«The Big Short»-investor varsler om resesjon og ny inflasjonstopp

Investoren Michael Burry øyner en syklus med resesjon, rentekutt og ny inflasjonstopp. Også sjeføkonom i Handelsbanken forventer resesjon i USA.

De siste seks månedene har boligprisene i USA falt mens landets sentralbank hever styringsrenten.
Publisert: Publisert:

Den amerikanske investoren Michael Burry, mest kjent for å vedde mot boligmarkedet før krasjet i 2008, skriver i en tweet at inflasjonsnivået i USA skal ytterligere opp og at landet vil være i resesjon uansett hvordan det økonomiske fenomenet defineres.

«The Big Short»-investoren skriver at den amerikanske sentralbanken vil kutte renten, og staten igjen vil stimulere økonomien og dermed skyter inflasjonen i været atter en gang.

Usikkerheten rundt 2023 i USA er stor. Det siste halvåret har flere økonomer spådd at verdens største økonomien vil inn i en resesjon. Teknisk resesjon er når et lands BNP faller to kvartal på rad.

Sjeføkonomen Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken har også en resesjon i USA i sine prognoser.

– Det prises også inn i rentemarkedet, ut ifra en invertert rentekurve.

Han mener det ikke er hensiktsmessig å se etter kutt i renten så snart som Burry indikerer, og sier tidsperspektivet er viktig.

– Styringsrenten er ikke et magisk verktøy som kan fikse inflasjonen over natten. Pengepolitikken må være persistentpersistentUtholdende eller vedvarende for å ha en reell effekt på økonomien.

Les på E24+

Dette må du følge med på i aksjemarkedet i 2023

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

Myk eller hard landing

Hov trekker paralleller til situasjonen i Norge og for Norges Bank, som har varslet en ny renteheving i mars.

– Og etter å ha nådd toppen vil sentralbanken trolig holde den der relativt lenge.

Den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve, ønsker å holde renteforventningene høyt oppe og har en rentetopp på 5,25 prosent i sine prognoser.

– Men det mest interessante her er om vi får en myk eller hard landing i USA.

Det vil komme an på om sentralbanken får bukt med inflasjonen i landet eller ei, og hvor stor den økonomiske nedgangen blir.

Kraftige lønnsøkninger

Arbeiderne i USA har fått den kraftigste lønnsøkningen på flere tiår, skriver Wall Street Journal. Det legger ytterligere press på inflasjonsnivået i landet, som fortsatt er høyt.

Lønnen for arbeidere som forble i jobbene sine var opp 5,5 prosent i november fra året før, i gjennomsnitt over 12 måneder, ifølge Federal Reserve Bank of Atlanta.

Det er opp fra 3,7 prosent årlig vekst i januar 2022, og den høyeste økningen på 25 år.

Raskere lønnsvekst bidrar til høy inflasjon ettersom noen selskaper også øker prisene sine for å kompensere for økte lønnskostnader.

Fed følger nøye med på lønnsveksten nøye når de vurderer fremtidige renteøkninger for å bremse økonomien og få ned inflasjonen.

Les på E24+

Hallgeir Kvadsheim: Hva er best – BSU eller aksjefond?

Publisert: