Feds rentereferat: Venter at videre rentehevinger er nødvendig

Referatet fra det siste rentemøtet viser enighet om «stø kurs for å bekjempe inflasjonen». Sjeføkonom mener det ligger an til enda et nytt stort rentehopp i november.

Den amerikanske sentralbanksjefen, Jerome Powell
Publisert:

Det viser referatet fra rentemøtet til den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed) i september, som gir en mer detaljert innsikt i sentralbankens diskusjoner om rentepolitikken.

I referatet går det frem at medlemmene fortsetter å vente at videre rentehevinger vil være nødvendig. Medlemmenes vurdering var at det er behov for å bevege seg mot, og deretter opprettholde en mer restriktiv rentepolitikk for å nå målene om «maksimal sysselsetting og prisstabilitet».

Samtidig blir det pekt på at dagens prisvekst er langt over målet på to prosent, og at prisveksten viser få tegn til avta. Mange av medlemmene i den pengepolitiske komiteen hadde også hevet sine forventninger til rentenivået som må til for å oppnå målene.

Det var også flere som bemerket at det vil være viktig å «kalibrere» politikken for å dempe risikoen for uheldige effekter på økonomien, i lys av dagens «høyst usikre» globale økonomi.

I etterkant av referatet steg de amerikanske børsene, men falt deretter igjen og endte dagen i rødt.

Les også

Wall Street stiger etter rentereferat

– Stø kurs for å bekjempe inflasjonen

– Det er liten tvil om at det er bred enighet i Fed om stø kurs for å bekjempe inflasjonen. Så det å få inflasjonen mot 2 prosent mål er det overordnede hensynet. Det er den brede oppfatningen i Fed, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken til E24.

Les på E24+

Norges Bank ser mørkere på fremtiden. Men renten skal videre opp likevel.

– Etter hvert som renten stiger mer mot et innstrammende nivå vil det være mer behov for å se på kalibrering. Man kan stramme for mye også, det må evalueres etter hvert, sier han.

Hov sier at flere av medlemmene i sentralbanken understreker at den største faren er å gjøre for lite, med for forsiktig innstramming.

I markedene er det kun små bevegelser etter at referatet ble kunngjort.

Venter nytt kraftig rentehopp

Federal Reserve satt renten videre opp med 0,75 prosentpoeng ved det forrige møtet, slik at den nå er i intervallet 3,0 – 3,25 prosent – det høyeste siden 2008.

Sentralbanken har også varslet at rentene skal settes videre opp. Hov venter renten også ved det neste møtet i starten av november vil bli satt opp med 0,75 prosentpoeng.

De raske og store rentehoppene kommer i en tid med skyhøy inflasjon og sterk lønnsvekst i USA. Sentralbankens budskap har vært at prisveksten er altfor høy, og at den vil gjøre det som skal til for å få den ned mot målet på to prosent.

I august var konsumprisene 8,3 prosent høyere enn i samme måned i fjor. Denne uken er det duket for en ny oppdatering, og økonomene venter den årlige prisveksten vil dempes til 8,1 prosent.

Prisveksten utenom matvarer og energi, den såkalte kjerneinflasjonen, er imidlertid ventet å øke til 6,5 prosent fra 6,3 prosent, ifølge Bloomberg.

Publisert:
Gå til e24.no