Inflasjonen i Europa snur forsiktig opp igjen

Prisveksten i Europa er fortsatt langt over målet og taler for nytt rentehopp på torsdagens rentemøte.

HØY PRISVEKST presser trolig Den europeiske sentralbanken til å heve rentene ytterligere denne uken. Bildet er en illustrasjon fra en fransk matvarebutikk.
Publisert:

Prisveksten i eurosonen (landene som bruker euro) steg til 7,0 prosent i april fra samme tid året før. Det viser foreløpige tall fra EUs statistikkbyrå.

På forhånd var det ventet at inflasjonen skulle holde seg på 6,9 prosent i april etter å ha dempet seg markant forrige måned, ifølge Bloomberg.

Det er særlig prisene på mat, alkohol og tobakk som trekker opp, med en vekst på 13,6 prosent i april. Det er likevel en nedgang fra 15,5 prosent i mars. Energiprisene snudde derimot opp 2,5 prosent etter et fall på 0,9 i mars.

Kjerneinflasjonen, som ser bort ifra prisene på energi og mat, dempet seg som ventet til 5,6 prosent fra 5,7 prosent måneden før.

Blant landene i eurosonen er det Latvia som troner på topp med en prisvekst 15 prosent i april, mens Luxembourg ligger på bunn med 2,7 prosent.

Les på E24+

Inflasjonen treffer de tynneste lommebøkene hardest – se hvordan prisøkningene treffer ditt yrke

Taler for høyere rente

Dagens tall kommer i innspurten til rentemøtet i Den europeiske sentralbanken (ESB) på torsdag. Spenningen denne gangen dreier seg om rentehoppet blir på et kvart eller et halvt prosentpoeng fra dagens nivå på 3,0 prosent.

Nordea Markets påpeker at inflasjonstallene var om lag som ventet.

– Selv om de økonomiske utsiktene er svake, er kjerneinflasjonen fortsatt for høy og vil holde ESB i hevingsmodus inntil videre, skriver Nordea-økonomen Anders Svendsen i en kommentar.

Han venter at ESB hever med et kvart prosentpoeng på torsdag, men at banken vil komme med «haukete» signaler, slik at det åpnes for ytterligere hevinger fremover.

– ESB må sannsynligvis se en klar bedring i utsiktene for kjerneinflasjonen eller en betydelig svekkelse av de økonomiske utsiktene for å stoppe renteøkningene, skriver Svendsen, som tror det ligger an til ytterligere to renteøkninger på et kvart prosentpoeng hver etter torsdagens møte.

Betyr mye for valutakursen

ESB styrer i likhet med Norges Bank mot en inflasjon på to prosent på sikt, og har for tiden samme rente som oss.

Renten i våre naboland er også viktige for norske renter og ikke minst for kronekursen. Hvis ESB hever renten mer enn Norges Bank, taler det alt annet likt for svakere krone.

Norges Bank har også rentemøte på torsdag, der det ventes en oppgang på et kvart prosentpoeng til 3,25 prosent.

Les også

Dette skjer denne uken: Hever de renten?

Publisert: