Foto: Tony Gentile Reuters

Italia er i trøbbel. Her er grunnen til at verden burde bry seg.

EU har gitt det italienske statsbudsjettet strykkarakter. Italienske obligasjoner har stupt i finansmarkedet. Italias kredittverdighet er nær ved å nå bunnen. Betyr det noe for verden? Uheldigvis er svaret ja.

Obligasjons-tradere og europeiske politikere burde bekymre seg. Når rentenivået tilspisser seg og investorer mister tilliten til et lands betalingsevne, kan det få direkte konsekvenser.