Evergrande-krisen

Mener Evergrande-løsning vil ta tid: – Trusselen er annenhåndseffekter

Boliger til rundt 90 millioner mennesker står tomme i Kina, samtidig som boligbyggerne sliter med et enormt gjeldsberg. Å komme seg ut av krisen kan ta tid, tror forvalter.

RESTRUKTURERING av den kinesiske boligutbyggeren er nok mer sannsynlig enn en ukontrollert konkurs, men det kan ta sin tid.
 • Camilla Knudsen
Publisert: Publisert:

Den kinesiske boliggiganten Evergrande har skapt uro i aksjemarkedene over hele verden.

Torsdag hadde verdens mest forgjeldede eiendomsselskap betalingsfrist på en av obligasjonene sine, men det er fortsatt ingen tegn til at selskapet har betalt avdraget på 83,5 millioner dollar (717 millioner kroner), ifølge Bloomberg.

Borea Asset Management-forvalter og tidligere kredittstrateg Magnus Vie Sundal regner med at selskapet har nok kontanter til å kunne betale dette avdraget, men at det kommer nye krav på løpende bånd som de ikke vil kunne innfri.

– De har sannsynligvis nok cash til å betale akkurat denne rentebetalingen, om de ønsker det. Før eller siden kommer de uansett til å gå inn i restruktureringsprosess, sier han.

Totalt anslås gjelden til 2.600 milliarder kroner.

Les også

Evergrande-krisen kort forklart

Magnus Vie Sundal i Borea Asset Management.

Kan ta måneder eller år

En slik prosess kan ta både noen måneder, eller år. Hvis ikke det blir enighet med kreditorer, så kan alt bli likvidert og solgt, men det er siste utvei, tror Vie Sundal.

– På et eller annet tidspunkt må de stoppe betalingene, og det er ingen som betviler at de kommer til å restrukturere gjelden sin. Det er imidlertid veldig sjelden at et selskap som ikke klarer å betale lån går rett i konkurs og må selge alle eiendeler.

Det vanlige er en styrt restrukturering, men akkurat hvordan det blir i dette tilfellet er vanskeligere å si.

– Kina har en annen måte å gjøre ting på, og det er bare noen få år siden de først begynte å tillate at obligasjonslån ble misligholdt i det hele tatt, sier han.

Les på E24+

Bare ett menneske vet hvordan dette ender

– Ikke ut av det blå

Evergrande er en av de største eiendomsutviklerne i Kina, med over tusen pågående prosjekter i hundrevis av byer, som skaper flere millioner jobber.

Boligbyggingen har vært sentral for Kinas vekst de siste årene, men gjeldsberget til disse selskapene har nå blitt et problem.

Det anslås i tillegg at boliger til rundt 90 millioner mennesker står tomme i Kina, ifølge Financial Times.

Vie Sundal påpeker at myndighetene har innsett «moral hazard»-problemet. Det vil si at risikoviljen blir ekstrem når man aldri taper penger. Nå tror han de er opptatt av å lære både investorer og selskaper en viss disiplin.

– Samtidig kom ikke problemene i Evergrande ut av det blå. Selskapet har vokst over evne, men at restruktureringen kommer nå er jo også et resultat av myndighetenes innstramming.

Fallet i Evergrande startet for rundt ett år siden, da kinesiske myndigheter innførte strengere kriterier for eiendomsselskapenes gjeld. Da Evergrande etter hvert ikke klarte å oppfylle disse kriteriene, ble det nektet å ta opp mer gjeld, noe sendte selskapet i krise.

Fredag falt aksjen ytterligere 12 prosent i morgentimene og er dermed ned 84 prosent det siste året til en verdi på i underkant av 39 milliarder kroner.

Fallet i Evergrande startet for rundt ett år siden, da kinesiske myndigheter innførte gjeldsbegrensninger, og tiltok for alvor da selskapet ble nektet å ta opp mer gjeld.

– Vil ikke ha massiv «meltdown»

– Samtidig som de prøver å lære både investorer og selskaper disiplin, så kan du være sikker på at de ikke ønsker noen massiv meltdown. De er nok opptatt av stabilitet i samfunnet og å unngå for mye misnøye i befolkningen, sier forvalteren.

Han anser restruktureringen som forventet, og at mange investorer allerede har skrevet ned store verdier på obligasjonsgjelden. I tillegg vil myndighetene trolig kreve at selskapet selger ut en del eiendeler og prosjekter, men at de statlige bankene kommer til å være behjelpelige.

– Det kommer til å være en del investorer som taper penger på dette, men selskapet kommer nok til å bestå, om enn i en slankere versjon, spår Vie Sundal.

Les også

En av årets verste børsdager: – Ikke tro at det som skjer i Kina, blir i Kina

Folk har samlet seg utenfor hovedkvarteret til Evergrande i Shenzhen etter det ble klart at kjempen ikke kunne betale for seg.

Annenhåndseffekter

Kina økonomi er en viktig motor for global vekst, ikke minst på grunn av det store råvareforbruket drevet av boligbyggingen.

– Det som kan være en trussel er annenhåndseffekter som det er vanskelig å vurdere godt, sier han videre.

Både olje- og jernmalmpriser falt også i starten av uken, og fraktselskapene fikk merke frykten på børsen.

– Det kan også trigge kriser hos investorer eller i andre bransjer, men jeg tror ikke vi får noe tilsvarende som da Lehman kollapset, sier han, og refererer til investeringsbanken som ble selve symbolet på finanskrisen i 2008/2009.

Selv om det er et massivt eiendomsselskap, tror han myndighetene kommer til å håndtere bankene slik at systemrisikoen mot det vestlige finanssystemet er mer begrenset.

Kinesiske myndigheter vil trolig ikke tillate en totalkollaps. Bildet er fra sommerens jubileumsfeiring i Kinas kommunistparti.

Usikkerhet på børsene

Det globale børsfallet i starten av uken tror han skyldtes en kombinasjon av flere ting, og at flere har ventet på en grunn til å selge.

– Markedet har steget i lang tid og amerikanske aksjer begynner å bli ganske dyre. Vi har kommet ut av pandemien og har vært i en gjenoppbyggingsfase en god stund. Nå ser ut til at veksten har toppet litt ut, samtidig som pengepolitikken strammes inn.

– Det er mye gjeld også, så det blir litt volatilt og folk bli kanskje litt på tuppa, de leter alltid etter noe nytt å bekymre seg over, tilføyer han.

Siden mandag har aksjemarkedene i stor grad tatt igjen tapet, men situasjonen i Kina følges fortsatt tett og usikkerheten er stor. Fredag er det igjen fall på verdens børser.

Financial Times: Evergrande and the end of China’s ‘build, build, build’ model
Les på E24+

Dette bør du vite om å investere i Kina

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Evergrande-krisen
 2. Evergrande
 3. Borea Asset Management
 4. Kina
 5. Gjeld
 6. Eiendom

Flere artikler

 1. Kinas Evergrande-problemer kan påvirke deg – selv uten en kaotisk kollaps

 2. Bloomberg: Kreditorer går sammen i forkant av Evergrande-frist

 3. Evergrande-krisen kort forklart

 4. Evergrande har gjenopptatt 92 prosent av sine boligprosjekter

 5. Evergrande selger bankaksjer for 13 milliarder