Yellen hinter om renteheving i mars

Sentralbanksjef Yellen kommer med sterke signaler om at renten skal opp i mars.

SNART RENTEMØTE: Det er knappe to uker til neste rentemøte i den amerikanske sentralbanken. Flere følger derfor sentralbanksjef Janet Yellens tale med falkeblikk fredag.
Publisert:

Etter at flere av hennes kolleger i den amerikanske sentralbanken har talt, er det fredag duket for sjefen selv.

Det var knyttet spenning til Janet Yellens tale, som kommer knappe to uker før neste rentemøte i banken. På dette møtet venter flere at banken vil heve renten. Ifølge Nordeas morgenrapport har markedet priset inn en 75 prosents sannsynlighet for at dette vil skje.

Yellen: Renteheving trolig passende

Yellen legger ikke noen demper på forventningene om at renten skal opp i det kommende rentemøtet.

– Vi mener nå at det vil være passende å gradvis heve styringsrenten hvis økonomiske data fortsetter å komme inn slik vi forventer, skriver Yellen i sitt forberedte talemanus, som CNBC har fått tilgang til.

– Når det gjelder vårt kommende møte senere denne måneden, vil komiteen evaluere hvorvidt arbeidsledigheten og inflasjonen fortsetter å utvikle seg på linje med våre forventninger. Hvis dette skjer vil det sannsynligvis være passende å heve renten, skriver Yellen i sin forberedte bemerkninger.

Små markedsreaksjoner

Sentralbanksjefen viser til at kjerneinflasjonen er på 1,7 prosent, rett under sentralbankens mål om 2 prosent og at jobbmarkedet er sterkt. Hun mener samtidig at det globale økonomiske risikobildet ser lysere ut enn før.

Dersom renten heves, noe alt tyder på, vil det bare være den tredje rentehevingen i løpet av de siste ti årene. Forrige gang renten ble satt opp var i desember i fjor.

Yellens signaler har ikke gitt noen store utslag på Wall Street, der de toneangivende børsene fortsatt styrer mot en relativt flat utvikling fredag.

Dollarkursen holder seg også stabil under Yellens tale. Begge deler kan tolkes som et signal på at markedet var godt forberedt på signalene som kom fra sentralbanksjefen.

Nå "vet" Nordea at renten skal opp

Fordi sentralbanken ikke liker å overraske markedet, mener Nordea at alt annet enn et tydelig signal på at renten ikke skal opp, vil bety at renten heves på møtet 14–15. mars.

«Om Yellen ikke fremstår duete ‘vet’ vi at de øker 15. mars.», skriver Kjetil Olsen i bankens morgenrapport.

DNB påpeker også i sin morgenrapport at dette trolig er Yellens siste mulighet til å guide markedet på hva sentralbanken kommer til å gjøre under det kommende rentemøtet.

Publisert:

Her kan du lese mer om