Sverige vil senke selskapsskatten igjen

Men Sveriges regjering finansierer reduksjonen i skattesatsen med rentetak.

GÅR LENGER ENN SIV: Den svenske sosialdemokratiske finansministeren Magdalena Andersson vil senke selskapsskatten til 20 prosent, noe som er fire prosentpoeng lavere enn i Norge, uten å redusere skatteinntektene.
Publisert: Publisert:

Den svenske regjeringen har tirsdag lagt frem et forslag om å redusere den svenske selskapsskatten fra 22 til 20 prosent.

Men i motsetning til når den norske regjeringen senket selskapsskatten, foreslår den svenske sosialdemokratiske regjeringen å gjøre det på en måte som gjør at den svenske staten ikke mister inntekter.

For samtidig som skattesatsen blir redusert, foreslår også den svenske regjeringen å stramme inn på hva svenske selskaper kan føre til fradrag i skattemeldingen sin.

Strammer inn fradrag

Det viktigste innstramningsforslaget er at mulighetene for å trekke renteutgifter fra på inntekten blir strammet inn.

Les også

Flytter på drøyt 400 millioner kroner i revidert budsjett

Regjeringen foreslår at selskapenes fradragsberettigede renteutgifter maksimalt kan utgjøre 35 prosent av netto driftsresultat (EBIT), eller alternativt 25 prosent av brutto driftsresultat (EBITDA).

Med andre ord vil selskaper med høy gjeld og høye renteutgifter ikke lenger kunne unngå å betale skatt.

I en kronikk i Dagens Industri begrunner finansminister Magdalena Andersson og assisterende finansminister Per Bolund forslaget med at dagens regler begunstiger lånefinansiering av bedriftene i forhold til bedrifter med høy egenkapital.

– Både den siste finanskrisen og den svenske finanskrisen på 1990-tallet har vist at altfor stor gjeld i selskapssektoren kan få betydelige negative konsekvenser, skriver de.

Den svenske selskapsskatten har ligget på 22 prosent siden første januar 2013, da den ble redusert fra 26,3 prosent. Også den reduksjonen ble i stor grad finansiert av innstramminger i selskapenes fradragsmuligheter.

Les også

Slik påvirker budsjettavtalen lommeboken din

Norsk reduksjon

I Norge var selskapsskatten på 28 prosent frem til 2014. Den har vært knyttet til den alminnelige skattesatsen som er nettoskatten lønnsmottagere betaler og også skattesatsen på personer betaler på renteinntekter.

Den rødgrønne regjeringen foreslo våren 2013 å redusere selskapsskatten til 27 prosent, men finansiert hovedsakelig med innstramminger i bedriftenes rentefradrag.

Da den blåblå regjeringen overtok ble også den alminnelige skattesatsen redusert til 27 prosent, noe som hovedsakelig ble finansiert ved øke trygdeavgiften, som er en bruttoskatt pensjonister og lønnsmottagere betaler, med 0,4 prosentpoeng.

Les også

Norges 50 rikeste får en milliard i skattelette

Senere er både selskapsskatten og den alminnelige skattesatsen redusert til 24 prosent med virkning fra i år.

Dette er i stor grad finansiert ved at det er innført en ny bruttoskatt på lønn og pensjon som slår inn på inntekter fra 164.100 kroner.

Den nye bruttoskatten på lønn og pensjon, samt trygdeavgiften, utgjør 42 prosent av den samlede skatten en enslig person med 300.000 kroner i lønnsinntekt og ingen fradrag utover standardfradragene, betaler, ifølge Skatteetatens skatteberegningsprogram.

Les også

Støre lover å heve fagforeningsfradrag

Les også

Siv Jensen må svare for skattekutt til rikinger

Les også

2,8 milliarder i skattelette neste år

Publisert:
Gå til e24.no