Ekspertene mener børsene dopes av lave renter

Unngå brems i økonomien og børsfall, eller risikere å øke fallhøyden for aksjemarkedene og å bruke opp handlingsrommet i pengepolitikken? Det er dilemmaet den amerikanske sentralbanken står overfor.

Rente- og valutaanalytiker Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets.

Foto: Stig B. Fiksdal
  • Fredrik Kampevoll – Aftenposten
Publisert:

Wall Street slår stadig nye rekorder, økonomien vokser og det skapes jobber i rekordfart i USA.

Likevel er markedene nervøse for om USAs sentralbank Federal Reserve (Fed) kommer med rentekuttene de venter.

At Fed på få måneder gikk fra å signalisere økte renter, til å hinte om rentekutt, er tegn på at sentralbanken ser seg tvunget til å føre en støttende politikk, mener valuta- og renteanalytiker i DNB Markets, Ingvild Borgen Gjerde.

– Det er uenighet om i hvilken grad sentralbankene kutter rentene fordi de er bekymret for vekstutsiktene og lav inflasjon, eller om de rett og slett er redde for et børskrakk. Jeg tror det er litt av begge deler, og det er tydelig at sentralbanken tar stadig mer hensyn til markedene i rentebeslutningene.

– Er aksjemarkedene dopet på ekspansiv penge- og finanspolitikk (se faktaboks)?

– Ja, helt klart. Vi ser at veksttakten har avtatt i USA, og inntjeningen til bedriftene har falt. Likevel stiger børsene. At S&P 500 nettopp hadde ny toppnotering er ene og alene fordi sentralbankene signaliserer at de vil å føre en ekspansiv pengepolitikk, sånn jeg ser det. Det viser at sentralbankene, ikke fundamentale økonomiske forhold, driver børsene nå.

Svak internasjonal vekst

Markedene forventer at sentralbanken i USA skal kutte rentene, for å komme utsiktene om svakere økonomisk vekst i forkjøpet, mener DNB-økonomen.

Les på E24+

En ny resesjon kan bli vanskeligere å takle

– Handelskrigen mellom USA og Kina bidrar til svakere vekstutsikter, og så langt i år har særlig nøkkeltallene fra Europa og Kina skuffet. Sentralbanken i USA har uttrykt bekymring for hvordan dette kan slå inn på amerikansk økonomi, og i tillegg er inflasjonen under målet på to prosent.

I juni ble det skapt 224.000 nye jobber utenfor landbruket i USA.

– Investorene overdrev litt da de priset inn to rentekutt på møtet i juli. På bakgrunn av jobbtallene har markedene har moderert seg litt og priset ut sannsynligheten for ett av kuttene, sier Borgen Gjede.

Svake industritall, sammen med lav inflasjon, er grunner til Danske Bank priser inn tre rentekutt i år, sier bankens sjefstrateg, Christian Lie.

– Historisk sett har vendepunkt for industrien vært en indikator på hvordan resten av økonomien utvikler seg. At USA er i sin lengste sammenhengende oppgangskonjunktur, gjør at mange begynner å tenke at denne syklusen går mot slutten. Det gjør mange investorer usikre på om pengepolitikken kan snu svake makrotall.

– Impotens

Seniorstrateg Christian Lie i Danske Bank Wealth Management

Foto: Danske Bank

At det er rekordnoteringer i aksjemarkedene, samtidig som investorene forventer at sentralbanken må trå til med rentekutt for å holde farten opp, mener Lie har tre årsaker: investorene har få alternativer til aksjer, mange tror at økonomien vil klare seg fint og at.

– Analytikere venter en inntjeningsvekst på 3,5 prosent for globale aksjer. Vi tror fasit vil vise at det blir nærmere null. Effekten av lave renter må ikke undervurderes, da det gjør at fremtidige inntekter blir mer verdt, noe som vil holde aksjeverdien oppe.

Dersom inntjeningen for selskapene blir svakere enn ventet, uten at lavere renter klarer å bedre de makroøkonomiske utsiktene, kan det skape tvil om sentralbankens evne til å demme opp, mener Lie.

– Lave renter i hele verden skaper det Bank of America kaller pengepolitisk impotens. Ved tidligere resesjoner har Fed i snitt kuttet med 5 prosentpoeng, men i dag kan de ikke kutte mer enn 2,25 til 2,5 prosentpoeng.

Lange renter

Samtidig som aksjemarkedene når nye rekorder, så har de lange rentene falt. At pengene strømmer inn i obligasjonsmarkedet er også et tegn på investorer som søker trygghet, sier Borgen Gjede.

Les på E24+

Dette må du vite om «verdens viktigste rente»

– Det er en underliggende bekymring for at aksjemarkedene har steget lenge, og at de fundamentale forholdene i økonomien peker på at oppgangen ikke er solid fundamentert. Jo lenger dette pågår, jo mer frykter investorene at neste nedtur i aksjemarkedene kommer. Samtidig er de redd for å gå glipp av børsoppgangen, så de kjøper både obligasjoner og aksjer.

Grafen under viser differansen mellom de lange og korte rentene i USA. Når grafens verdi krysser nullpunktet, er de lange rentene lavere enn den korte. Hver gang det har skjedd de siste årene, har USA gått inn i en økonomisk resesjon.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Rentemøte Den amerikanske sentralbank (Fed)
  2. Rente

Flere artikler

  1. Stadig større resesjonsrisiko: – Negativt syn på de globale vekstutsiktene

  2. Rentefall kan varsle resesjon

  3. Markedet senker forventningene til renten: Ser økende sjanse for norsk rentekutt

  4. Kronen faller til tidenes svakeste nivå mot euroen

  5. Kronefall gjør ferien dyrere: Nå koster euroen over 10 kroner