Duket for britisk «super-torsdag»

Et kraftig svekket britisk pund er blant faktorene som gjør at Bank of England ikke tar rentegrep torsdag, mener eksperter.

I ILDEN: Sentralbanksjef Mark Carney i Bank of England presenterer rentebesluntning torsdag.

Foto: Niklas Halle'n AP
 • John Thomas Aarø
Publisert:

Pundet har svekket seg monumentalt mot andre valutaer i 2016.

Først gikk det svakere på frykt om en mulig brexit. Da britene besluttet å stemme seg selv ut av EU i slutten av juni, førte det til historiens største pundsvekkelse.

I etterkant av brexit-avstemningen har pundsvekkelsen fortsatt.

** Mot euro er pundet svekket med over 22 prosent så langt i år. For en euro må man ut med 0,9 pund.

** Mot dollar er pundet over 16 prosent svakere enn ved inngangen av året. For ett pund må man ut med 1,23 dollar.

** Mot den norske kronen er pundet nesten 23 prosent svakere. Ett pund koster i skrivende stund 10,07 kroner. Til sammenligning kostet pundet over 13 kroner i midten av januar.

Roligere måneder

Nå er den brede pundsvekkelsen trolig over, skriver Nordea Markets-analytiker Aurelija Augulyte i et analysenotat.

Analytikeren venter at pundet vil være litt sterkere ved nyttår enn det er nå.

Også valutastrateg Magne Østnor venter at pundsvekkelsen tar seg en pause etter perioden med kraftig svekkelse, og ser muligheter for at den britiske valutaen kan komme til å hente seg litt inn fremover.

I en oppdatering tidligere denne uken peker han imidlertid på to faktorer, eller «hodepiner», som på lengre sikt vil ligge som en klam hånd på pundet:

Brexit-usikkerheten og et stort underskudd på driftsbalansen.

Uendret rente

En av grunnene til dette er at markedet har utsatt sin forventning om et nytt britisk rentekutt. Rentekutt betyr isolert sett en svakere valuta.

Når sentralbanksjef Mark Carney i Bank of England torsdag annonserer rentebeslutningen klokken 13, er det bredt antatt at styringsrenten forblir uendret på 0,25 prosent, etter at sentralbanken kuttet renten ved rentemøtet i august.

Én av årsakene til dette er at den ventede oppbremsingen i britisk økonomi ikke har slått umiddelbart ut i de løpende økonomiske indikatorene i landet.

En annen årsak er nettopp den ovennevnte pundsvekkelsen. Den britiske valutaen er nå om lag syv prosent svakere enn Bank of England har sett for seg.

Inflasjonshopp

En svakere valuta betyr at importører må betale mer for varer og tjenester utenfra. Dette gjør at prisveksten fra såkalt importert inflasjon stiger mer enn den ellers ville ha gjort.

Ekspertene ser nå for seg at inflasjonen på sikt vil stige over sentralbankens inflasjonsmål på 2 prosent, noe som isolert sett betyr høyere rente.

Og det er ikke for ingenting at valutastrateg Østnor i DNB Markets kaller dagens begivenhet for britisk «super-torsdag».

Carney vil ved rentebeslutningen også presentere en ny inflasjonsrapport, med oppdaterte anslag for prisveksten fremover. I tillegg kommer møtereferat fra rentemøtet.

« Men vekstbildet blir trolig oppjustert noe, all den tid nøkkeltallene enn så lenge viser få tegn til brexit. Det, og en videre svekkelse av pundet betyr at også inflasjonsutsiktene vil justeres opp og ventelig overgå sentralbankens inflasjonsmål både i 2017 og 2108», skriver han.

Augulyte i Nordea Markets peker på at inflasjonsforventningene blant aktører i britisk næringsliv er på det høyeste på fem år.

AVKLARING: Statsminister Theresa May venter på brexit-avklaring.

Foto: Yves Herman Reuters

Hun argumenterer også med at Carney i forrige måned «for første gang» uttrykte eksplisitt at sentralbanken ikke stiller seg likegyldig til den siste pundsvekkelsen.

Domstol-action

En domstol i London skal torsdag avgjøre om den britiske regjeringen har rett til å sette i gang prosessen for å forlate EU uten å behandle saken i parlamentet. Avgjørelsen kan forsinke Brexit, skriver NTB.

Saken følges nøye i EU og av finansmarkedene fordi utfallet kan sette kjepper i hjulene for regjeringens planer og forhandlingsstrategi.

Sjefstrateg Carl Hammer i svenske Seb skriver i makroteamets morgenrapport at dette vil «overskygge rentebeslutningen» onsdag. Det er ventet at avklaringen kommer klokken 11.

Oppdatering: Det britiske parlamentet må stemme over brexit

Statsminister Theresa May har lovet å starte formelle samtaler om utmeldingen fra EU innen slutten av mars. Hun hevder å ha rett til å bruke en spesiell type styringsmyndighet til å utløse artikkel 50 i Lisboa-traktaten, som setter i gang den to år lange prosessen for å gå ut av unionen.

Regjeringen åpner for at parlamentet kan følge prosessen underveis og den endelige avtalen vil trolig bli lagt fram for behandling av de folkevalgte.

Gruppen som har tatt saken inn for rettsvesenet består blant annet av sjefen for et investeringsfond, en frisør og en utflyttet brite som bor i Frankrike. De argumenterer med at artikkel 50 ikke kan utløses uten en avgjørelse i parlamentet.

May har anklaget dem for å prøve å velte Brexit-prosessen.

– De prøver å drepe den ved å forsinke den, har statsministeren sagt.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Pund
 2. Bank of England
 3. Valuta
 4. Euro
 5. Dollar
 6. Kronekurs

Flere artikler

 1. Billigste pund på to år

 2. Slik har brexit påvirket britisk økonomi

 3. Trump-effekten ingen så komme: Pundet skyter fart

 4. Annonsørinnhold

 5. Bank og England dropper flere rentekutt i år

 6. Storbritannia: Hever renten for første gang på ti år