Sveriges Riksbank får krass kritikk av ekspertene King og Goodfriend

Men til tross for kritikken vil utvalget gi Riksbanken mer makt.

FÅR KRITIKK: Riksbanksjef Stefan Ingves.
  • Johann D. Sundberg
Publisert:

Samtidig som den svenske Riksbanken bruker alle tilgjengelig våpen for å få opp inflasjonen i Sverige, kommer en etterlengtet evaluering av Riksbankens pengepolitikk.

Rapporten, som ble bestilt av Riksbankens styre, skal offentliggjøres klokken 10.30 tirsdag, men nyhetsbyrået Reuters har lest sammendraget.

Reuters skriver at rapporten er egnet til å føre til reformer i i reguleringen av Riksbanken, som blir hardt kritisert fordi mange mener negative styringsrenter og pengetrykking gjennom obligasjonskjøp skaper risiko for bobler i den svenske økonomien.

Les også

Sveriges sentralbanksjef rasler med sitt «siste våpen»

Det er ikke småfolk som nå kommer med sine anbefalinger. Rapporten er utarbeidet av den tidligere britiske sentralbanksjefen Mervyn King og den amerikanske økonomen Marvin Goodfriend.

Ifølge Reuters foreslår King og Goodfriend å formalisere inflasjonsmålet på to prosent til konsumprisindeksen ekskludert renteeffekter. Dette er i tråd med Riksbankens praksis i dag.

Anbefaler fleksibilitet og ydmykhet

Men ekspertene foreslår også at Riksbanken skal kunne avvike fra inflasjonsmålet i perioder hvor det ansees nødvendig.

Kritikerne av Riksbankens nåværende politikk mener det er lave oljepriser og råvarepriser forøvrig som gjør at den svenske inflasjonen er så lav og et det er noe Riksbanken hverken kan eller bør gjøre noe med.

Les også

Presset riksbanksjef får ny inflasjonsskuffelse

Rapporten som legges frem senere tirsdag kritiserer også Riksbanken for å ha for stor tro på sine egne modeller for å spå fremtidig inflasjon og rente. Det har ført til store forskjeller mellom Riksbankens prognoser og flertallet av markedsaktørenes prognoser.

– En større ydmykhet om disse modellene ville ikke vært upassende, heter det i rapporten, ifølge referatet fra Reuters.

Den svenske inflasjonen holder seg lav og under Riksbankens prognoser til tross for sentralbankens meget ekspansive pengepolitikk. Det skjer til tross for at svensk økonomi har robust vekst.

Det skaper frykt blant økonomer for at husholdningene, som allerede er blant Europas mest forgjeldede, skal ta opp for mye lån slik at et fall i boligprisene kan få hele den svenske økonomien til å spore av.

Vil gi Riksbanken mer makt

Nå anbefaler King og Goodfriend at Riksbankens mandat skal inkludere finansiell stabilitet og at Riksbanken må få formell makt til å nå dette målet.

Det er en anbefaling riksbanksjef Stefan Ingves vil like. Han kjempet i 2013 mot at ansvaret for finansiell stabilitet ble lagt til Finansinspektionen.

EVEALUERER: Den tidligere britiske sentralbanksjefen Mervin King har vært med på å evaluere den svenske Riksbanken.

Med hensynet til finansiell stabilitet i Riksbankens mandat får Ingves et argument for ikke å kutte i renten selv om inflasjonsmålet isolert skulle tilsi det. Med makt til å gjennomføre andre tiltak, kan Riksbanken komme med andre tiltak for å bremse gjeldsveksten.

King og Goodfriend ble engasjert for å evaluere Riksbankens utførelse av pengepolitikken etter at Riksbanken fikk sterk kritikk for å ha økt rentene for mye i 2010 og 2011 og for å ha vært for sene med å senke de igjen i 2013 da gjeldskrisen i eurosonen var på sitt mest intense.

Les også

Krugman angriper svensk «sadomonetarisme»

Ekspertene deler ikke kritikken av renteøkningene i 2010 og 2011 som de mener var rimelige basert på den informasjonen Riksbanken da hadde, men er mindre imponert over håndteringen av situasjonen i 2013 hvor de mener Riksbanken ikke kuttet rentene tilstrekkelig.

Kritiserer manglende respekt

I denne perioden var Riksbankens direksjon delt i synet om rentesettingen. King og Goodfriend mener uenigheten var uvanlig sterk og kom uvanlig godt frem i lyst.

De mener referatene fra møtene og offentlige uttalelser fra medlemmer av Riksbankens direksjon viser at det i direksjonen ikke alltid var respekt for andre oppfatninger.

– Omfanget av meningsmotsetninger og ikke minst hvordan de ble uttrykt skadet Riksbankens rykte, skriver King og Goodfriend.

Les også

– Riksbanken har kastet hansken

Les også

Svenskene slår tilbake mot Krugman

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Riksbanken
  2. Sverige

Flere artikler

  1. Maktkamp om ny svensk sentralbanksjef

  2. Sveriges sentralbanksjef rasler med sitt «siste våpen»

  3. Presset riksbanksjef får ny inflasjonsskuffelse

  4. Svenske sentralbanken holder renten uendret

  5. Riksbanken kan varsle første renteheving på syv år