– Italia kan gjøre brexit til en liten hendelse

Analytikere i Danske Bank mener at det kan bli en gjeldskrise i Italia, og at denne gjeldskrise kan smitte over på andre euroland.

OPPLEVER SVAK ØKONOMISK VEKST I ITALIA: Visestatsminister og leder i Femstjernersbevegelsen, Luigi Di Maio.
  • Johan Nordstrøm
Publisert:

Analysesjef for globale markeder Thomas Harr i Danske Bank mener at risikoen for en italiensk gjeldskrise er signifikant og kanskje rundt 15–20 prosent.

– En italiensk gjeldskrise er etter mitt syn den største risikoen som eurosonen står overfor de kommende årene. Fordi gjeldskrisen kan smitte over til andre land, skriver Harr i et notat søndag.

Han peker samtidig på at utfordringen for eurosonen er at statsgjelden er høy også i Spania, Portugal, Hellas og Frankrike, i tillegg til i Italia.

– Italia kan gjøre brexit til en liten hendelse, skriver Harr.

Europa-analytiker Aila Mihr i Danske Bank sier til E24 at dersom den svake økonomiske veksten i Italia utvikler seg til resesjon, kan det utløse en gjeldskrise i landet.

– Dersom Italia kommer i resesjon, kan det destabilisere den økonomiske situasjonen i noen andre euroland, sier Mihr til E24.

Les også

Reuters: Italia venter historisk EU-avslag

Spenningen stiger

Mihr mener at hvis det oppstår en gjeldskrise i Italia, vil den få stor betydning fordi Italia er en av de største økonomiene i eurosonen.

– Italia er den svakeste leddet i eurosonen. En gjeldskrise kan smitte over til for eksempel Portugal og Spania, sier Mihr.

Samtidig understreker hun at det ikke er i år det er risiko for en italiensk gjeldskrise, men på mellomlang sikt om to til tre år.

– Når det gjelder brexit, er forhandlingene fastlåste mellom Storbritannia og EU, men begge parter har en interesse å finne en løsning, sier Mihr.

– Men når det gjelder forholdet mellom Italia og EU, så stiger spenningen mellom partene, legger hun til.

Den italienske regjeringen forventer at EU-kommisjonen vil komme med en avgjørelse om å avslå det italienske budsjettet på tirsdag, ifølge en Reuters' kilde.

EU-kommisjonen har allerede kommet med sterk fordømmelse av Italias beslutning om å lage et budsjett som planlegger å øke underskuddet de neste årene, og har i et brev blant annet skrevet at økningen ser ut til å være «et betydelig avvik» fra EUs regler.

Italia innrømmer bevisst brudd på EUs budsjettregler

Den italienske regjeringen skriver i et brev til EU-kommisjonen mandag, at de er klar over at den har valgt en budsjettlinje som ikke er i samsvar med EUs regler.

I brevet skriver Italias finansminister Giovanni Tria at regjeringen er «bevisst på at den har valgt en linje i budsjettpolitikken som ikke er i samsvar» med EUs regler.

Samtidig understreker Tria at den italienske regjeringen mener at dette er nødvendig for å få opp Italias BNP-vekst på et nivå tilsvarende det som landet opplevde før finanskrisen.

EU-kommisjonens talsmann Margaritis Schinas bekrefter at brevet er mottatt. EU-kommisjonen skal diskutere saken videre tirsdag og ventes å komme med et svar allerede da, rapporterer NTB.

– Spørsmålet er om den italienske regjeringen vil føye seg etter EUs regler etter hvert, sier Mihr.

Samtidig viser hun til at Italias gjeld kan bli ytterligere nedgradert, etter at Kredittvurderingsbyrået Moody’s nedgraderte Italias gjeld til Baa3, den nest laveste ratingen.

Les også

Tror markedet kan teste Italias «kritiske» rentenivå

– Konflikten er todelt

Makroøkonom Ole André Kjennerud i DNB Markets peker i en morgenrapport mandag på at konflikten mellom Italia og Europakommisjonen er todelt.

– For det første er Italias statsgjeld over kravet i Maastrichttraktaten på 60 prosent, som innebærer at Italia må innordne budsjettene slik at gjeldsnivået avtar over tid, skriver Kjennerud.

Italia har en statsgjeld på 2.300 milliarder euro. Det tilsvarer i overkant av 130 prosent av landets verdiskaping.

Kjennerud peker på at anbefalingen fra Europakommisjonen til nå har vært å redusere budsjettunderskuddet med drøye 0,5 prosent av BNP per år.

– Det ønsker ikke populistregjeringen, som i stedet har lagt opp til en økning på om lag det dobbelte i 2019, og bare en liten redusering i de neste to årene, skriver Kjennerud.

– For det andre ser det ut til at kommisjonen ikke tror på premissene bak anslagene til regjeringen, fortsetter Kjennerud.

BREMSER: Farten i italiensk økonomi har bremset gjennom året.

Kjennerud viser til at de italienske myndighetene blant har lagt til grunn at BNP vil stige med 1,5 prosent i 2019.

– Ikke bare er dette atskillig høyere enn konsensus (1,1 prosent), men myndighetene har heller ikke samkjørt anslagene med det uavhengige budsjettkontoret, slik de skal, skriver Kjennerud.

Han peker samtidig på at farten i italiensk økonomi dessuten har bremset gjennom året, og på fredag slapp den italienske sentralbanken en rapport som viste at BNP i tredje kvartal ligger an til å vokse med bare 0,1 prosent.

– Gitt at veksten tar seg opp til 0,2 prosent i fjerde kvartal, må Italia ha BNP-vekst på 0,5 prosent per kvartal gjennom 2019 for at regjeringen skal treffe på anslaget sitt. Det virker nokså urealistisk, skriver Kjennerud.

Les også

Fire år siden renten på italienske statsobligasjoner var så høy

Les også

Italia avviser euroexit

Les også

Italiensk avis: Europakommisjonen vil avvise det nye budsjettforslaget

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Italia
  2. EU

Flere artikler

  1. Avis: EU vil godta underskudd på 1,95 prosent

  2. Italia nekter å godta EUs budsjettslakt

  3. – Ikke usannsynlig at italienske renter når kritiske nivåer

  4. Nekter å gi etter for EUs budsjettpress

  5. Italia styrer mot større underskudd