Høyre-topp krever svar om bistandspenger

Michael Tetzschner (H) reagerer på at vi sender milliarder til organisasjoner i korrupte land. Nå vil han ha ministeren på banen.

Høyres Michael Tetzschner.
Publisert:

Tirsdag skrev Aftenposten/E24 om Norges støtte til organisasjoner i korrupte land.

Verdens fire mest korrupte land får totalt 2,5 milliarder kroner. Det er en økning på 1,8 milliarder siden 2012.

En evaluering slår fast at Norge ikke følger godt nok med på misbruk av penger. Evalueringen er gjort av Nordic Consulting Group (NCG).

Michael Tetzschner i Høyre reagerer sterkt på NCG og Aftenposten/E24s funn.

Han krever svar fra utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF).

– Er Ulstein bekymret?

I en interpellasjon stiller han spørsmål ved virkemidlene for å hindre misbruk.

Videre lurer han på om Ulstein er enig i evalueringen.

«Er statsråden bekymret for at utviklingshjelpens legitimitet blant nordmenn vil bli svekket», spør Tetzschner.

Han følger opp:

«I så fall, hvilke endringer av norsk bistandspolitikk og bistandsforvaltning vil statsråden ta initiativet til?»

Vil ha endringer

Tetzschner er nestleder i utenrikskomiteen. Han har sittet på Stortinget for Oslo Høyre siden 2009.

– Over tid vil sakene undergrave oppslutningen om bistand, sier Tetzschner til Aftenposten/E24.

Han mener en har vært for naive overfor dem som mottar støtten.

– Nødhjelp må ytes. Uansett regime. Men i bygging av samfunn må vi stille større politiske krav. Jeg vil prioritere fattige land som går i retning av en rettsstat, foran diktaturer uten vilje til endring, legger han til.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

– Sentralt

Ulstein mener evalueringene beviser at regjeringen tar det på alvor.
Han vil svare spørsmålet i Stortinget når det kommer der.

– Hver krone på avveie rammer de svakeste. Derfor er dette arbeidet avgjørende, sier Ulstein til Aftenposten/E24.

– Kampen mot korrupsjon er et helt sentralt element i vår utviklingspolitiske innsats, legger han til.

Norge har siden 2016 hatt som mål at bistandsbudsjettet skal være 1 prosent av bruttonasjonalinntekt (BNI).

Det vil Høyre gjøre noe med. De vil erstatte prosenten med et mål for bistanden. Det skriver Vårt Land.

Publisert: