Dette skjer til uken: Tror Norges Bank kan hindre ytterligere svekkelse i kronen

Økonomer venter rentepause fra sentralbanksjef Ida Wolden Bache og amerikanske storbanker legger frem resultater.

Sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank
Publisert:

Torsdag skal Ida Wolden Bache, sjefen for Norges Bank, gi beskjed om styringsrenten. Økonomer venter, med et unntak, at renten forblir uendret på 2,75 prosent.

Januar-møtet kan bli det første uten en renteheving siden mai i fjor.

Norges Bank har kommunisert at renten mest sannsynlig blir satt videre opp i løpet av årets første kvartal, påpeker sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank.

Rentemøtet nå i januar er et såkalt mellommøte, uten pengepolitisk rapport men med en pressekonferanse der sentralbanksjefen forklarer rentebeslutningen. Normalen er å vente med renteendringer til møter der det også legges frem en pengepolitisk rapport, påpeker Martinsen.

Les på E24+

Kommentar: Boomen som kommer

Nyhetene har siden desembermøtet har vært på den positive siden. Norges Bank kan komme til å kommentere det, ifølge Martinsen.

– Optimistiske kommentarer fra Norges Bank kan hindre ytterligere svekkelse i kronen, sier Martinsen.

Kronen er svekket, spesielt mot euro, siden nyttår. Svekkelsen kommer blant annet med et fall i energipriser, deriblant i prisen på gass. Gassprisen har tatt turen nedover fra høye nivåer, i takt med varmere vintervær enn fryktet.

Dane Cekov, Nordea

– Avgjørende

En annen økonom, Dane Cekov i Nordea, peker på sin side på at kronen har svingt i tråd med utviklingen i det bredere markedet.

– Det som vil være avgjørende for kronekursen i det korte og kanskje lengre bildet er hvordan markedet utvikler seg. Slik sett har Norges Bank liten påvirkningskraft på den norske kronen, ifølge Cekov.

Norges Bank følger nøye med på inflasjonen. Den har dempet seg mer enn ventet, selv om den fortsatt er høy.

De fleste nøkkeltall har kommet inn på den sterkere siden av sentralbankens forventninger. Økonomien har vist motstandsdyktighet mot rentehevinger så langt, påpeker seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken.

Midtgaard peker på at det blir viktig å følge med på hvordan sentralbanken tolker nøkkeltallene.

– Resesjonslampene blinker

Hun minner om at det tar tid før rentehevingene viser seg i nøkkeltall. Derfor må Norges Bank trå varsomt.

– Vi tror vi får en teknisk resesjon, det vil si et fall i verdiskapingen to kvartaler på rad, i norsk økonomi. Resesjonslampene blinker tydelig, sier Midtgaard.

Midtgaard viser til Norges Banks regionale nettverk, der bedrifter melder om forventninger om negativ aktivitet de fremover. Det er også ventet nedgang i sysselsettingen og at arbeidsledigheten tar seg opp.

Men selv om det kan bli resesjon, er bakteppet viktig.

Sara Midtgaard, Handelsbanken

– Det er viktig å understreke at resesjonen, altså fallet vi ser for oss, kommer fra et høyt nivå. Resesjon innebærer at vi skal fra en unormal het situasjon til en normal situasjon, sier Midtgaard.

Trekker frem japansk rentegrep

Flere av økonomene trekker frem rentebeslutningen i Japan onsdag. Et uventet grep i desember ga markedsutslag i form av sterkere yen.

– Bank of Japan overrasket i desember, så vi følger nøye med på dem. De endret intervallet til renten, noe som var første steg i normalisering av pengepolitikken i Japan. Den har vært den siste duenduenI pengepolitikken omtales man gjerne som hauk eller due avhengig om man vil ha henholdsvis høyere eller lavere styringsrenter. Due betyr at man vil ha lave renter. blant sentralbankene, sier Cekov.

Cekov trekker frem at aktører i markedet også vil følge taler fra amerikanske sentralbanktopper med argusøyne. Visesentralbanksjef Lael Brainard skal holde tale torsdag.

– Det har vært en vanskelig balansegang for Fed, med en høy inflasjon på den ene siden og et stramt arbeidsmarked på den andre siden, sier Cekov.

SETTER RENTEN: Sentralbanksjef Ida Wolden Bache legger frem rentebeslutning torsdag.

For øvrig legger storbankene Goldman Sachs og Morgan Stanley frem kvartalsrapporter tirsdag. Begge rapportene kommer før markedet åpner i USA, ifølge Infront TDN Direkt.

JP Morgan, Citi Group og Wells Fargo sparket i gang den amerikanske resultatsesongen fredag. Aksjekursene viser at investorene var positive til tallene, men det var ingen store kursutslag etter tallslippene.

E24 skrev først at Norges Bank har kommunisert at renten skal opp i mars. Det riktig er at Norges Bank har kommunisert at renten mest sannsynlig blir satt videre opp i løpet av årets første kvartal. Dette ble endret 15. januar 2023 klokken 20.21.

Publisert:
Gå til e24.no