Motstand i EU-parlamentet mot forslag om å «grønnmerke» gass

Et forslag om å regne gass og atomkraft som miljøvennlig energi har fått et tilbakeslag i EU-parlamentet.

En plattform på Sleipner-feltet i Nordsjøen, der det produseres store mengder gass. På feltet er det også blitt lagret CO2 under havbunnen helt siden 1996. Bildet ble tatt i 2009.
  • NTB-TT
Publisert: Publisert:

Forslaget ble tirsdag lagt fram for avstemning i komiteene for miljø- og finanssaker, skriver det svenske nyhetsbyrået TT.

76 representanter gikk inn for å stanse EU-kommisjonens forslag. 62 representanter støttet forslaget, og 4 representanter unnlot å stemme.

– Jeg er enormt glad og stolt. Det finnes ikke noe bærekraftig med fossil gass, sier den svenske EU-parlamentarikeren Emma Wiesner, som tilhører Centerpartiet.

Først i juli kommer imidlertid det endelige vedtaket i EU-parlamentet. Da skal saken behandles i plenum.

Viktig for Norge

EU-kommisjonen mener gass og atomkraft under visse forutsetninger kan anses som miljøvennlig energi i EUs såkalte taksonomi. Dette er en omfattende ordning for å styre investeringer i bærekraftig retning.

Forslaget er svært kontroversielt, og både miljøvernere og flere EU-land har gått sterkt imot det. Ordningen kan få stor betydning for olje- og gassnæringen i Norge, som eksporterer store mengder gass til EU.

En tverrpolitisk gruppering i EU-parlamentet forsøker å stanse forslaget, ifølge nyhetsnettstedet Euractiv. Krigen i Ukraina og ønsket om å kutte bruken av russisk gass skal ha fått flere representanter til å gå imot taksonomi-forslaget.

Truet med søksmål

Landene i EU har hatt svært ulike oppfatninger om taksonomien. Østerrike truet i januar med søksmål dersom gass og atomkraft ble klassifisert som miljøvennlig.

Frankrike, som baserer en stor del av strømproduksjonen på atomkraft, er en sterk forkjemper for EU-kommisjonens forslag.

Atomkraft forårsaker svært lave utslipp av klimagasser, og gasskraft har lavere utslipp enn kull. Dette danner bakgrunnen for forslaget om å anse disse energiformene som miljøvennlige løsninger i en overgangsfase.

Etter at Russland invaderte Ukraina, har det i EU oppstått et voldsomt behov for alternativer til russisk naturgass.

Miljøaktivister mener EU-kommisjonens forslag vil være gunstig for Russland og landets gasseksport. Greenpeace hevder at Vladimir Putin tirsdag gikk på et nederlag i EU-parlamentet.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om