Norske nøkkeltall

Økonomien vokser for første gang i år

Norges fastlandsøkonomi vokste med 0,3 prosent fra mars til april, viser tall fra SSB. Veksten kommer etter sammenhengende nedgang i første kvartal.

Veksten i april er noe sterkere enn Bloombergs konsensusestimat.
  • Ine Brunborg
Publisert:

På forhånd var det ventet en månedsvekst på 0,2 prosent, ifølge konsensusestimater innhentet av Bloomberg. DNB Markets ventet på sin side en vekst på 0,3 prosent.

Den økonomiske utviklingen måles etter brutto nasjonalprodukt (BNP). På grunn av den store oljeproduksjonen i Norge, bruker man såkalt fastlands-BNP for å beregne utviklingen. Dette tallet tar med produksjonen fra alle næringer i Norge utenom oljeutvinning og utenriks sjøfart.

Måneden før, i mars, viste tallene at fastlandsøkonomien krympet med 0,5 prosent. I første kvartal alene var fallet på én prosent.

SSB bemerker at økonomien fortsatt bærer preg av pandemien og strenge smitteverntiltak. I tillegg har smittetrykket vært ujevnt fordelt rundt om i landet.

Det har gjort at det ble lettet på tiltak enkelte steder i landet i april, og i midten av måneden satte regjeringen i gang første trinn i gjenåpningsplanen.

– Aktiviteten i fastlandsøkonomien falt gjennom 1. kvartal, og var fremdeles dempet i april. Ser man på detaljene er bildet noe blandet, men tendensen er at aktiviteten i næringene som har vært hardest rammet under pandemien, nå har flatet ut, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet i SSB, Pål Sletten, i en uttalelse.

Vekst i tjenesteproduksjon

Tjenesteproduksjonen vokse med 0,4 prosent i april. Veksten var drevet av finans- og forsikringsvirksomhet, mens varehandel og hotell- og restaurantvirksomhet trakk i motsatt retning.

Til tross for nedgangen var aktiviteten i varehandelen fremdeles høyere i april enn før pandemien brøt ut, ifølge statistikkbyrået.

Men aktiviteten innen hotell- og restaurantvirksomheten lå på sitt laveste nivå siden april og mai i fjor samme måned.

Aktiviteten i annen vareproduksjon var omtrent uendret fra mars til april.

SSB understreker samtidig har tallene er noe mer usikre i mars og april, siden påsken faller forskjellig fra år til år.

Inflasjon og rentemøte

Tallslippet kommer før ferske inflasjonstall torsdag og før Norges Banks rentemøte i neste uke.

Sammen med rentebeslutningen kommer sentralbanken også med ferske anslag for den økonomiske utviklingen og rentebanen fremover. Norges Bank har tidligere signalisert en renteheving senere i år, og flere økonomer har pekt på september eller desember som aktuelle tidspunkt.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Norske nøkkeltall
  2. SSB
  3. BNP
  4. Statistisk sentralbyrå

Flere artikler

  1. Norges økonomi vokser videre

  2. Økonomien hentet seg kraftig inn i 2021, men dabbet av mot slutten

  3. Comeback for norsk økonomi i andre kvartal

  4. Sterk gjeninnhenting styrker troen på renteheving før jul

  5. Veksten i økonomien fortsetter for femte måned på rad