HAN SOM AVGJØR: Kinas president Xi Jinping, her fra minneseremonien for forgjengeren Jiang Zemin.

Hvordan blir neste år? Se til Kina

Rente- og inflasjonstoppen ser ut til å rykke nærmere. Kanskje buklander ikke verdensøkonomien likevel. Men mye avhenger av Kina – giganten som kan endre alle regnestykker.

Publisert:
Dette er en kommentar
Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning.

Googler du «when China sneezes», kommer over 16 millioner treff opp. Søker du i norske avisoverskrifter, er en populær versjon «hvis Kina nyser, blir verden forkjølet.»

Men Midtens rike holdt seg lenge frisk. I dette århundret har Kina vært den veltrimmede vekstmotoren. For råvareprodusenten Norge var det et lykketreff. Vi fikk solgt vår olje dyrt, og kunne samtidig kjøpe billige importvarer fra «verdens fabrikk».

Vårt bytteforhold med utlandet ble nesten optimalt. Byksende Kina ble sentral i vår velstand. Nordmenn flest fikk en sterk økning i kjøpekraften og reallønningene. Det var på 00-tallet Norge ble virkelig rikt. Og fikk i-landsproblemer.

De siste årene har Kinas vekst mistet litt av dampen. Mye skyldes diktator Xi Jinping. Å holde det undertrykkende regimet ved makten går foran alle andre behov. Krisen i boligsektoren ligger latent. I andre bransjer griper stadig ettpartistaten inn med hard hånd.

Og så kom dette tiåret. En rigid nulltoleranse for coronasmitte har titt og ofte stengt ned aktiviteten i havner, næringsområder og storbyer. Selv om dette er tigerens år i kinesisk kalender, har det luktet lite av fordums tiders tigerøkonomi i Xi Jinpings Kina.

Nysene fra den harkende dragen har da også vitterlig senket temperaturen i verdensøkonomien. Svært mange råvarepriser er kraftig ned det siste halvåret. Bare spør mange norske rederier og råvareselskaper, som har sett prisene på frakt, aluminium, olje eller gjødsel falle.

Denne måneden kom så u-svingen. Kanskje takket være blanke papirark og omfattende demonstrasjoner. Xi Jinping har snudd på hælen. Nå skal ikke lenger smitten bekjempes med alle midler. I flere områder myknes det opp. Karantenereglene er lempet på. Vekstutsiktene er bedret.

Å reise inn og ut av landet er stadig svært vanskelig. Men også her venter flere lettelser på nyåret. Dersom Kina faktisk klarer å svinge seg kraftig opp igjen, vil også mange deler av norsk økonomi nyte godt av oppsvinget. Skipene kan atter fosse frem. Verdenshandelen kan øke. Norske oljeinntekter kan igjen stige.

Normalt sett ville det utelukkende vært godt nytt for verdensøkonomiens marsjfart. Men lite er normalt med tiden vi står i. Vi har en krig og en energikrise i Europa. Vi har en innbitt prisgalopp. Motgiften fra sentralbankene er knallhard – selv om nesten all vekst samtidig kan bli utradert.

Nå på tampen av året har det sett ut som om inflasjonskampen kan vinnes. Vi har sett gryende tegn på at priskarusellen dempes. Ferske inflasjonstall fra blant annet Norge og USA går rett vei. Håpet om at rentetoppen nærmer seg øker. I beste fall blir de norske og amerikanske rentehevingene denne uken noen av de siste.

Men intet bør foreløpig tas for gitt. Prisgalopper er notorisk vanskelig å forutse. Og så var det Kina. Skyter etterspørselen derfra fart, kan sentralbanksjefenes hodepine bli øredøvende. Stadig økte råvarepriser inn i neste år kan drive opp den importerte inflasjonen nok en gang.

Omtrent samtidig som land etter land går inn i økonomisk tilbakegang.

Da kan den myke økonomisk landingen mange har drømt om bli en hardere en. Mer inflasjonspress kan bety at folk og bedrifter må betale dyrt for å låne penger enda lenger. Sentralbankenes rentetopp kan bli utsatt. Resesjonssumpen kan bli dypere, og sitte lenger i.

Les også

Mer trøbbel i vente for verdensøkonomien

Og hva ser vi nå? Etter nyheten om kinesiske gjenåpning, har mange råvarepriser igjen begynt å klatre. Vi ser det blant annet i kobber. Prisene på dette metallet er historisk sett litt av et barometer på verdensøkonomiens helsetilstand.

Foreløpig er likevel råvareprisene stadig langt unna vårens toppnivåer. Mange kinesiske bransjer er fortsatt utsatt. Kinas gjenåpning kan også bli reversert raskere enn norske regionreformer. Blant annet kan det skje dersom Kinas mange eldre og uvaksinerte utsettes for en heftig smittebølge. Diktaturet kan gå fra grøft til grøft.

For verdensøkonomien blir det hele et komplisert puslespill. Doseringen av rentemedisin bør være akkurat passe. Ideelt sett bringes økende inflasjon under kontroll før Kina igjen vokser seg sterkere. Da er det mindre fare for at det globale inflasjonspresset og rentehevingene igjen skyter fart.

Og da kan dette gå helt fint. Timingen er avgjørende. Kommer Kina akkurat passe tregt ut av startblokken, kan årelatte og nedkjølte økonomier verden over få en vitamininnsprøyting de sårt trenger.

Med lange briller på kan kalkylen bli annerledes. En klunk av økonomisk Møllers tran kan gjøre Xi desto mer autoritær og selvhevdende internasjonalt. Større midler kan igjen settes inn på å bygge forsvar. Et militært angrep på Taiwan kan rykke nærmere. Lite vil være mer ødeleggende for verdensøkonomien på sikt.

Men de fleste er ikke der mentalt ennå. Mange har mer enn nok med å komme seg gjennom denne vinteren.

Kanskje må vi også endre ordblomsten om Kina og verdensøkonomien. I 2023 kan den oppdaterte versjonen bli «Hvis Kina friskner for fort til, blir verden forkjølet.»

At Kina kan endre de fleste regnestykker, er i alle fall garantert.

Flere kommentarer:

Les på E24+

Kronegrepet kan sikre børsinvesteringen

Les også

Tidsinnstilt boligprisfall

Les på E24+

Ligger børssvaret i skogen?

Publisert:
Gå til e24.no