Psykologer fra ungarsk universitet får ikke lenger lisens: Koster staten 245 millioner

I over 13 år har psykologer som har studert ved ELTE-universitetet i Ungarn fått lisens. Nå må de gjennomføre et kvalifiseringsprogram for å få autorisasjon i Norge.

Studentene ved ELTE samlet utenfor fakultetet.
 • Hanna Ghaderi
Publisert:

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen forteller at Helsedirektoratet endret godkjenningspraksis på bakgrunn av opplysninger fra ungarske myndigheter om at utdanningen ikke ga de kvalifikasjoner som trengs hverken i Ungarn eller i Norge for å yte helsehjelp på selvstendig basis som psykolog.

– Helsedirektoratet har også utarbeidet et forslag til kvalifiseringsprogram som skal omfatte kandidater som fullførte eller startet masterstudier i psykologi ved ELTE før Helsedirektoratet endret godkjenningspraksisen høsten 2016.

– Direktoratet har anslått at de samlede kostnadene for å gjennomføre kvalifiseringsprogrammet vil være på om lag 245 millioner kroner. Direktoratet vurderer at det er om lag 200 kandidater som til sammen vil kvalifisere til å starte på programmet.

Hver utdannede psykologstudent fra universitetet vil koste 1,2 millioner å etterutdanne. Programmet varte frem til april i år for 16 av de ferdigutdannede, og alle de har nå fått autorisasjon som psykolog i Norge. Programmet for de 16 hadde samlede kostnader på omtrent 2,7 millioner, legger hun til.

– Mange av studentene mener programmet er et voldsomt sløseri med penger ettersom vi og universitetet kan dokumentere at alle har fullført minst 90 prosent av kompletteringsprogrammets innhold under studiet, så for mange oppleves det som et repeteringsprogram, sier fagpolitisk rådgiver i Psykologiforbundet og lokallagsleder i Budapest, Alexander Lundgreen.

Ifølge Dagens Medisin må kandidatene selv dekke utgifter som hotellopphold, mat og fly, som vil si over 60.000 kroner per person. Lundgreen legger til at saken har hatt store økonomiske konsekvenser for mange av de berørte.

– Summene vi har måtte betale kan grovt sett anslås til 4 millioner kroner i advokatutgifter samlet sett. De første kullene som fikk avslag er til nå 3 år forsinket til å spesialisere seg. Denne forsinkelsen medfører i seg selv et økonomisk tap på rundt 200.000 per år.

Gikk til gruppesøksmål

– Vi mener i likhet med det europeiske overvåkingsorganet ESA at avslagene er ugyldige og bryter med Norges EØS-rettslige forpliktelser som sikrer yrkesutøvere fra andre EØS-land muligheten til å kompensere for forskjeller i utdanningen med midlertidig lisens. På bakgrunn av dette har vi tatt ut gruppesøksmål mot staten for å få konstatert at avslagene er ugyldige.

Rettssaken starter 14. oktober i Oslo tingrett.

– Mange føler på frustrasjon over det som oppleves som manglende vilje fra statens side til å sette seg inn i de rettslige sidene av saken som taler til studentenes fordel, og manglende vilje til å kommunisere med universitet vårt om utdanningens faktiske innhold. Vi mener vurderingene staten har gjort av utdanningen er veldig mangelfulle, unyanserte og bærer preg av at de har begrenset informasjon om hva studentene lærer på studiet, sier Lundgreen.

Fagpolitisk rådgiver i Psykologiforbundet og lokallagsleder i Budapest, Alexander Lundgreen.

ESA åpnet sak mot Norge

Det europeiske overvåkningsorganet (ESA) åpnet i juni 2018 formell sak mot Norge. ESA pekte blant annet på EU-direktivene om anerkjennelse av profesjonelle kvalifikasjoner og det som omhandler arbeidernes rett til fri bevegelse og etableringsfrihet som en del av EØS-avtalen.

ESA har foreløpig ikke kommet til noen konklusjon med sin etterforskning.

«Ingen garanti»

Statssekretær Rebekka Borsch i Kunnskapsdepartementet mener utenlandsstudier gir stort utbydde i form av personlig utvikling, kompetanse og nettverk.

– Men jeg mener også at studenter må sette seg nøye inn i hva slags type utdanning de vurderer å ta, og innholdet i denne. For mange utenlandske utdanninger er autorisasjon i etterkant uproblematisk, men dette beror på Helsedirektoratets vurdering. Det er viktig å huske på at studielån og stipend fra lånekassen i seg selv ikke er noen garanti for at studiet leder frem til autorisasjon som helsepersonell.

Karrieren avhenger av en dom

– De 16 som ble ferdig med studiene i 2015 har nå fått autorisasjonen sin ved å ha fullført programmet. De som ble utskrevet i 2016 holder på å gjennomføre, mens de neste to kullene står i kø for å få lov til å begynne med det, sier Lundgreen.

Studentene som startet på bachelorgraden i psykologstudiet fra og med 2013 får ikke tilbud om å delta på programmet, forklarer han.

– Til tross for at de var godt i gang med studiene på ELTE før Helsedirektoratet endret praksis får de ikke tilbud om å delta. De prøver å få seg relevant arbeidserfaring mens de venter på en dom som de er helt avhengige av for å kunne bli psykolog en gang i fremtiden.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Ungarn
 2. Utdanning
 3. ESA
 4. Student
 5. Helsedirektoratet
 6. Lisens
 7. EØS

Flere artikler

 1. Psykologistudenter tapte mot staten i retten

 2. Liberaldemokratene vedtar valgløfte om å stoppe brexit

 3. Britene sier de har brexitforslag – vil ikke dele det med EU

 4. Skotsk domstol sier suspensjonen av Parlamentet er ulovlig

 5. Virke: Norge kan tape minst 48 milliarder ved å gå ut av EØS