Ny Nafta-avtale: – Dette reduserer risikoen for en global handelskrig

Den nye Nafta-avtalen tyder på at Trump ønsker å knytte sine tradisjonelle allierte nærmere, mener makroøkonom. Men samtidig forventes en opptrapping av handelskonflikten mellom USA og Kina.

NY AVTALE MED NABO: Den nye avtalen som skal erstatte Nafta-avtalen, kan indikere at USA vil stå sammen med tradisjonelle allierte mot Kina.
Publisert: Publisert:

Mandag ble USA og Mexico enige om en ny Nafta-avtale. Avtalen skal ha en levetid på 16 år. Det er fortsatt uklart om Canada vil slutte seg til avtalen, men landet vil bli med på videre samtaler i tirsdag.

Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets mener at enigheten kan dempe handelskonflikten.

– Enigheten reduserer risikoen for en global handelskrig. Avtalen peker mot at USA og Trump ønsker å knytte sine tradisjonelle allierte nærmere, mens tollsatsene mot Kina bygges videre opp, sier Strøm Fjære til E24.

– Sammen mot Kina

Hun tror at USA kanskje vil knytte seg nærmere til Mexico, Canada og EU for å være sammen mot Kina.

Seniorøkonom Halfdan Grangård i Handelsbanken skriver i et notat tirsdag morgen at det fortsatt gjenstår å se om den nye handelsavtalen er et første steg på veien mot færre trusler fra USA om økt proteksjonisme.

– Som kjent endte forrige ukes samtaler mellom Kina og USA uten særlig fremskritt, og med mindre samtalene raskt blir mer fruktbare, står vi overfor en opptrapping av konflikten mellom de to landene, skriver Grangård.

Det er fortsatt uklart om Canada vil slutte seg til avtalen, men landet vil bli med på videre samtaler i dag.

Strøm Fjære peker på at det fortsatt er skjær i sjøen.

– Trump er fortsatt lite forsonende i tonen mot Canada, og USA har heller ikke forpliktet seg til å fjerne toll på stål og aluminium fra Mexico og Canada, sier Strøm Fjære.

Avtalen skal i store trekk være relativt lik den eksisterende, men med en del endringer for bilindustrien og jordbruket.

Les også

Kina og USA trapper opp handelskrigen

Vil hindre at industri flytter til Mexico

Blant annet må bilselskapene produsere minst 75 prosent av bilen i Nord-Amerika for å unnslippe toll, opp fra 62,5 prosent i den opprinnelige avtalen. I tillegg skal 40–45 prosent av lønnstagerne i sektoren tjene minimum 16 dollar per time.

– USAs mål med dette er trolig å sikre mest mulig produksjon i USA og hindre at større deler av industrien flytter til Mexico der lønningene er lavere. Sånn sett virker denne avtalen mindre vanskelig å spise for Canada enn for Mexico, sier Strøm Fjære.

Hun mener at det ikke er gitt at dette vil gi økt handel mellom de to landene i og med at deler av avtalen trolig bidrar til å heve kostnadsnivået i sektoren.

Detaljene i avtalen er fortsatt ikke klare, og de respektive nasjonalforsamlingene
må godkjenne avtalen før den blir gjeldende.

Aksjemarkedene i USA og Asia fikk et løft på nyheten om handelsavtalen mellom USA og Mexico mandag. I USA ble det satt nye rekorder for S&P 500 og Nasdaq.

Enighet med EU fulgt av trusler

I slutten av juli varslet EU-kommisjonens leder Jean-Claude Juncker og president Donald Trump at USA og EU var blitt enige om å arbeide sammen mot null tollsatser, null handelshindringer og null subsidier på ikke-industrielle varer.

Men etter at USA og EU var blitt enige om å trappe ned handelskrigen, sa president Trump at han vil legge 25 prosent toll på «hver eneste bil som kommer til USA fra EU».

– Man kan ikke vektlegge Trumps trusler. Man må vente og se på avtalene som inngås for å vite hva resultatet blir, sier Strøm Fjære.

Strøm Fjære tror ikke handelskonflikten mellom USA og Kina går over med det første.

– Konflikten mellom USA og Kine handler om å bli den ledende teknologinasjonen. Her har Trump stor politisk støtte både blant republikanerne og demokratene. Jeg tror at det blir en opptrapping av handelskonflikten mellom USA og Kina, sier Strøm Fjære.

Hun peker samtidig på at Trump står fast på å øke tollsatsene på kinesiske varer verdt 200 milliarder kroner.

Les også

Trump truer Canada med biltoll

Les også

USA-selskaper varsler alvorlige følger av ny Kina-toll

Les også

Trump med nytt toll-løfte

Publisert:

Her kan du lese mer om