Europeiske finansministre frykter inflasjon

Skyhøye olje- og matpriser presser inflasjonen opp i Europa. Men eurolandenes finansministere er skeptiske til å kutte drivstoffavgifter for å få ned bensinprisene.

  • Aftenpostens korrespondent ALF OLE ASK Brussel
Publisert:

Mandag markerte Den europeiske sentralbanken (ESB) sitt 10-årsjubileum.

Med på feiringen var eurolandenes finansministere, som slo fast at det er lite de kan gjøre med de to problemene som dominerer den økonomiske og politiske dagsordenen: Høy pris på matvarer og olje fører til inflasjon i euroområdet og økt fattigdom i den fattige del av verden.

Skattekutt

Forslaget fra Frankrikes president Nicolas Sarkozy om å redusere moms på drivstoff fikk en heller lunken mottagelse. Presidenten for eurogruppen, Luxembourgs stats- og finansminister Jean-Claude Junker, sa på pressekonferansen at Sarkozy hadde pekt på noe viktig. Tiltak for å redusere oljeprisen var noe de måtte vurdere, sa han.
Andre ministre uttalte seg mer skeptisk til nyhetsbyråene. De pekte på at kutt i oljeskatt ikke er veien å gå når det er lavere oljeforbruk som er målet.

Konferanse i Roma

Denne uken kommer forholdet mellom mat og drivstoff til å bli et meget sentralt tema når miljø- og utviklingsministere fra en rekke land møtes i Roma.
I går la FNs matvareprogram (FAO) frem en rapport der de advarte sterkt mot satsingen på biodrivstoff. I dag brukes 1 prosent av den dyrkede jorden til å lage råstoff som kan erstatte oljebasert bensin og diesel.

Rapporten peker på at økt satsing på biodrivstoff ikke bare øker prisene, men det kan også tvinge småbønder vekk fra jorden for å gi plass til industriproduksjon av vekster som egner seg for energi. Det er mais, palmeolje og sukker som brukes til å lage etanol, som brukes som biodrivstoff.

EU i villrede

Når EUs miljø- og energiministere møtes i Luxembourg torsdag og fredag, kommer også oljepris og biodrivstoff til å være hett tema. EU har satt som mål å ha 10 prosent biodrivstoff innen 2020.

Dette er viktig av to grunner: Minske avhengigheten av oljeimporten og redusere utslipp av klimagassen kabondioksid (CO2). Men stadig flere i EU stiller spørsmål ved fornuften i dette, fordi de ser at økt bruk av biodrivstoff bidrar til å presse matprisene i været.

Publisert:

Flere artikler

  1. Sår tvil om biodrivstoff

  2. De blågrønne dobler omstridt satsing på biodrivstoff

  3. Tyskland bremser bioplaner

  4. Rederiforbundet skjerper klimakrav

  5. SSB: Biodrivstoff-satsing øker klimautslippene