Sverige holder renten uendret på null, utvider støttekjøp

Den svenske sentralbanken nedjusterer utsiktene i takt med at den andre smittebølgen skyller over Sverige. For å støtte økonomien økes støttekjøpene med 200 milliarder svenske kroner til 700 milliarder, og perioden forlenges ut 2021.

Publisert:

Riksbanken holder renten uendret på null prosent, som ventet. I Riksbankens ferske prognose ventes det at renten blir liggende på null ut 2023.

Det gjentas også at renten kan senkes hvis det anses som virkningsfullt, spesielt hvis tilliten til inflasjonsmålet trues.

Samtidig utvides rammen for støttekjøp av verdipapirer (hovedsakelig statsgjeld) med 200 milliarder svenske kroner til 700 milliarder.

Perioden for kjøpene forlenges med et halvår ut 2021. Takten på kjøpene skal også økes i første kvartal 2021 sammenlignet med fjerde kvartal i år.

To av Riksbankens medlemmer reserverte seg mot utvidelsen av programmet.

På forhånd var det knyttet stor spenning til om Riksbanken ville utvide støttekjøpsprogrammet, og økonomenes forventninger sprikte på dette punktet.

Kutter vekstutsikter

Riksbanken ser nå mer pessimistisk på utviklingen i den svenske økonomien, etter at den andre smittebølgen har ført til nye smitteverntiltak og nedstengninger.

For 2020 nedjusteres prognosen for den økonomiske veksten (BNP) til et fall på 4,0 prosent fra 3,6 prosents nedgang i september-rapporten. Neste år anslås det nå en vekst på 2,6 prosent, ned fra 3,7 prosent.

Den svenske kronen svekket seg etter rapporten fra Riksbanken.

Flere meglerhus kommenterer at rapporten var mer «duete» enn ventet, det vil si at den antyder mer pengepolitisk støtte og svakere utsikter enn det markedet hadde priset inn på forhånd.

Riksbanken: Nollränta och utökade värdepappersköp
Les på E24+

Les også: (+) Ingen investorer bør ta 2021-festen for gitt

Publisert: