Betydelig nedgang i våpeneksporten i 2018

Norge eksporterte våpen for 2,5 milliarder kroner i fjor, nær 900 millioner kroner mindre enn toppåret 2017. NATO-landene er vår største våpenkunde.

Foto: Kongsberg Gruppen
Publisert:,

Tallgrunnlaget baserer seg på tollvesenets utførselsdeklarasjoner og tar for seg militære våpen med unntak av krigsfartøy og kampfly, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB).

Nedgangen fra fjoråret skyldes i hovedsak en halvering av eksport innen gruppen «våpen og våpendeler», som er redusert med 840 millioner kroner.

Mye av eksporten gikk til NATO-land. Av den samlede verdien på 2,5 milliarder kroner ble det utført våpen for drøyt 1,6 milliarder, eller omtrent 65 prosent, til NATO-land. Dette er en nedgang på 101 millioner kroner fra 2017.

Les også

Krigsrobotene inntar NATO

Blant NATO-landene er USA den største mottageren med en import på 832 millioner kroner, 180 millioner mer enn året før. Av øvrige NATO-land er Polen en stor importør med en import på 330 millioner.

Land utenfor NATO-samarbeidet importerte norske våpen for omtrent 893 millioner kroner, nesten en halvering fra året før.

Nedgangen skyldes i hovedsak en halvering av våpeneksporten til Oman alene, som hadde en spesielt høy import i 2017. Med en import på 493 millioner kroner var likevel Oman det landet som importerte nest mest våpen fra Norge i fjor.

Eksporten til Oman, og svingningene i den, skyldes Kongsberg Gruppens kontrakt for luftvernsystemet Nasams til 3,7 milliarder kroner som ble sikret i 2014.

Saudi-Arabia importerte for 42 millioner kroner i 2017, men for 6.936 kroner i fjor.

Les også

Krigsrobotene inntar NATO

Les også

Klart flertall for navneendring i Makedonia – EU ber om at valgresultatet respekteres

Les også

Trumps «NATO-regning» til Norge: 125 milliarder

Her kan du lese mer om