsmålet på fire prosent.

Venter vekst i 2024

– Rentekuttene Bank of Russia har gjort i april-juli vil øke kredittressursene i økonomien og begrense aktivitetsnedgangen i økonomien, skriver sentralbanken.

Sentralbanken forventer at BNP vil falle 4–6 prosent i 2022. Neste år forventes det at den økonomiske tilbakegangen vil fortsette med mellom 1–4 prosent, før veksten er forventet å komme gradvis tilbake fra 2024.

Rentekuttet i Russland kommer dagen etter at Ukrainas sentralbank holdt renten uendret. Samtidig valgte sentralbanken å devaluere valutaen hryvnja med 25 prosent, for å opprettholde konkurransekraften.

Publisert:

Her kan du lese mer om