EU styrker forbrukermakten

De mer enn 500 millioner innbyggerne i EU/EØS-området skal få mer makt. Det lover kommisjonen i en ny visjon for det indre markedet.

Publisert:

Dette året har EU-kommisjonen tuktet gebyrkåte mobiloperatører som har flådd sine kunder når de har brukt telefonen i utlandet.

Men skal en tro signalene som president i EU-kommisjonen José Manuel Barroso la frem i går, skal det ikke stanse der. Kommisjonen grep inn med reguleringer av de såkalte roaming-avgiftene for mobiltelefonen, men nå venter andre sektorer der forbrukernes rettigheter skal styrkes.

Et konkret område er bank- og finanssektoren. Det er i dag for dyrt og vanskelig å overføre penger eller betale regninger over landegrensene i det indre markedet.

EU vil gjøre det enklere å skifte bank, uten å måtte punge ut med store gebyrer. I likhet med hva EU-kommisjonen forsøkte med telesektoren, vil en først prøve å få til en frivillig avtale med bankene. Tidsfristen for dette er rundt sommeren 2008. Dersom det blir en avtale, kan den tre i kraft øyeblikkelig.
Innenfor områder som medisin og farmasøytiske produkter vil EU sjekke om man nå har et tilstrekkelig velfungerende indre marked.
- EU vil aksjonere der hvor markedet ikke fungerer til forbrukernes beste, sa Barroso, og fremhevet nettopp det som er skjedd i telesektoren. - Her fjernet vi flaskehalser, understreket han, og han viste også til at dette skal gi bedre forbrukerbeskyttelse for netthandel. Noe man tror vil øke dramatisk innenfor EU.
Tjent mye

EU-kommisjonen avviste at lanseringen av en ny giv for det indre markedet viser at dette til nå ikke har fungert. Det er skapt 2,5 millioner jobber, et lavere kostnadsnivå anslått til ca. 500 euro årlig for hver innbygger, og en vekst på to prosent. Alt dette ifølge EU-kommisjonen.
Mer enn 50 millioner europeere, rundt 10 prosent av alle innbyggere i EU/EØS-området, jobber, studerer eller har flyttet som pensjonist til et annet EU-land. Dette er også et resultat av det indre marked og dets fire friheter, ifølge EU-kommisjonens president.
Også miljø

Men det er ikke bare tiltak for å kutte priser EU skal bruke det indre markedet til. Kommisjonens president understreket i går at miljøaspektet er viktig.

Med sine 500 millioner innbyggere er EUs indre marked viktig for mange eksportørland. EU understreker at de vil påse at prisen på varene som selges hit reflekterer at de er produsert etter miljøvennlige standarder.

I desember kommer EU med regler for merking av matvarer, særlig gjelder dette hvor de er produsert. Initiativet for å forbedre det indre markedet er også rettet mot småbedrifter.

Spørsmål som skal utredes er blant annet om de små bedriftene får sin naturlige del av offentlige innkjøp, og om de diskrimineres som følge av mange og vanskelige skatteregler, for å nevne noe.

Publisert: