De er dømt eller siktet for alvorlig kriminalitet i Norge
De knyttes til eiendom i Dubai verdt over 180 millioner kroner
Noen er kjente fra store narkotika- og bedragerisaker

Narko, svindel og våpen i Norge: Her er eiendommene i Dubai

Publisert:

I 2011 kjørte et norskregistrert vogntog inn på en bondegård i Sør-Sverige med 381 kg hasj i lasten. Gateverdien var flere titalls millioner kroner. Bak rattet satt en da 27 år gammel Oslo-mann, fortalte han selv i retten senere. Hasjen havnet blant annet i en garasje i Askim.

Ikke lenge etter ble han og en rekke andre menn pågrepet, og han senere dømt for å ha hatt «en sentral rolle i profesjonell innførsel og omsetning» i det som den gang var en av norgeshistoriens største narkotikasaker.

Den tidligere narkosmugleren er oppført med svært lav inntekt i Norge i mange år. Men i Dubai er han listet som eier av eksklusive leiligheter.

Totalt hadde Oslo-mannen befatning med 450 kilo hasj, konkluderte Borgarting lagmannsrett i 2014.

En nederlandsk hovedmann i saken ble dømt for befatning med over 1,6 tonn hasj.

– Den var den gang en av norgeshistoriens største saker, sier statsadvokat Tonje Tønder til E24.

Lastebilen som ble brukt til transport og deler av rekordbeslaget.

Alvorlig kriminalitet

E24 har så langt funnet 260 personer med norsk bakgrunn registrert med 380 eiendommer i Dubai i en lekkasje fra 2020. Til sammen er de verdt godt over en milliard kroner.

Eiendom i utlandet er skattepliktig i Norge og skal opplyses om på selvangivelsen. 214 av de registrerte eierne skatter til Norge, men bare under én av fem oppga eiendommene til norske skattemyndigheter i tråd med loven.

De siste månedene har E24 jobbet med å kartlegge personene listet som eiere i lekkasjen og kan nå avsløre at:

  • 17 av dem er straffedømte, siktet, tiltalt eller etterlyst for kriminelle forhold i Norge.
  • Eiendommene er anslått verdt over 180 millioner kroner.
  • Flesteparten av sakene gjelder alvorlig kriminalitet som har gitt, eller kan gi, stort utbytte: Bedragerier, omfattende tyveri, grovt heleri, skattesvik, momsunndragelse, narkotika og hvitvasking.
  • De 17 er listet med totalt 47 eiendommer, som i snitt er flere per person enn de andre med norsk bakgrunn i lekkasjen.

Flere av personene E24 kartla har i mange år oppgitt svært lave inntekter og formuer til norske myndigheter.

Flere med norsk tilknytning er oppført som eiere i eksklusive Dubai Marina, ifølge eiendomsdata-lekkasjen E24 har fått tilgang til.

Bak den glamorøse fasaden og vakre strender er Dubai beryktet for å tiltrekke seg kriminelle og illegale pengestrømmer. Organisasjonen Tax Justice Network (TJN) rangerer De forente arabiske emirater som et av mest lukkede skatteparadisene i verden.

Eiendomsverdiene i denne artikkelen baserer seg på anslag gjort av forskere ved NMBU og EU tax Observatory, samt en prisstigning på rundt 20 prosent siden starten 2020.

Har du informasjon du vil dele med journalistene? Ta kontakt på eiliv@vg.no eller fredrick.ekeseth@e24.no. Eller send melding på Signal/Whatsapp til +47 45291836.

STYRER ENEVELDIG: Dubais emir Mohammed bin Rashid Al-Maktoum.

Fra dop til Dubai

Tre er dømt i saker som omhandlet betydelige mengder narkotika.

Blant dem er dem er den tidligere narkosmugleren fra Oslo, som kjørte et vogntog med hasj i 2011 før han ble pågrepet.

Mannen soner fortsatt. E24 har sendt ham opplysningene som fremkommer i denne artikkelen og bedt om en kommentar.

– Han ønsker ikke å kommentere de lekkede opplysningene fra Dubai slik de fremkommer, sier advokat Ole Petter Drevland i advokatfirmaet Drevland & Grape.

FLOTT FASADE: Bygget har inspirasjon fra spansk arkitektur.

Han har vært inn og ut av rettssaler og fengsler på Østlandet i hele sitt voksne liv. E24 har anonymisert mannen av hensyn til ham og hans familie.

Han er også dømt for blant annet ran, ulovlig skytevåpen og andre omfattende narkotikasaker.

Den tidligere hasjsmugleren er registrert med to leiligheter i Plaza Residences 2 i hjertet av Dubai, med en anslått verdi på over fire millioner kroner.

Bygningen der han står oppført som eier er inspirert av spansk arkitektur og beboere kan kjøle seg ned i svømmebassenget eller gå til golfbanen. Bygget ble ferdigstilt i 2017, mens han sonet narkotikadommen.

Tilsvarende leiligheter i bygget leies ut for 70.000 til 150.000 kroner i året.

INTIMT: Fire tårn bygget med inspirasjon fra spansk arkitektur omkranser et lukket område hvor beboerne kan kjøle seg ned i flere svømmebasseng.

Hvordan kan folk med tilsynelatende lav inntekt og formue, som er siktet eller dømt for alvorlig kriminalitet, ende opp som registrerte eiere av eiendom i Dubai?

Både den tidligere hasjsmugleren og andre av de registrerte eierne har hatt tilgang på betydelige pengebeløp, selv om skattelistene bare har vist beskjedne eller ingen inntekter.

Utbyttene fra kriminaliteten er sjelden redegjort for i dommene eller inndratt av politi og domstoler.

Kjøpte hasj for 1,8 millioner kroner

Et beslaglagt narkotikaregnskap med innbetalinger av avdrag og påskriften «James Bond», bidro til at mannen, som nå er 37 år, ble dømt for smuglingen i to rettsinstanser.

«James Bond»-regnskapet som ble beslaglagt hos hovedmannen i saken viste kjøp og salg av hasj for store beløp.

Han fortalte i retten at han arbeidet i flyttebyrå og hadde 18.000 kroner i bruttoinntekt i måneden. Fra 2009 og til arrestasjonen i 2011 var han registrert med under 90.000 i skattbar inntekt og knapt noen formue i skattelistene.

Tross den beskjedne inntekten, viste narkoregnskapet at mannen hadde tilgang på nok penger til å kjøpe 64 kg hasj for 1.792.000 kroner, ifølge dommen.

Gateverdien på partiet han ble dømt for å kjøpe var langt større.

Rettsavgjørelsene sier ingenting om hvordan han kunne betale for hasjen eller hvor eventuelle inntekter fra kriminaliteten ble av.

– Hva avdekket etterforskningen om økonomien til vedkommende i forkant av smuglingen? Var han formuende?

– Tiltalte og domfelte her var kun tiltalt for innførsel og kjøp av hasj, sier statsadvokat Tønder.

Statsadvokat Tonje Tønder.

Var opplysningene om leiligheter i Dubai kjent for dere?

– Nei. En vil trenge ytterligere opplysninger for å kunne vurdere om pengene brukt til kjøpene stammer fra eventuell omsetning av narkotika, sier Tønder.

Lekkasjen inneholder detaljer om eiernes pass, e-post og telefonnummer.

Passet som knyttes til den tidligere hasjsmugleren og leilighetene, ble utstedt i 2009 og utløp i 2019. I så godt som hele perioden har mannen vært siktet, tiltalt eller fengslet for alvorlig narkotikakriminalitet.

Stor lekkasje

E24 og 25 medier har samarbeidet i prosjektet «Dubai Uncovered», basert på en lekkasje fra Dubais eiendomsregister. Materialet er fra 2020 og ble gitt til E24 av den amerikanske forskningsstiftelsen Center for Advanced Defence Studies (C4ADS).

Den omfatter 274.000 privatpersoner og selskaper fra 197 stater og jurisdiksjoner, som er registrert med til sammen 800.000 eiendommer i Dubai. Lekkasjen gir for første gang en helhetlig oversikt over hvilke personer og selskaper som er oppført med eiendom i Dubai.

Forskere anslår at utenlandske privatpersoner og selskaper til sammen har investert 1550 milliarder kroner i Dubais boligmarked.

Mediene avslørte hvordan russiske oligarker, sanksjonerte politikere, irsk mafia, embetsmenn og kriminelle på flukt fra lovens lange arm i en rekke land, er oppført med store eiendomsverdier i Dubai.

Etter avsløringene forlangte medlemmer av EU-parlamentet at De forente arabiske emirater ble satt på samme svarteliste som Nord-Korea og Cayman Islands. Funnene ble kalt «svært skadelige for EU».

Lite inndragning

Personer med tilknytning til Norge som E24 har identifisert i lekkasjen, er blant annet dømt eller siktet for brudd på regnskapsloven, omfattende tyverier, vold, grovt heleri, momsunndragelse, skattesvik, bedrageri, og omfattende narkotikakriminalitet.

Høyskolelektor ved Politihøgskolen Inger Coll sier til E24 at kriminelle sjelden får inndratt profitten fra kriminalitet.

– Slike investeringer i Dubais eiendomsmarked er en naturlig konsekvens av at politiet og rettsvesenet i liten grad inndrar penger som stammer fra kriminalitet. Det later jo ikke engang til at eierne i Dubai behøver å skjule verdiene gjennom å bruke stråmenn, sier Coll.

Inger Coll ved Politihøgskolen.

Coll underviser politistudenter i inndragning og peker på kravene som stilles til politiet fra politisk hold.

– Politiet blir målt på to ting: oppklaringsprosent og saksbehandlingstid. Da er det liten grunn til å tro at politiet vil ta større etterforskningsskritt for å sikre inndragning av penger som stammer fra kriminalitet, sier hun.

Coll sier det er tidkrevende å gå i retten underveis i en etterforskning for å begrunne hvorfor man vil ta beslag i verdier.

– Dermed vil etterforskningen kunne trekke ut i tid og man får tatt færre saker. Hvis politiet gikk etter pengene ville dette hatt en klar forebyggende effekt, sier hun.

– Eiendom er unikt

Som boligkjøper i Dubai får man rettigheter og muligheter til langvarig opphold i emiratet, som i liten grad utleverer ettersøkte personer til andre land.

Professor Jodi Vittori ved Georgetown University.

– Eiendom er unikt når det gjelder hvitvasking, sier ekspert på illegale pengestrømmer og korrupsjon, professor Jodi Vittori ved Georgetown University.

– I motsetning til alle andre former for hvitvasking, kan man faktisk bo og gjøre forretninger gjennom hvitvaskingen, sier Vittori.

To personer i lekkasjen fra Dubai knyttes til et av norgeshistoriens største bankbedragerier, der 63 millioner kroner forsvant fra Nordea i slutten av 2010. Pengene ble overført til banker i Dubai.

Den ene av dem er en Oslo-mann som i 2012 ble dømt til flere års fengsel for bedrageriet.

Han er oppført med en leilighet på 124 kvadratmeter i bygget Elite 3 Residence, til en anslått verdi av over 3,5 millioner kroner.

Inngangen til bygget Elite 3 Dubai Sports Residence i Dubai.

Mannen har fortsatt store, ubetalte pengekrav mot seg i kjølvannet av Nordea-bedrageriet.

Ifølge dommen mot Oslo-mannen overførte han og flere medhjelpere penger fra kontoen til den styrtrike Block Watne-arvingen Randi Nilsen til flere banker i Dubai, i løpet av 13 dager i 2010.

Der ble pengene tatt ut og har aldri kommet til rette.

Bedrageriet ble oppdaget idet ytterligere 25 millioner kroner var i ferd med å forsvinne til banker i Dubai. Disse pengeoverføringene ble stanset i siste liten.

Under bedrageriet gikk en utkledd kvinne (til høyre) inn i banken viste overvåkningskameraer. Hun er blant de dømte i saken.

I norske skattelister er mannen oppført med 35 kroner eller mindre i skattbar inntekt fra 2007 og frem til 2020. Han har aldri hatt skattbar formue, ifølge skattelistene.

Passet som er registrert i tilknytning til leiligheten ble utstedt i 2006 og utløp i 2016. Bygningen den i ligger ble ferdigstilt i 2011.

Nekter for kjøp

– Min klient satt i fengsel på det tidspunktet da han angivelig skal ha kjøpt eiendom i Dubai, sier mannens advokat, John Christian Elden til E24.

– Han er ikke kjent med kjøpet eller adressen, og vet ikke hvor denne eiendommen ligger. Hvis han er knyttet til den, tyder mye på identitetstyveri. Han gir bort eiendommen som firmahytte til E24 om han faktisk kan knyttes til den, sier Elden.

John Christian Elden er advokaten både til Umar Zahoor og mannen som ble dømt for Nordea-bedrageriet.

Nordea-siktet listet med store verdier

Den andre mannen i materialet som politiet har koblet til Nordea-bedrageriet er Umar Farooq Zahoor (46).

I lekkasjen fra Dubai er han registrert med fire eiendommer, anslått til en verdi av totalt 22 millioner.

Den største leiligheten skal være på 227 kvadratmeter og ligger i 22. etasje i Horizon tower i Dubai Marina.

Horizon Tower, det runde og sølvgrå bygget bak til høyre, ligger med storslått utsikt over havnen i Dubai Marina.

I tillegg til helikopterdekk på taket, 24-timers concierge, treningssenter og badstu har bygget eget badebasseng.

Zahoor har bodd mange år i Dubai. Han er ikke dømt for Nordea-bedrageriet, men fortsatt siktet og etterlyst av norsk politi.

– Umar Zahoor er siktet for medvirkning til Nordea-bedrageriet og hvitvasking av utbyttet, sier statsadvokat Carl Hartman til E24.

Zahoor har sagt at han er uskyldig og har avvist at han håndterte utbyttet fra bedrageriet, som ble sendt til Dubai.

Han er pakistansk statsborger, men har vokst opp i Oslo. Zahoor ble dømt til ett års fengsel for grovt underslag i Oslo tingrett i 2003.

Etterlyste Umar Farooq Zahoor har tidligere sendt dette bildet av seg selv til VG. Bildet skal være tatt utenfor en av hans boliger i Dubai. Den etterlyste mannen står mellom to kostbare biler, en Rolls-Royce og en Bentley.

To andre leiligheter registrert i Umar Zahoors navn ligger i Elite Residence 3, med kort vei til golfbanen. Den fjerde ligger i en blokk ved Discovery Gardens, sør for Dubai Marina og den kunstige øya Palmen.

– Zahoor har en omfattende formue og en veletablert posisjon i De forente arabiske emirater. Detaljene om hans økonomi er en sak mellom ham og hans lands skattemyndigheter, skrev Elden til VG i fjor.

E24 har sendt informasjonen som fremgår i denne artikkelen til Zahoor. Han har ikke svart. Elden viser til sin tidligere uttalelse.

Zahoor har de siste årene jobbet med en rekke forretningsavtaler. Blant dem er det nå havarerte salget av russiske Sputnik-vaksiner til Ghana, som VG avslørte i fjor.

Umar Zahoor har vært etterlyst av sveitsisk politi for å ha laget en falsk bank og svindlet investorer for 20 millioner dollar i 2004. En mann fra New Zealand ble dømt i samme sak. I 2019 ble denne etterlysningen mot Zahoor lagt bort på grunn av foreldelse.

Nordea reagerer

Nordeas juridiske avdeling har i flere år jaktet på utbyttet fra bedrageriet mot banken i 2010. De har ikke vært kjent at store eiendomsverdier er knyttet til personer som politiet mener var sentrale i saken.

– Vi kan bekrefte at dette er ny informasjon for oss, og som vi ser på med interesse. Vi ser svært alvorlig på all form for svindel, og har arbeidet iherdig i mange år med å få midlene tilbake, også i samarbeid med politiet, sier kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen til E24.

Christian Steffensen i Nordea.

Banken vil nå vurdere nye skritt i arbeidet med å få tilbake midlene.

– Det har vist seg vanskelig, men sakene har fortsatt høy prioritet hos oss, og vi vil nå vurdere ytterligere tiltak, sier Steffensen til E24.

En 54 år gammel mann i Drammens-området er oppført med de mest verdifulle eiendommene av alle med norsk tilknytning som E24 har funnet i lekkasjen. Mannen er tidligere dømt for momsunderslag og ulovlig besittelse av et skytevåpen.

De tre villaene og leiligheten i Dubai, ligger blant annet i de eksklusive nabolagene Jumeirah Village Triangle og The Springs.

BARE DET BESTE: Nabolaget The Springs er ryddig og rent. Slik presenteres det hos eiendomsformidleren Provident.

Til vanlig driver mannen gatekjøkken på Østlandet. Når E24 tar kontakt om eiendommene i Dubai, sier han at det ikke er tid til å prate. I en sms til E24s journalist svarer han senere:

«Hvis du omtaler om meg på grunnlag av dine påstander da må du være klar over at jeg skal saksøke deg. (...) Det er deg personlig jeg kommer til å saksøke. Som tidligere fortalt du er INGEN jeg skal forklare meg for.»

I 2007 ble mannen dømt for ikke å opplyse om 1,3 millioner i omsetning og påfølgende grovt momsunderslag på 149.000 kroner. Tingrett dømte ham også for ulovlig besittelse av et Smith & Wesson 22-kalibers våpen. Han var tidligere bøtelagt for overtredelse av tolloven.

ID-dokumentene som knyttes til mannens eiendommer, peker i retning av at eiendommene ble registrert på ham mellom 2010 og 2018.

Han er også oppført med eiendommer i en eldre lekkasje fra Dubai i 2015.

Mannen driver et gatekjøkken på Østlandet.

Ifølge ligningsdata har 54-åringen hatt moderate inntekter og ingen skattbar formue i mange år. Først i 2018 er han registrert med skattbar formue, på 129.000 kroner. I 2020 økte den til 1,2 millioner kroner.

Blant de registrerte eierne i Dubai er også to skandale-leger med bedragerianklager mot seg i Norge:

Jamal Khamis er listet med en leilighet i MAG18, øverst i bildet bak strendene på Dubai Marina.

Lege-paret Jamal Khamis og Mayson Noraldin Husein forlot Norge for mer enn ti år siden, og er fortsatt etterlyst av norsk politi, bekrefter politiadvokat Christian Stenberg overfor E24.

Khamis er registrert med to kontorlokaler i Jumeirah Village Circle, to leiligheter i Dubai Sports City og en leilighet i MAG218 i Dubai Marina.

Husein er oppført med en treroms leilighet på 111 kvadratmeter i Jumeirah Lakes Towers. Leiligheten anslås til å være verdt på 3,2 millioner kroner.

NORGESVENN: Jamal Khamis profilerer seg som medlem av den norske legeforeningen og skryter av erfaringen fra Norge på hjemmesiden til American hospital i Dubai.

Politiet mener Khamis tjente store beløp på å selge resepter på vanedannende medikamenter til pasienter. Han skal også ha svindlet både Nav og en rekke banker for millionbeløp. Saken ble omtalt i VG.

Ifølge tiltalen skal Khamis ha svindlet DNB og Nordea for over ti millioner kroner ved å få utbetalt lån med falske og uriktige verdi- og lånetakster. Kort tid etter at lånene ble utbetalt, ble over 5,4 millioner kroner ført ut av landet til konti blant annet i Sveits og De forente arabiske emirater (FAE).

I tillegg ble over syv millioner kroner i perioden 2006 til 2008 ført ut av Norge til konti i blant annet emiratene. Pengene var utbytte fra kriminelle handlinger, ifølge tiltalen.

BLE ETTERLYST: Politiet etterlyste legeparet da de ikke dukket opp til rettssaken.

Politiet fikk ikke lagmannsrettens medhold i å holde Khamis varetektsfengslet frem til rettssaken mot ham skulle begynne. Like etter at han ble løslatt, forsvant han fra Norge. Han ble tiltalt i 2010, og er fortsatt etterlyst av norsk politi.

Ektefellen, Husein, dro fra Norge i 2008, ifølge Nettavisen. Hun har ikke blitt avhørt, og er fortsatt siktet i saken.

Khamis jobber i dag som allmennlege, ifølge nettsidene til American Hospital i Dubai. Han har ikke lenger autorisasjon i Norge. Husein har heller ikke lenger autorisasjon i Norge.

Hun var oppført som gynekolog ved en klinikk i Dubai ved utgangen av oktober i 2019, viser en arkivert versjon av nettsidene. Ifølge klinikken jobber hun ikke lenger der.

Khamis og Husein har ikke besvart E24s henvendelser i saken.

Nordea bekrefter til E24 at de ikke har vært kjent med verdiene i Dubai.

Under kan du lese mer om noen av de andre siktede, tiltalte eller straffedømte med norsk bakgrunn som E24 har identifisert i lekkasjen:

– Toleranse for gangstere

I Dubai, som er en del av De forente arabiske emirater, har flere tilsynelatende funnet en trygg havn.

– I Dubai har de alltid hatt en laissez faire-holdning (avslappet red.anm.) og toleranse for gangstere, sier Syed Ali, sosiologiprofessor ved Long Island University i New York og forfatter av boken «Dubai: Gilded Cage» til E24.

– Dubai har noe for enhver smak. Det er et flott familiested, men
også et feststed. Det er en grunn til at de har flere turister enn India
og at folk blir der i flere tiår.

12. april i år utlovet amerikanske myndigheter dusør på rundt 50 millioner for informasjon som bidrar til at toppene i Kinahan-gruppen blir arrestert. Bildet viser John O'Driscoll i det irske politiet under en pressekonferanse etter at dusøren ble annonsert.

Blant dem E24 og Irish Times fant i materialet er den irske mafialederen Daniel Kinahan, hans familie og kumpaner, som knyttes til organisert narkotrafikk, våpensmugling og hvitvasking.

Publisert: