INGEN VINNERE: En mulig handelskrig mellom Kina og USA vil trolig ramme Trumps kjernevelgere hardest, skriver sjefanalytiker.

INGEN VINNERE: En mulig handelskrig mellom Kina og USA vil trolig ramme Trumps kjernevelgere hardest, skriver sjefanalytiker.

Foto: China Stringer Network Reuters
Kommentar

Kommentar: Ingen vil tjene på en handelskrig

Alle taper dersom en handelskrig bryter ut mellom USA og Kina.

Erik Bruce
Erik Bruce er sjefanalytiker i Nordea Markets. Han har tidligere jobbet i Finansdepartementet og ECON. Han er utdannet samfunnsøkonom ved Universitetet i Oslo.
Publisert:

Trump har utløst frykt for en handelskrig. De forslagene til tollendringer Trump har foreslått burde i seg selv ikke skremme noen. Unntakene for de største eksportørene av stål til USA, gjør ståltollen nærmest meningsløs. Forslagene til toll på kinesiske varer er små i forhold til den kinesiske økonomien.

Selektive tiltak mot spesielle land er heller ikke så effektive som en kunne tro bare ved å se på eksisterende handelsstrømmer. Handelsstrømmene kan finne nye veier. For eksempel ved at Kina eksporterer mer til Europa, mens USA øker importen fra andre land i Sørøst Asia.

Frykten er at Kina og andre land skal svare. USA kan svare på Kinas svar og så svarer Kina og så videre. Handelskrigen på 1930-tallet, som forlenget og forsterket nedgangen, blir trukket frem som eksempel.

Les også

Kina med knallhardt svar på Trumps lange toll-liste

Det er liten tvil om at verdensøkonomien vil rammes hardt, dersom vi skulle ende i en situasjon med betydelige høyere tollsatser og handelshindringer på mange produkter i mange land. Med dagens integrerte produksjonsprosesser, der produkter passerer landegrenser mange ganger før produktet er ferdig, kan effekten bli stor og uoversiktlig. Kraftige negative reaksjoner i finansmarkedene og manglende vilje og evne til nyinvesteringer i bedriftene vil forsterke tilbakeslaget.

Likevel, sammenligningen med 30-tallet halter. Da var landene desperate. Produksjonen falt, arbeidsledigheten økte og instinktivt beskyttet man egen industri. Nå er verden inne i et synkront, relativt kraftig oppsving. Ingen har interesse av en handelskrig som truer oppgangen. Skulle vi fått en handelskrig burde vi fått det under finanskrisen. At vi unngikk det skyldes dels at landene skjønte at det ville være selvdestruktivt, dels at vi har avtaler og organisasjoner som sikrer et relativt stabilt handelsregime.

Les også

Tror kineserne kvier seg for å eskalere konflikten: – Vil gjøre alt de kan for å unngå handelskrig

Selv om Trump sier at handelskriger er lett å vinne har jeg vanskelig for å ta det alvorlig.

Annonsørinnhold

** Ikke langt unna halvparten av Kinas eksport til USA kommer fra amerikanske bedrifter i Kina, så en hindring av eksport fra Kina er dels skudd på eget mål.

** Amerikansk jordbruk vil rammes hardt hvis Kina stopper importen av soyabønner.

** Kina kjøper mange fly av USA.

En ordentlig handelskrig betyr fattigere amerikanske forbruker og bedrifter. Det er heller ikke sånn at arbeidskraft og kapital umiddelbart flytter fra bedrifter som rammes til de som får økt etterspørsel. Arbeidsledigheten vil øke, og etter alt å dømme vil kjernevelgeren til Trump rammes hardest. Noen har fortalt ham det.

FORHOLDET KJØLNER: President Xi Jinping i Kina og president Donald Trump møttes i Beijing i november i fjor.

Foto: Nicolas Asfouri AFP

USA har lenge, sammen med blant EU, vært i strid med Kina om handel. Overkapasitet i stålsektoren i Kina og ikke minst kravene Kina stiller til overføring av intellektuelle rettigheter ved utenlandske investeringer i Kina er stridsspørsmål. Spørsmålene om intellektuelle rettigheter er tatt opp med WTO.

Les også

Fritak til tross – slik rammes Europa av Trumps metall-toll

Men Trump, og de rådgivere han har nå, ser ut til å ha liten tro på bare å bruke internasjonale institusjoner. De har større tro på bilaterale forhandlinger med trusler som utgangspunkt. Produktene USA truer med å øke tollene på, er i stor grad høyteknologiske produkter Kina vil satse på fremover og der de er avhengige av utenlandske teknologiselskap.

Tolltrusselen mot Kina tolker jeg som utgangspunkt for forhandlinger. Muligens strekker Kina seg langt nok slik at USA ikke endrer tollsatsene. Muligens strekker de seg ikke langt nok og USA svarer med tollsatser på et relativt begrenset området. Kina svarer så med de noen forsiktige mottiltak og så stopper det der. Kina har like liten interesse av å trigge en handelskrig som USA.

USAs strategi er dristig og ting kan eskalere med langt mer alvorlig konsekvenser enn jeg ser for meg.

Jeg har ingen problemer med å forstå at markedene reagerer på risikoen for at dette kommer ut av kontroll.

Les også

Kina innfører toll på amerikanske varer

Les også

– Vil gjøre alt de kan for å unngå handelskrig

Her kan du lese mer om

Annonsørinnhold