OLJEFONDET HAR TAPT 500 MILLIARDER: - Politikere er som «finanseksperter»

Oljefondet har tapt 500 milliarder. Toppforvalter mener politikere ikke er verre forvaltere enn mange finanseksperter.

Øhman, Rolf
  • Jakob Schultz
Publisert:,

- Politikerne er her verken bedre eller verre enn de fleste "finanseksperter". Er det sol tror de på mer sol og regner det så tror de det vil fortsette. De aller færreste politikere eller finanseksperter er villige til å ta inn over seg endringer, spesielt om disse er av negativ karakter. Både i politikken og i næringslivet foretrekkes "ja mennesker", skriver porteføljeforvalter Peter Warren i Warren Wicklund Asset Management til E24.

Oljefondet kan ha tapt så mye som 500 milliarder kroner i år. 2008 blir dermed etter alt å dømme det dårligste året i historien til Statens pensjonsfond – utland, eller Oljefondet.

I løpet av årets ti første måneder har fondet tapt hele avkastningen som er bygget opp gjennom ti år. Det viser beregninger utført av E24.

Les mer: Oljefondet har tapt 500 milliarder kroner

Peter Warren mener dette regnestykket har en naturlig forklaring.

- Forklaringen til at "i teorien er all avkastning fondet har hatt siden 1998 fjernet" ligger i at fondet er tilført stadig mer penger etterhvert som markedene har steget. Avkastningen målt som prosent av forvaltningskapitalen er sannsynligvis positiv, sier Warren.

Etter forslag fra Sosialistisk venstreparti og Senterpartiet vedtok Stortinget i juni i fjor å øke andelen aksjer i Oljefondet fra 40 til 60 prosent. Andelen obligasjoner ble redusert tilsvarende.

Oljefondet har tapt 70 milliarder kroner ekstra på å øke aksjeandelen i fondet det siste halvannet året.

Les mer: Tapte 70 milliarder på ny forvaltning

Ikke stol på kjerringråd

Warren synes både politikere og finanseksperter kan bli flinkere til å danne seg et nyansert bilde av investeringsverdenen. Han mener fageksperter bør benyttes mer.

- Fagekspertise og ikke representanter for særinteresser bør benyttes fremfor å stole på "kjerringråd" som er blitt gjentatt mange nok ganger til at de fleste tror de er sannheter, sier Warren.

- Ett eksempel på dette er: "Aksjer gir best avkastning over tid". Denne burde heller lyde: "Aksjer kan gi meget god avkastning i enkelte perioder og store tap i andre". Alle som har vært i aksjemarkedet noen tiår vet dette.

4,2 prosent siden 1970

- Denne kunnskapen drukner imidlertid tidvis i kortsiktig tenkning, grådighet og mediastyrt sensasjonalisme. De kalde fakta viser at MSCI World Stock Indeks har hatt en annualisert avkastning de siste 10 årene på 0,17 prosent. Målt siden 1970 er den annualiserte avkastningen på samme indeks på 4,2 prosent. Dette er realitetene, sier Warren.

Warren mener det er meget dyktige folk som jobber i oljefondet.

- Jeg sitter ikke med noen fullstendig oversikt over hvordan oljefondet og Norges Bank Investment Management (NBIM) legger opp sin forvaltning, men både i kraft av sin størrelse og sin eier har de tilgang til meget flinke folk, sier Warren.

Lang tidshoristont

- Forvaltningen av et statlig pensjonsfond har mye lenger tidshorisont og kan derfor utføres annerledes enn kortsiktig forvaltning hvor utbetalinger er nært forestående eller investorer plutselig kan ønske pengene sine tilbake.

- Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) har valgt en noe annen modell enn den norske. Her har man outsourcet mer av forvaltningen til eksterne forvaltere. I følge ADIA selv er de blant annet verdens største og eldste investor i hedgefond.

Tilstrekkelig data

- Jeg har ingen annen formening om hvorvidt Oljefondet bør bytte modell enn denne: Verdensøkonomien har hatt en rekke komplette sykler (bunn til topp og ned igjen). Disse burde gi kloke hoder tilstrekkelig med data til å evaluere både aktivaallokering, forvaltningsmodeller, robusthet og metodikk. Man kjører ikke bil med samme hastighet uansett føreforhold og det samme enkle prinsipp gjelder for investering. Det er kun særinteressene som hevder det motsatte.

Warren fremhever at det er viktig å ikke forhaste seg i konklusjonen av hvordan oljefondet gjør det.

- Det viktige er at kritikerene ikke fristes til å bedømme en maratonløper (Oljefondet) etter de første 100 meterne. Oljefondet må heller ikke bindes til å bli så risikoavers at meravkasning blir umulig. Risikotagning bringer samfunnet videre, (mens for mye riktignok kan føre til ruin), skriver Warren til E24.

Flere økonominyheter på E24

Her kan du lese mer om

  1. Finanskrisen

Flere artikler

  1. Kina-pakken gir fest for børskjempene

  2. Ny nederlandsk krisepakke

  3. Krisemøte skal redde tørrlast

  4. Annonsørinnhold

  5. - Islands krise vil være over innen 2010

  6. Varsler nedtur i Sverige