OECD ser lysere på verdensøkonomien: Gradvis bedring etter historisk sjokk

OECD oppjusterer sine vekstanslag for verdensøkonomien, men det ligger fortsatt an til det verste fallet i moderne tid. Usikkerheten må vi fortsatt leve med i lang tid.

USIKKERHET: OECDs sjeføkonom Laurence Boone presenterer oppjusterer nå utsiktene for verdensøkonomien, men understreker at det fortsatt er stor usikkerhet.
  • Camilla Knudsen
Publisert: Publisert:

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) venter nå et fall i den globale økonomien på 4,5 prosent i år. Det er et historisk høyt fall, men 1,5 prosentpoeng bedre enn organisasjonen fryktet før sommeren.

«Anslagene er basert på at sporadiske lokale smitteutbrudd vil fortsette, og at disse blir adressert av målrettede lokale tiltak snarere enn nasjonale nedstengninger, samt at vaksinasjon ikke antas å bli allment tilgjengelig før sent i 2021», skriver OECD.

I årets andre kvartal ligger den globale veksten ti prosent under nivået på samme tid i fjor. OECD kaller det «et brått sjokk uten sidestykke i moderne tid».

Nå venter organisasjonen en gradvis gjeninnhenting over de neste 18 månedene, slik at veksten neste år tar seg opp til 5 prosent i 2021, 0,2 prosentpoeng svakere enn tidligere anslått.

OECD påpeker også at veksten i de fleste land ligger an til å være lavere ved utgangen av 2021 enn 2019, noe som klart viser risikoen for langvarige kostnader knyttet til pandemien.

USIKKERHET: Smitteverntiltak, virusspredning og vaksineutvikling er avgjørende for den globale økonomien nå. Bildet er fra en demonstrasjon mot coronarestriksjoner i Tyskland i helgen.

Store forskjeller mellom land

Det understrekes at usikkerheten er stor, og at det er betydelige forskjeller mellom de ulike landene. Mens Kina, USA og Europa er oppjustert, er India, Mexico og Sør-Afrika svakere enn ventet.

Hvis coronatrusselen minsker raskere enn ventet, kan det gi en betydelig boost til den globale aktiviteten i 2021.

Men OECD legger større vekt på nedsiderisikoen. En sterkere gjenoppblomstring av viruset, eller strengere smitteverntiltak, kan kutte 2–3 prosentpoeng av den globale veksten neste år, og føre til høyere arbeidsledighet og en lengre periode med svake investeringer.

Les på E24+

Les også: (+) Valutakrig er det siste vi trenger

Et slikt nedsidescenario vil også gi større sannsynlighet for reprising i finansmarkedene (børsfall) og flere konkurser. Samtidig vil det trolig føre til at rentene kuttes så mye som mulig, mens oppsidescenarioet trolig ikke vil gi like store endringer.

OECD er tydelig på at både sentralbanker og regjeringer må opprettholde sin støtte for å få økonomien tilbake på rett kjøl, slik at ikke en for tidlig innstramming struper veksten.

Ellers oppfordrer OECD til holde grensene åpne for fri flyt av handel, investeringer og medisinsk utstyr, som er essensielt for å dempe og undertrykke viruset i alle deler av verden og øke farten på den økonomiske gjeninnhentingen.

OECD har 37 medlemsland inkludert Norge.

OECD Economic Outlook, June 2020
Les på E24+

Les også: (+) I denne bransjen har de minst tro på at alle ansatte kommer tilbake

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. OECD
  2. Verdensøkonomien
  3. Coronaviruset
  4. BNP

Flere artikler

  1. OECD venter comeback for verdensøkonomien i slutten av 2021

  2. IMF maner rike land til å gjøre mer: – Pandemien ikke er over før den er over i alle land

  3. Svak Norges Bank-rapport: – Ikke noe grunn til å fremskynde renteheving

  4. OECD varsler svakere vekst og enda høyere priser etter krigen

  5. Ny coronasmell for norsk økonomi etter seks måneder med vekst