OECD ser mørkere på verdensøkonomien: Kutter vekstprognosene

Russlands invasjon av Ukraina rammer global økonomi, ifølge OECD, som venter høy inflasjon og svakere økonomisk vekst i år.

OECDs sjeføkonom Laurence Boone presenterer nedjusterte utsikter for verdensøkonomien.
Publisert:

– Den globale økonomien ligger an til en markant svekkelse i våre prognoser, melder Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

OECD venter nå at verdensøkonomien vil vokse med 3 prosent i år, mens prognosen tilbake i desember var på 4,5 prosent.

Onsdag legger organisasjonen frem sitt syn på den økonomiske utviklingen.

Les også

Verdensbanken kutter i veksten: – Verdensøkonomien er igjen i fare

I rapporten anslås et kraftig hopp i inflasjonen.

Prognosen er nå at inflasjonen i OECD-landene vil bli på 8,5 prosent i år, en dobling av anslaget fra forrige rapport. OECD har 37 medlemsland inkludert Norge.

Russlands krig i Ukraina har sendt prisene på energi og mat til værs, fremholder organisasjonen.

Advarer mot høy inflasjon

OECDs sjeføkonom Laurence Boone skriver at høy inflasjon verden rundt gjør at husholdningene sitter igjen med lavere kjøpekraft, noe som i neste runde medfører mindre forbruk.

– I hvilken grad veksten blir lavere og inflasjonen høyere vil avhenge av hvordan krigen utvikler seg, men det er klart at de fattigste vil bli hardest rammet.

– Prisen på krigen er høy og må deles, skriver Boone.

Les også

Britisk inflasjon stiger til det høyeste på 40 år

Etter at Russland invaderte Ukraina steg allerede høye energipriser enda mer.

Gasspriser er blitt mangedoblet, oljeprisen ligger på 120 dollar fatet og andre råvarepriser har også steget mye. I tillegg sliter verden fortsatt med flaskehalser på vei ut av pandemien.

Den høye prisveksten medfører at sentralbanker har begynt å sette rentene opp eller varslet rentehopp, etter at de kuttet rentene til null under pandemien.

Sjeføkonomen peker på at krigen har skapt forstyrrelser i forsyningene av mat og energi, som øker inflasjonen og truer spesielt lavinntektsland.

– Europeiske økonomier strever med å venne seg av med russisk energi, men fordi en rask økning av alternative energikilder kan være vanskelig er det en risiko for høyere priser eller til og med mangel.

Ser flere risikofaktorer

I rapporten peker OECD på at usikkerheten er stor, og at det er flere risikofaktorer.

Effektene av krigen i Ukraina kan bli verre enn antatt hvis flyten av gass fra Russland stopper, råvareprisene stiger enda mer eller de internasjonale varekjedene kommer enda mer i ulage, påpeker organisasjonen.

OECD fremholder også at inflasjonspresset kan bli sterkere enn antatt og faren for at markante rentehevinger bremser den økonomiske veksten.

– Finansielle markeder har så langt justert seg problemfritt til strammere globale finansielle forhold, men det er betydelige potensielle sårbarheter fra høye gjeldsnivåer og høye aktivapriser, advarer OECD.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om