Tar pause i Hellas-forhandlingene

Den greske regjeringen og kreditorene tar pause i gjeldsforhandlingene som allerede har gått måneder på overtid.

LOVER AVTALE: Den greske finansministern Euclid Tsakalotos sier det vil bli klart et utkast til gjeldsavtale for Hellas før eurosonens finansministre møtes neste uke.

Foto: Emmanuel Dunand Afp
  • Johann D. Sundberg
Publisert:

Forhandlingene mellom Hellas og landets kreditorer tok en pause tidlig tirsdag.

Det skriver Wall Street Journal som har den greske finansminister Euclid Tsakalotos som kilde.

Han legger til at forhandlingene har tatt pause fordi forhandlerne skal til det internasjonale pengefondets (IMF) årlige vårmøte som starter på fredag og varer til og med søndag.

Tsakalotos sier det er gjort fremgang i forhandlingene og at representantene for kreditorene vil returnere til Aten førstkommende mandag med et håp om å ha en avtale på plass før eurosonens finansministre møtes fredag 22. april.

Les også

Satset på eiendom og bankaksjer - nå kjemper den greske kirken for å unngå konkurs

Kraftig på overtid

Opprinnelig håpet partene å få et utkast til avtale på plass før avreisen til IMF-konferansen som starter fredag og varer til og med søndag.

Avtalen, som vil være resultatet av den første gjennomgangen av den tredje hjelpepakker for Hellas, skal inneholde budsjettiltak og reformer i den greske økonomien.

Da eurosonens krisefond ESM innvilget hjelpepakken i fjor sommer var det i utgangspunktet meningen at gjennomgangen skulle vært ferdig før jul.

Gjennomgangen ble imidlertid utsatt til «før påske», men partene er altså fortsatt ikke enige.

– Åpne spørsmål

Den greske finansministeren sier at det fortsatt er åpne spørsmål hvor det ikke er enighet og at det ikke var tid nok til å komme frem til en avtale.

Han sier imidlertid at det vil foreligge et avtaleutkast kort til før eurosonens finansministre møtes.

Ifølge Wall Street Journal ønsker kreditorene (EU og IMF) at den greske regjeringen forplikter seg til budsjettiltak, hovedsakelig endringer i pensjons- og skattesystemet, på rundt 5,4 milliarder euro, eller tre prosent av det greske bruttonasjonalprodukt.

Men IMF er fortsatt uenige med EU i om disse tiltakene er tilstrekkelig for å møte budsjettmålene som ligger som en forutsetning i hjelpepakken på inntil 86 milliarder euro som ble innvilget i fjor sommer.

IMF-tvil om budsjettmål

Ifølge Wall Street Journal mener EU-kommisjonen at budsjettiltakene vil føre til at det greske statsbudsjettet får et såkalt primæroverskudd, overskudd før utgifter til betjening av gjeld, på 3,5 prosent av bruttonasjonalprodukt i 2018.

Hjelpepakken som ble gitt i fjor sommer forutsetter at grekerne over tid skal klare et slikt overskudd og dermed kunne nedbetale landets statsgjeld.

IMF mener budsjettiltakene det nå forhandles om ikke vil føre til et større primæroverskudd enn 1,5 prosent i 2018.

IMF har tidligere sagt at et mål om at den greske staten over tid skal ha et primæroverskudd på 3,5 prosent rett og slett er urealistisk og vist til at ingen land har klart det.

Et primæroverskudd på statsbudsjettet over tid vil dessuten innebære en varig innstramming av den greske økonomien ettersom greske borgere og bedrifter hvert år betaler inn mere i skatter og avgifter, enn de får i offentlige tjenester og investeringer.

Gjeldslette

IMF ønsker, ifølge Wall Street Journal, at Tyskland og de andre eurosonelandene skal gå med på å legge til grunn et lavere mål for det fremtidige primæroverskuddet på det greske statsbudsjettet, noe som også må medføre at Hellas får redusert sin gjeldsbyrde gjennom en restrukturering av sine lån.

Ifølge avisen har Tyskland så langt ikke vært villige til å gi signifikante lettelser i gjeldsbyrden.

Sjefen for eurosonens krisefond ESM, Klaus Regling, har imidlertid i intervjuer sagt at det vil bli vurdert å gi ytterligere avdragsutsettelser og lettelser i rentebetingelsene når den første gjennomgangen av hjelpeprogrammet som det nå forhandles om er gjennomført.

Det gjengis også i ESMs eget fakta-ark om den greske hjelpepakker som er lagt ut på fondets hjemmeside.

Les også

Lekket telefonsamtale gir gryende Hellas-uro

– Ønsker IMF-bistand

Selv om tyskerne ikke er enige med IMF i behovet for lettelser i gjeldsbyrden blir det sett på som politisk svært viktig for Tyskland, og enkelte andre eurosoneland som Nederland og Finland, at IMF kommer med i avtalen.

Dette fordi tyske politikere rett og slett ikke stoler på at EU-kommisjonen alene skal sørge for at grekerne overholder sine forpliktelser. Ifølge Wall Street Journal frykter de at byråkratene i EU vil være får ettergivende overfor Hellas og de andre landene sør i Europa.

Les også

Slik har Hellas brukt milliardene de har fått i kriselån

Les også

– Krisefond-utkast åpnet for å halvere gresk gjeldsbyrde

Les også

Slik mener EU at grekerne skal bruke krisepakken

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Hellas
  2. IMF
  3. EU

Flere artikler

  1. Hellas får nye kuttkrav

  2. Ny Hellas-avtale ga gresk børsoppgang

  3. Grekerne kjemper desperat for gjeldslette

  4. Annonsørinnhold

  5. Faren for varm Hellas-sommer har blusset opp

  6. Bloomberg: Hellas kan få 11 milliarder euro i nye lån i morgen