Sentralbank-rådgiver: – Kina bør ha et mer fleksibelt vekstmål

Et bredere vekstmål vil gjøre det lettere å gjennomføre reformer, mener rådgiver for Kinas sentralbank.

LAVERE VEKST: De siste årene har veksten i den kinesiske økonomien vært avtagende. Her er kinesiske arbeidere i gang med å bygge et trestillas på en byggeplass i Beijing.
Publisert: Publisert:

For 2016 hadde kineserne et mål om en vekst i økonomien på mellom 6,5 og 7 prosent.

For 2017 bør vekstmålet være enda mer fleksibelt, har sentralbank-rådgiver og professor ved Beijing-universitetet Huang Yiping uttalt til det offisielle nyhetsbyrået Xinhua.

Nærmere bestemt foreslår rådgiveren et bredere vekstmål på mellom 6 og 7 prosent, melder blant annet Bloomberg.

Rådgiveren mener dette blant annet vil gjøre det lettere for kinesiske myndigheter å gjennomføre nødvendige reformer:

– Vekstmålet på 6,5 prosent er bare en gjennomsnittssats. Så lenge sysselsettingen er stabil, vil et mer fleksibelt vekstmål redusere behovet for tiltak for å øke veksten og gi beslutningstagerne mer rom til å fokusere på reformer, uttalte Yiping til Xinhua.

Les også

Disse hendelsene vil prege verdensøkonomien i 2017

Langsiktig mål

Kina har også et mer langsiktig mål. President Xi Jinping har tidligere uttalt at han ønsker en gjennomsnittlig årlig vekst på minst 6,5 prosent frem mot 2020 for å bygge et «moderat velstående samfunn».

Nylig kom det også frem at presidenten på et partimøte skal ha sagt Kina ikke behøver å nå vekstmålet, dersom det skaper for høy risiko i økonomien.

Den kinesiske økonomien har de siste årene vist tegn til avtagende vekst, og myndighetene i landet har også forsøkt å styre landet mot et mer bærekraftig vekstmål.

I 2015 vokste den kinesiske økonomien med 6,9 prosent, noe som var den laveste veksten siden 1990, altså 25 år. Veksttallet var imidlertid i tråd med forventningene, og traff snaut myndighetenes mål på «rundt 7 prosent»

Forventer lavere vekst

I et notat om utsiktene for Kina i 2017, publisert like før jul, skriver Asia-økonom Ole Andre Kjennerud i DNB Markets at han venter at veksten i verdens nest største økonomi blir noe lavere i 2017 enn i fjor.
«Realøkonomien vil mest sannsynlig bremse opp marginalt i 2017, som følge av lavere aktivitet i boligmarkedet», skriver Kjennerud.

«Samtidig vil statlig stimuli – enten direkte eller via statlige bedrifter – fortsette å støtte opp under veksten fremover, og hindre at veksten faller under målet».

Les også

Kinesisk avis: – Endelig har Norge lært leksen sin

To risikofaktorer

Kjennerud ser særlig to mulige hendelser som kan medføre at de økonomiske utsiktene forverres i 2017:

** Høyere renter i USA vil trolig medføre at kapital vil fortsette å strømme ut av Kina, og Kjennerud ser en risiko for at dette kan tilta i styrke dersom det kommer flere amerikanske rentehevinger.

** Kinesiske yuan svekket seg kraftig gjennom 2016. Det betyr at kineserne må betale mer for varer som importeres, men at de tjener mer på varene som eksporteres. USAs neste president, Donald Trump, har vært svært skeptisk til Kinas valutapolitikk, og har sagt at han vil stemple landet som «valutamanipulator». En kraftig yuan-svekkelse i 2017 kan dermed utløse mer kritikk fra Trump-leiren og øke risikoen for en handelskrig, skriver Kjennerud.

Kritiserer vekstmålene

Det at kinesiske myndigheter setter mål for landets økonomiske verdiskapning, målt ved bruttonasjonalprodukt, har høstet kritikk i vestlige fagmiljøer.

Blant annet hevder kritikerne at slike vekstmål kan være skadelig for landets økonomi, fordi man frykter myndighetene kan finne på å iverksette halsbrekkende tiltak for å nå målene.

Les også

Kina åpner for vekstbrems

Les også

5.000 demonstrerte mot Kina-styre i Hongkong

Les også

Lakseaksjer spreller på nyheter om diplomatisk fred med Kina

Publisert:

Her kan du lese mer om