Kommentar

Dagens aksjemarked skyldes Donald Trump

Hvis du lurer på hvorfor aksjemarkedet plutselig har blitt så kaotisk i årets fjerde kvartal, trenger du ikke lenger lete etter forklaring: Svaret er Donald Trump.

Jeg sier ikke dette sånn helt uten videre. Det var ikke særlig smart å sparke en «dueaktig» sentralbanksjef, øke budsjettunderskuddet og starte en handelskrig. Trump gjorde alt sammen.