Danmark har vedtatt oljestans

Et flertall i Folketinget har besluttet at Danmark ikke skal starte ny leteboring i Nordsjøen. Oljeutvinningen skal avvikles helt innen 2050.

AVIKLES INNEN 2050: Danmark er EUs største oljeprodusent.
Publisert:

Partiene bak den såkalte Nordsjøavtalen er blitt enige om å droppe den åttende konsesjonsrunden, som ville åpnet for fortsatt oljeutvinning fram til 2050.

– Den står godt sammen med beslutningen om å bli fossilfrie i 2050, sier den danske klimaminister Dan Jørgensen (S).

Bak avtalen står Sosialdemokratiet, De Radikale, SF, Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti.

Danmark er EUs største oljeprodusent, men på 40. plass internasjonalt.

KLIMAMINISTER: Det er en stor dag for den danske klimaministeren Dan Jørgensen (S).
Les også

Det neste oljeeventyret

Lave oljepriser og mindre produksjon

Danmark føyer seg altså til rekken av land som har sagt nei til nye oljetillatelser. Det gjelder blant annet New Zealand, Costa Rica, Belize og Frankrike, som har stoppet alle aktiviteter i 2040.

Siden utvinningen begynte i 1972 har den danske statskassen tjent 541 milliarder danske kroner på oljevirksomheten, men inntektene har falt de siste årene.

Delvis på grunn av lavere oljepriser, men også fordi det er mindre olje igjen på de danske oljefeltene.

I 2019 var inntektene fra oljevirksomheten 5,9 milliarder danske kroner, ifølge tall fra Energistyrelsen.

Les også

Oljeeventyret kan nærme seg slutten i Danmark

Danmark har vært pioner innenfor utvikling av vindenergi og vil nå satse på CO2-lagring.

Følger råd om grønn omstilling

Skattedepartementet har tidligere vurdert at nye boretillatelser isolert sett kan gi en gevinst på under to milliarder danske kroner.

Klimarådet i Danmark som består av uavhengige eksperter mener at beløpet kan være vesentlig mindre og har gitt råd til regjeringen om å starte en grønn omstilling.

Jørgensen mener at oljestansen vil bli lagt merke til internasjonalt og at det dermed kan sende et signal.

– Vi er EUs største oljeprodusent, og derfor vil det gi gjenlyd ute i verden, sier han til det danske nyhetsnettstedet DR.

Den danske regjeringen er i gang med en rekke initiativer hvor de undersøker hvordan de kan flytte arbeidsplasser over fra oljebransjen og inn i bærekraftige bransjer.

Regjeringen satser for tiden stort på CO2-lagring etter at det nasjonale forskningssenteret Geus fastslo at det er mulig å lagre klimagsssen i Nordsjøen.

Les også

Petroleumsselskaper betalte 31 milliarder mindre i skatt i 2019

Klimasøksmål i Norge

I Norge er klima- og miljøorganisasjoner kritiske til at regjeringen ikke har satt en stopper for letevirksomhet.

I november behandlet Høyesterett Klimasøksmålet, der Natur og Ungdom og Greenpeace har saksøkt staten for å åpne for leting etter olje i deler av Barentshavet.

Nå venter partene på dommen fra Høyesterett, som vil være avgjørende for tolkningen av blant annet Grunnlovens miljøparagraf.

– Dette er et utrolig viktig signal fra et oljeproduserende land til
alle andre. At det nok er enklere for Danmark enn Norge å sette en
sluttdato, burde virkelig ikke bli en sovepute for politikerne her
hjemme, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

– Våre politiske ledere må ta innover seg at oljeutvinning aldri blir
så lønnsomt som det en gang var. Det gjelder spesielt for oljelisenser
som deles ut rundhåndet i sårbare områder, hvor vi allerede nå
risikerer å tape penger, sier Pleym.

– Det er historisk at regjeringen i et av våre nærmeste naboland nå slår fast at det ikke lenger en hensiktsmessig å lete etter mer olje. Stadig flere ser at leting etter enda mer olje og gass er uforenelig med en ansvarlig klimapolitikk som tar hensyn til barnas framtid, sier partileder Une Bastholm i MDG.

Publisert:
Gå til e24.no