TEMPERATUREN STIGER: Bildet viser arbeidere ved en stålfabrikk i Portage, Indiana.

Foto: Scott Olson AFP

Kommentar: Derfor er markedets USA-frykt feil

Når USA nyser blir andre land forkjølet, heter det. Er det farlig lenge siden USA har tatt frem lommetørkleet?

 • Kjetil Olsen
  Journalist
Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Amerikansk økonomi er lengst fremme i konjunktursykelen og oppgangen har nå vart såpass lenge at mange spør når neste nedtur kommer. Arbeidsledigheten er tilbake til der den var før finanskrisen og den amerikanske sentralbanken er i gang med å normalisere pengepolitikken.

Markedet har imidlertid liten tro på at styringsrentene vil bli hevet spesielt mye fremover. Forskjellen mellom de langsiktige rentene og den faktiske styringsrenten er liten. En slik flat rentekurve har historisk vært en god prediksjon på at nedturen i amerikansk økonomi er nært forestående.

Historisk har rentekurven blitt flat først når styringsrenten har kommet mye opp. Selv om sentralbanken i USA har begynt en normalisering, er styringsrenten fortsatt lav. Når rentekurven likevel er flat er det fordi de langsiktige rentene er svært lave. Det er det trolig to grunner til.

Les også

Nordea tror renteløft vil gi kronehopp

For det første holdes de langsiktige rentene nede av at store sentralbanker, som den europeiske og japanske, fortsatt kjøper verdipapirer med nettopp dette som mål. Markedene for langsiktige obligasjoner er internasjonale, og de samlede verdipapirkjøpene globalt er avgjørende for prisingen. Sagt på en annen måte, de langsiktige rentene i USA holdes nede fordi de langsiktige rentene i Europa og Japan er lave. Lave langsiktige renter som følge av verdipapirkjøp er ikke et varsel om snarlig nedtur. Tvert imot, det bidrar til å holde veksten i økonomiene oppe.

For det andre er markedets renteforventninger i USA trolig holdt nede av en utbredt tro på at verden er vesentlig endret etter finanskrisen. Det er særlig to syn som gjør seg gjeldende. Det ene er troen på at lønns- og prisveksten er «kronisk» lav. Dermed vil det heller ikke være behov for særlig oppgang i rentene. Det andre er at den nye nøytrale renten, den renten som hverken virker stimulerende eller innstrammende på økonomien, er vesentlig redusert og i reelle termer (justert for inflasjon) nær null. Dermed behøver ikke styringsrentene å stige mye mer enn hittil før pengepolitikken demper veksten.

Les også

Trump: – Aksepterer ikke at Opec holder oljeprisen høy

Ingen vet hvor den nøytrale renten er. Den er ikke observerbar. Analysene som typisk gjøres for å vise at den er lav, hviler på avgjørende forutsetninger som er høyst diskutable. Små endringer kan gi helt andre resultater. Og til tross for at rentene har blitt satt opp, skyter nå veksten i amerikansk økonomi fart. Veksten i år blir trolig den høyeste siden finanskrisen. Det er et tegn på at det fortsatt er mye å gå på før styringsrenten i USA blir så høy at den virker innstrammende.

Også troen på at lønns- og prisveksten er varig lav begynner å få skudd for baugen. Inflasjonen er på vei opp og allerede nær sentralbankens mål. Samtidig er det klare tegn på at lønnsveksten nå er i ferd med å skyte fart. Først nå er mangelen på arbeidskraft blitt såpass stor at bedriftene i økende grad må by opp lønningene.

Kanskje har mange blitt forledet til å tro på evig lave renter fordi lønnsveksten har latt vente på seg. Kanskje er verden mer normal enn mange tror. I så fall skal amerikanske renter fortsatt stige en god del til før nedturen kommer. USA er først i løypen og fortsatt verdens største økonomi. Utviklingen i både renter, inflasjon og konjunkturer her er en rettesnor for hva som er i vente andre steder.

Og det gir ringvirkninger. Har vi rett, betyr det høyere pris- og lønnsvekst og høyere renter også her hjemme.

Les også

– Ikke noen grunn til å frykte rentesjokk

Les også

Tror Trump-avgjørelse kan drive oljeprisen videre opp

Les også

Frykter rentesjokk kan utløse finansuro

Her kan du lese mer om

 1. USA
 2. Rente
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Derfor fungerer ikke resesjonens røde varsellampe

 2. – Det vil trolig ta mer tid

 3. Betalt innhold

  Kommentar: Den amerikanske rentekurven er negativ. Det er stort.

 4. Annonsørinnhold

 5. Betalt innhold

  Denne grafen har varslet hver eneste resesjon siden 50-tallet - nå gjør den det igjen

 6. Betalt innhold

  Hvordan kan denne grafen forutse en resesjon?