Risikofrykt blant investorer skaper uro for IMF

IMF justerer ned vekstanslagene for verdensøkonomien i år og neste år, og advarer om deres forventninger forutsetter at verdens ledere starter å dra i samme retning. 

REFSER TOLL: IMF sier at tollsatser ikke kan erstatte dialog mellom land, og at handelsbarrierer vil forstyrre forsyningskjedene i verdensøkonomien. Under G20-møtet i Osaka ble USA og Kina enige om å utsette ytterlige tolløkninger mens de er i forhandlinger om en handelsavtale.
  • Fredrik Kampevoll – Aftenposten
Publisert: Publisert:

IMF justerer ned forventningene for global BNP-vekst, med en nedjustering til 3,2 prosent i år fra tidligere 3,3 prosent.

Nedjusteringen kommer etter at veksten også ble jekket ned i en tilsvarende rapport i april. IMF begrunner de dempende vekstutsiktene med:


Nye tollsatser på varer mellom Kina og USA bremser global handel og forstyrrer distribusjonskjeder. I tillegg gir konflikter rundt salg og utveksling av teknologi på tvers av landegrensene usikkerhet.
Økt politisk spenning rundt Iran og Venezuela forstyrrer oljeprisene.
Ingen løsning for brexit.

I 2020 beregner IMF at BNP-veksten øker til 3,5 prosent, som er 0,1 prosentpoeng lavere enn det organisasjonen anslo fra april. Men Pengefondet mener det er høy risiko for at de endelige tallene skuffer.

– Den forventede økningen i BNP for 2020 er uviss, og tar høyde for stabilisering av usikre fremvoksende og utviklede økonomier, og at det blir fremgang i arbeidet med å løse konflikter i internasjonal handel, skriver IMF i juli-rapporten.

Selv om IMF venter fortsatt vekst til neste år, så venter de at veksten for utviklede økonomier skal synke fra 1,9 til 1,7 prosent.

Ut mot toll

I tillegg til handelskrigen mellom USA og Kina, løfter IMF frem at det bør ordnes opp i handelsforholdene mellom EU og Storbritannia, samt mellom USA, Mexico og Canada, for å ikke bremse global vekst.

– Land burde ikke bruke tollsatser for å endre handelsbalansen mot enkeltland, eller som erstatning for dialog for å presse andre land til reformer, skriver IMF.

I første kvartal av 2019 var handelen 0,5 prosent lavere enn samme periode i fjor, ifølge IMFs tall.

Les også

G20-møtet i kortversjon: Håper på ny våpenhvile i handelskrigen

Selv om det ikke virker å være en umiddelbar løsning på handelskrigen mellom USA og Kina, så gjorde kinesisk økonomi det bedre enn ventet i første kvartal av 2019. Fremover er de derimot ikke like positive, og peker på svakere vekst i andre kvartal.

I USA og Japan var den økonomiske veksten sterkere enn ventet, men opphoping av usolgte varer på lager gjør at IMF mener at den underliggende veksten ikke er like god.

For Europas del peker de på at engangshendelser har rammet økonomisk vekst, og løfter frem at bilindustrien har blitt påvirket av nye utslippskrav.

Les på E24+

Slik tar vi temperaturen på norsk økonomi

Urolig for investeringer

Usikkerheten for fremtidig vekst gjør at investeringer uteblir og inflasjonen holdes lav, mener IMF. De peker på at investeringer og etterspørsel etter forbruksvarer har blitt dempet på tvers av utviklede og fremvoksende økonomier, da bedrifter og husholdninger fortsatt avventer langsiktige investeringer.

IMF løfter frem at lave renter kan ha skapt en langvarig motvilje til å ta risiko, og at dette kan få frem finansielle ubalanser. Skulle det komme et negativt sjokk for verdensøkonomien, løfter IMF frem at allerede lave renter gjør at en nedtur kan bli seig.

Et annet usikkerhetsmoment er at inflasjonen, altså prisveksten i verden, fortsatt er lav – noe som gjør det mer risikabelt å ta opp lån til investeringer. Det er ikke bare utviklede land, som USA og Storbritannia, som sliter med varig, lav inflasjon, men også flere fremvoksende økonomier.

Les på E24+

Dette skjer med «Kina-aksjen» Elkem i handelskrigen

Flere lysglimt

Selv om IMF anser usikkerheten for verdensøkonomien som stor, så løfter organisasjonen frem flere positive trekk.

Risikoviljen til investorer virker å ha tatt seg opp i juni, noe som er støttet av sentralbankenes signaler om at de vil bruke pengepolitikken for å motvirke økonomiske nedturer.

Mens investeringer er svake, løfter IMF fem at servicesektoren holder seg sterk. Samtidig så går amerikansk økonomi relativt bra, og utsiktene for Europa er noe bedret.

Lagarde går av

Christine Lagarde varslet nylig at hun går av som IMF-sjef, etter at hun ble nominert til å overta som ny president for Den europeiske sentralbanken (ESB) etter italienske Mario Draghi.

Etter tradisjonen styres IMF av en europeer, mens Verdensbanken tradisjonelt har vært styrt av en amerikaner.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. IMF
  2. USA
  3. Kina

Flere artikler

  1. Lagardes premiere i ESB: Etterlyser ny politikkmiks og økte investeringer

  2. Danske Bank kutter vekstanslagene

  3. Statusrapport fra verdensøkonomien: Handelskrigen slipper ikke taket

  4. IMF jekker opp vekstutsiktene for 2022: Økende gap i vaksinasjonen

  5. Spår juni-rentekutt fra USAs sentralbank