Draghi forlenger seddelpressen

Den europeiske sentralbanken vil trykke penger lenger enn tidligere annonsert, men holder seddelpressens størrelse uendret. Det gir enorme bevegelser i finansmarkedene.

MER DRAGHI-SHOW: Sentralbanksjef Mario Draghi i Den europeiske sentralbanken øker sin storstilte vekstpakke.
Publisert:

På pressekonferansen i kjølvannet av rentemøtet i Den europeiske sentralbanken (ESB), varsler sentralbanksjef Mario Draghi at de månedlige verdipapirkjøpene vil vare frem til tidligst mars 2017.

Eurosonen kjøper verdipapirer for 60 milliarder euro i måneden.

– Det vil fortsette så lenge det er nødvendig, sier Draghi på pressekonferansen.

ESB har tidligere uttalt at kraftpakken ville strekke seg til tidligst september 2016. Dagens beslutning om å forlenge kjøpene med et halvt år, betyr at ESB minst vil kjøpe verdipapirer for 360 milliarder euro mer enn tidligere annonsert.

Torsdag klokken 13.45 ble det kjent at sentralbanken kuttet innskuddsrenten med 0,1 prosentpoeng til minus 0,3 prosent.

Wall Street Journal spør på pressekonferansen om det er rom for enda flere rentekutt når innskuddsrenten nå er kuttet.

– Vi har besluttet dette rentekuttet og mener det er tilstrekkelig, svarte Draghi.

Han opplyser at dagens beslutning ikke var enstemmig, men at det var «et stort flertall» bak beslutningene som ble fattet.

Slike kjøp av verdipapirer kalles på fagspråket kvantitative lettelser, men er populært referert til som pengetrykking. Kvantitative lettelser er blant annet blitt brukt som et verktøy etter at «rentevåpenet» er brukt opp.

Les også

Draghi kutter renten

Fortsatt lav vekst

Draghi sier på pressekonferansen at dagens beslutning vil forsterke gjeninnhentingen i eurosonen. Han sier også at de ser forbedring i eurosonens økonomi.

Men:

– Vekstprognosene i eurosonen holdes fortsatt nede av en nedtonet vekst i fremvoksende økonomier og av moderat global handel sier Draghi på pressekonferansen.

– Obligasjonene blir værende lenge hos oss

Mario Draghi ble spurt om man kan tolke utsettelsen av sluttdatoen av krisepakken som at den nå er «open ended», altså uten et sluttpunkt.

Det avviser Draghi på det sterkeste.

– Vi har nå forlenget datoen til mars 2017, med et forbehold, sier Draghi.

Han mener også det er viktig å få med seg at sentralbanken i eurosonen nå har besluttet å reinvestere lånesummen fra obligasjonene de kjøper gjennom krisepakken etterhvert som de forfaller.

– Dette er viktig å forstå. Reinvesteringen kan starte før mars 2017, men vil definitivt fortsette etter det. Obligasjonene vil bli stående i balansen vår i lang tid etter det tidspunktet, sier Draghi.

Men det er åpenbart at markedsaktørene ventet langt kraftigere skyts fra ESB. Blant annet ventet mange at Draghi ville øke de månedlige verdipapirkjøpene, ikke bare forlenge dem.

KRAFTIG EUROSTYRKELSE: På drøye tre kvarter styrket euroen seg tre prosent mot dollar

Enorme markedsbevegelser

Euroen styrkes kraftig i kjølvannet av nyheten mot mange valutaer.

Euroen er blitt omtrent 10 øre dyrere for oss nordmenn. 9,2535 kroner koster det nå for en euro.

Videre faller børsene kraftig. Hovedindeksen på Oslo Børs er ned 0,9 prosent etter at pressekonferansen startet.

Den tyske Dax-indeksen er ned over 3 prosent.

«Det ser ut til at finansmarkedene hadde forventet mye mer aggressive tiltak», skriver sjeføkonom Erlend Lødemel i Arctic Securities i en oppdatering til sine kunder.

Les også

Rentebom fra Financial Times skapte euro-kaos

Store forventninger

22. oktober kom Draghi med kraftige signaler at både et mulig rentekutt og ytterligere tiltak kan komme. «Holdningen er ikke å vente og se, men å arbeide og vurdere (work and assess)», sa han.

Dette, kombinert med flere uttalelser fra både Draghi og andre fremtredende personer i ESB, bidro til økte forventninger til dagens store begivenhet.

Draghi ble også spurt om hvorfor de ikke øker krisepakken og kutter de andre rentene, men bare forlenger krisepakken og kutter innskuddsrenten:

– Vi ser en kontinuerlig, men svak, men fortsatt kontinuerlig økonomisk forbedring. Hoveddriverne til forbedringen er for det første pengepolitikken, for det andre en mindre motstand mot budsjettpolitikken og for det tredje hjelp fra oljeprisen, sier Draghi og mener at veksten man tross alt ser tilsier at tiltakene sentralbanken har implementert er effektfulle, sier han.

KRAFTIG FALL: På et drøyt kvarter, fra 1430 til 1445, falt DAX-indeksen med 3,25 prosent.

Kjempelav inflasjon

Det store spøkelset i eurosonen har lenge vært en prisvekst langt under det uttalte målet på «under, men nær» 2 prosent.

Det kraftige oljeprisfallet i sommer stakk dermed effektivt kjepper i hjulene på Draghis allerede storstilte kraftpakke. Når oljeprisen faller, betyr det bedriftene må betale mindre for oljen de kjøper.

Dette kan på én måte ses på som bra, fordi det gjør at utgiftene til mange bedrifter minker. Men det har hatt på den annen side hatt en forsterkende effekt på det presserende problemet i eurosonen: Lav prisvekst. «Alt» handler om å få opp prisveksten.

Les også

ESB kutter innskuddsrenten: – Det her er for dårlig

KPI-skuff

Onsdag kom skuffende tall for prisveksten i november.

Konsumprisindeksen (KPI), som er et mål på prisutviklingen på varer husholdninger etterspør, hadde en årlig oppgang på bare 0,1 prosent.

– Dette var lavere enn ventet, sier Draghi på pressekonferansen.

Han peker på at det er ventet at inflasjonen er ventet å stige etter nyttår, blant annet fordi prisfallet på energi (oljeprisen, blant annet) ikke lenger vil ha den effekten vi har sett i inflasjonstallene.

Les også

ESB kutter innskuddsrenten: – Det her er for dårlig

Les også

Draghi kutter renten

Les også

Rentebom fra Financial Times skapte euro-kaos

Publisert:

Her kan du lese mer om